Jobbet "Afdeling for Nyresygdomme afsnit 3131/2 søger sygeplejerske som ny klinisk vejleder" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Vi søger en dygtig og engageret klinisk vejleder, der sammen med afdelingens kliniske underviser skal være fyrtårn for vores prægraduate uddannelse i Afdeling for Nyresygdomme 3132. Du vil være med til at løfte og udvikle en af vores vigtigste opgaver – uddannelsen af vores fremtidige kollegaer.

Stillingen er på 32-37 timer ugentligt, hvoraf de 16 timer er forbeholdt den kliniske vejlederfunktion. Stillingen vil være med skiftende vagter, samt fast arbejde hver 4. weekend.

Vores sengeafsnit har 24 sengepladser i alt. Heraf er de 17 nefrologiske og 7 endokrinologiske sengepladser. De studerende vil blive fordelt i begge specialer. Afsnittet har både nye, samt meget erfarne sygeplejersker med et højt fagligt engagement, samt et åbent og positivt samarbejdsmiljø.

I afsnittet varetager vi sygeplejerskestuderende på 1., 2., 4, 5. og 6. semester. Her vil du have et tæt samarbejde med daglige vejledere, som varetager vejledning i den direkte patientkontakt samt bedside undervisning.  

Sengeafdelingen modtager ligeledes social- og sundhedsassistentelever. Dog varetages deres kliniske uddannelsesforløb af social- og sundhedsassistenter med vejlederfunktion.

I afsnittet kan vi tilbyde:

 • Grundig og individuel introduktion til både hospitalet, centeret, klinikken og afsnittet.
 • Grundig introduktion til specialet ved erfaren sygeplejerske.
 • Grundig introduktion til klinisk vejlederfunktionen ved klinisk underviser.
 • Nefrologisk grundkursus indenfor det første år.
 • Specialerelateret medicinkursus indenfor det første år.
 • Sygeplejekonferencer eller undervisning for sygeplejerskerne i afsnittet hver uge.
 • Mulighed for Nefrologisk Efteruddannelse.
 • Specialuddannelse i peritonealdialyse.
 • Flere sygeplejersker med klinisk vejlederuddannelse.
 • Tæt samarbejde med klinikkens kliniske underviser og kliniske vejledere.
 • Faglig refleksion og erfaringsudveksling med andre kliniske vejledere i Center for Kræft og Organsygdomme.
 • Vi bruger ”MinTid” – så du selv kan få indflydelse på din vagtplan.
 • Supervision.
 • Tildeling af mentor

Som klinisk vejleder vil du i tæt samarbejde med den kliniske underviser få ansvaret for at:

 • Varetage den kliniske uddannelse af ca. 6-10 sygeplejestuderende pr. semester med særlig fokus på bedside-undervisning.
 • Planlægge og afvikle individuelle kliniske uddannelsesforløb i henhold til gældende studieordning og semesterbeskrivelser.
 • Planlægge og gennemføre studiesamtaler.
 • Vejlede til og afvikle obligatoriske studieaktiviteter.
 • Vejlede og eksaminere ved interne prøver.
 • Planlægge og gennemføre opfølgningsmøder med de sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der vejleder de studerende og eleverne i afsnittet.  
 • Fastholde og videreudvikle et lærings- og studiemiljø hvor refleksion, vejledning og undervisning er i fokus.
 • Informere og ajourføre afsnittet om udviklingen indenfor sygeplejerskeuddannelsen.
 • Deltage i undervisningsopgaver på tværs af Center for Kræft og Organsygdomme.

Som klinisk vejleder skal du have:

 • Dansk autorisation som sygeplejerske.
 • 2 års klinisk erfaring, gerne indenfor et kronisk medicinsk speciale.
 • Viden om og erfaring med sygeplejerskeuddannelsen.
 • Engagement og interesse indenfor det kliniske, såvel som pædagogiske felt.
 • Vi tilbyder den kliniske vejlederuddannelse, hvis du ikke i forvejen har den.

Har ovenstående vakt din interesse, og kan du se dig selv som vores nye kollega, så tilbyder vi et afsnit med et spændende speciale og gode muligheder for faglig udvikling, samt gode og entusiastiske kolleger. Der vil være et overlap mellem dig og vores nuværende kliniske vejleder.

Ønsker du yderligere oplysninger, rundvisning i afsnittet eller en uforpligtende snak er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maren Linnet Møller tlf. 35458052 og/eller klinisk underviser Nina Schjerning tlf. 35450585.

Du er også velkommen til at rekvirere vores stillingsbeskrivelse.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist d. 16. december 2021

Samtale d. 21. og d. 22. dec. 2021