Jobbet "Fysioterapeut til Neurologisk-Geriatrisk Speciale med funktion i et Akut-Geriatrisk Team" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 2D, 4200 Slagelse

Dit næste skridt
 

En afdeling i bevægelse – med patienten i fokus

Vi søger en fysioterapeut til Neurologisk-Geriatrisk Speciale gruppe i Fysioterapien på Slagelse Sygehus, med forankring i neurologisk-geriatrisk gruppe og med funktion på Akut Afdelingen.

Stillingen er på 37 timer pr. uge, og indebærer weekend og helligdags-vagter.

I Fysioterapien på Slagelse Sygehus er vi 50 medarbejdere, her af 3 specialansvarlige fysioterapeuter, 2 kliniske undervisere, 2 SSA, 2 sekretærer, 1 souschef og 1 overfysioterapeut. Vi er en dynamisk afdeling med fokus på faglighed, sparring, udvikling og trivsel. Vi lægger vægt på, at have respekt for hinanden og at der skal være plads til forskelligheder, tolerance og humor i et rum med meningsfulde udfordringer og relevant støtte. Professionel udvikling vægtes højt, og vi er gode til at etablere udviklingsprojekter og processer, for at højne og optimere vore patientforløb, hvilket giver vore medarbejdere en indholdsrig, spændende og udfordrende dagligdag. Slagelse Sygehus er et akut sygehus, hvilket betyder, at hverdagen sjældent er forudsigelig.

Fysioterapien er organiseret i grupper med hvert sit faglige speciale. Neurologisk-Geriatrisk Gruppe består af 7 fysioterapeuter og 1 specialeansvarlig fysioterapeut, som varetager fysioterapi på en neurologisk og to geriatriske sengeafsnit.

Vi søger en fysioterapeut, som skal varetage fysioterapi i forhold til geriatriske patienter på de geriatriske afdelinger samt indgå i et tværfagligt team på akut afdelingen. Dette team har til formål at varetage et "fast-track" for geriatriske patienter. Dette et helt nyt tiltag så du får mulighed for at være med til at udvikle dette. Dine opgaver er, at foretage vurdering af patienternes funktions- og aktivitets niveau, vurdere behov for hjælpemidler tilpasset den enkelte patients ønsker, ressourcer og behov. Du vil ligeledes indgå i den tværfaglige planlægning af patientens udskrivelse og videre træning efter udskrivelsen, herunder udarbejdelse af genoptræningsplaner.

Du skal kunne arbejde selvstændigt som fysioterapeut, ligeså vel som du skal have gode samarbejds- og kommunikationsevner i forhold til mono- og tværfaglige kollegaer, også på tværs af specialer og sektorer.

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende arbejde
 • Et tæt samarbejde og sparring med engagerede kolleger
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling inden for geriatrisk & akut fysioterapi
 • Et godt arbejdsmiljø
 • En afdeling, hvor forskning og udvikling vægtes
 • Grundig introduktion

Vi lægger vægt på, at du

 • Har erfaring med undersøgelse og rehabilitering af geriatriske patienter
 • Trives i en kompleks og uforudsigelig hverdag
 • Er fleksibel i forhold til opgavefordeling
 • Trives med tværfagligt samarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er nysgerrig og positiv

Forskning i Fysioterapien

I samarbejde med vores tværfaglige forskningsenhed, PROgrez, lægges der vægt på praksisnær forskning, og stræber efter implementering af forskningsresultater i den kliniske virkelighed. PROgrez inkludere mere end 8 professioner, mere end 30 personer er involveret i en lang række projekter, støttet af diverse fonde, EU, Regionen og afdelingen. Der er ansat PhD’ere, Postdocs og nogle af afdelingens fysioterapeuter.

Ansøgningsfrist fredag 26. November 2021 kl. 12:00.

Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler i uge 48.

Løn ifølge gældende overenskomst.

Har vi vakt din nysgerrighed kan du eventuelt læse mere på følgende links:

https://www.regionsjaelland.dk/slafys

https://www.youtube.com/watch?v=CSDXIjvgqFA

http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/pressemeddelelser/Sider/Fysioterapeuter-hjaelper-dig-p%C3%A5-skadestuen.aspx

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overfysioterapeut fysioterapeut Kim Poulsen, tlf. 25 60 34 28

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Sammen er vi bedst.