Jobbet "Fysioterapeut til vikariat Fysioterapien Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 2D, 4200 Slagelse

Dit næste skridt
 

Fysioterapeut til vikariat i Medicinsk Gruppe på Slagelse Sygehus

Vi søger en fysioterapeut til et vikariat til vores medicinske gruppe, som kan starte 1.december eller hurtigst muligt derefter.

I medicinsk gruppe er vi 12 fysioterapeuter, som varetager fysioterapeutiske opgaver på følgende sengeafsnit:

 • Afdeling for hjertesygdomme

 • Afdeling for hormon- og multisygdomme

 • Afdeling for lungesygdomme

 • Afdeling for medicinske mave- og tarmsygdomme

 • Afdeling for mave- og tarmkirurgi

 • Intensiv Afdelingen

Derudover varetager medicinsk gruppe specialiseret holdtræning for patienter med hjerte- og lungesygdomme.

Kerneopgaven i medicinsk gruppe er fysioterapeutisk vurdering og behandling af indlagte patienter, herunder:

 • Vurdering af funktionsniveau

 • Vurdering af genoptræningsbehov og -potentiale

 • Vurdering af behov for hjælpemidler

 • Vurdering af behov for respirationsfysioterapi

 • samt eventuel involvering i hjerte- eller lungerehabilitering.

I fysioterapien på Slagelse Sygehus vægtes de faglige kompetencer inden for vores primære arbejdsopgaver højt. Vi lægger vægt på kompetencer inden for vurdering, respirationsfysioterapi, tværfagligt samarbejde og kommunikation. Det er en forudsætning, at du kan arbejde selvstændigt samtidig med, at du kan interagere professionelt i forhold til patienter, pårørende og kollegaer.

Du skal være parat til en omskiftelig hverdag med mange opgaver, som kræver stor fleksibilitet og koordination, både i forhold til det gode patientforløb og i forhold til det gode kollegaskab. Vi vægter det gode samarbejde højt, og forventer åbenhed, engagement og kollegial sparring højt.  Du skal også være villig til, at varetage andre fysioterapeutiske arbejdsopgaver på sygehusets øvrige afdelinger, når dette er nødvendigt.

Stillingen er på 37 timer pr. uge, fordelt på vagter på alle ugens syv dage. Den typiske arbejdsdag ligger i tidsrummet kl. 800- 1530. Men man ansættes med variabel arbejdstid, som kan betyde arbejdsdage uden for ovennævnte tider, afhængig af present behov.

Vi forventer at du:

 • har interesse i håndtering af korte og akutte patientforløb i sygehus regi

 • er åben for tværfagligt samarbejde

 • er åben og indstillet på at være med til at deltage og udvikle nye tiltag

 • kan medtænke både den faglige og den patientoplevet kvalitet ind i det faglige arbejde

 • er nysgerrig, positiv og initiativrig

 • er fagligt velfunderet og holder dig opdateret.

Du vil få en grundig introduktion til sygehuset, dine nye samarbejdspartnere og til den faglighed vi ønsker.

Fysioterapien Slagelse Sygehus

Fysioterapien på Slagelse Sygehus består af 49 medarbejdere. Heraf 4 specialeansvarlige fysioterapeuter, 2 kliniske undervisere, 2 SSA, 2 sekretærer, 1 souschef og 1 overfysioterapeut.

Fysioterapien på Slagelse Sygehus er innovativ, og vi stræber til stadighed på at udvikle os i den retning hvor der er behov for fysioterapi. Vi udvikler kontinuerligt på nye kompetencefelter og kvalitet.

Som afdeling prioriterer vi faglighed, arbejdsmiljø, udvikling og trivsel højt. Der skal være plads til forskelligheder, tolerance og humor i et rum med meningsfulde udfordringer og relevant støtte. Professionel udvikling vægtes højt, og vi er gode til at etablere udviklingsprojekter og processer for at højne og optimere vore patientforløb, hvilket giver vore medarbejdere en indholdsrig, spændende og udfordrende dagligdag.

Vi har, som de første i Danmark, udviklet og afholder Skill Stations i vore specialer, som et tiltag for at sikre kvaliteten og fagligheden i specifikke funktioner.

Forskning i Fysioterapien

I samarbejde med vores tværfaglige forskningsenhed, PROgrez, lægges der vægt på praksisnær forskning, og stræber efter implementering af forskningsresultater i den kliniske virkelighed. PROgrez inkludere mere end 8 professioner, mere end 30 personer er involveret i en lang række projekter, støttet af diverse fonde, Regionen og afdelingen. Der er ansat PhD’ere, Postdocs og nogle af afdelingens fysioterapeuter.

Tjek vores branding video:

https://www.youtube.com/watch?v=CSDXIjvgqFA

Ansættelsen 1/12, eventuelt efter aftale.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Sammen er vi bedst.