Jobbet "Radiograf/røntgensygeplejerske til Røntgen og Skanning, Brystklinikken, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Røntgen og Skanning, Brystklinikken, Regionshospitalet Viborg søger radiograf/ røntgensygeplejerske med engagement, fleksibilitet og faglig stolthed til fast stilling med ansættelse pr. 1. februar 2022 eller efter aftale. 
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Om dig
Du har autorisation som radiograf eller røntgensygeplejerske.
Du har lyst til at arbejde med klinisk mammografi i et tæt samarbejde med radiologen.
Erfaring med mammaradiologi vil være en fordel, men ikke et krav.
Du har lyst til at arbejde selvstændigt med høje krav til billedkvalitet i tæt samarbejde med radiologen.
Du trives i et fleksibelt miljø med en uformel omgangstone og er god til at tilpasse dig små og store forandringer.
Du er god til at samarbejde respektfuldt i et tværfagligt miljø
Du er positiv og bidrager til et godt arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde og overskud.
Du har lyst til at arbejde et sted, hvor udvikling og kvalitet er i højsæde.
Du har lyst til at engagere dig i uddannelsen af radiografstuderende.
Du kan bevare overblikket i travle situationer.

Vi tilbyder
 • En vagtfri stilling med arbejdstid fra kl. 07.30-15.00. Enkelte vagter til kl. 18.00.
 • En udfordrende og spændende hverdag, hvor kvalitet og patienter er i centrum.
 • Et arbejdsfællesskab, der er præget af teamwork og samarbejde med dygtige kolleger. 
 • Faglig sparring med erfarne kolleger og specialeansvarlige.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Et godt og veltilrettelagt oplæringsprogram. Oplæringen er individuel, hvor der tages højde for dine kompetencer. Vi har ansat to specialeansvarlige radiografer.
 • Vi lægger vægt på åbenhed og trivsel for medarbejderne, hvorfor et psykisk og fysisk arbejdsmiljø prioriteres højt.
 • En afdeling i rivende udvikling.

Arbejdsopgaver
 • Deltage i afvikling af undersøgelser.
 • Deltage i samarbejde omkring det optimale forløb for de patienter, der kommer i afdelingen.
 • Deltage i udviklingen og optimering af Brystklinikken.
 • Efter endt oplæring vil der være rotation til screeningsenheden.

Om afdelingen
Afdelingens mission: Vi leverer sammenhængende radiologiske undersøgelser og behandlinger af høj faglig kvalitet i en professionel organisation.
Afdelingens vision: Vi vil være det foretrukne valg for såvel patienter som medarbejdere.  

Vi har mange tiltag i gang for at leve op til afdelingens mission og vision, blandt andet er afdelingen fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. digitalt diktat med talegenkendelse. Vi arbejder med forløbsoptimering og vil gerne have mere fokus på forskning. Det vil derfor være muligt at deltage i små forsknings- og forbedringsprojekter.

Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for begrænsninger. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling, og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende hverdag ved egen og fælles kraft. 
Afdelingen har stor fokus på bæredygtighed og arbejder med mange konkrete indsatser.

Hos os er der mulighed for specialisering, oplæring og kompetenceudvikling. 

Mammaradiologien og mammakirurgien for den vestlige og nordøstlige del af regionen er beliggende i Viborg. Brystklinikken i Viborg har et optageområde, der strækker sig fra Ringkøbing i Vest til Grenå i øst. Vi har et godt og nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og onkologi.

Vi arbejder på at lave et fælles Brystcenter, hvor radiologi og kirurgi er samlet. Dette Brystcenter er med i det regionale budget fra 2023 og frem.

Under Brystklinikken er der tre screeningsenheder - Viborg, Randers og Holstebro. Screeningsenhederne udfører dagligt hver 75 screeninger. Kvinderne kommer hovedsageligt til screeningsenhederne i forbindelse med brystkræftscreeningsprogrammet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Vi gør opmærksom på, at indhentning af referencer er en del af vores rekrutteringsprocedure i Region Midt.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Heidi Møller Håkansson på tlf.nr. 24643498.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest torsdag den 15. december 2021.

Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 20. december 2021. 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.