Jobbet "Fysioterapeut til neurorehabilitering, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital, Thisted" er udløbet

Region Nordjylland

Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Vi har en fast stilling som fysioterapeut ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital i Thisted ledig til besættelse pr. 1. februar 2022. Stillingen er på 37 timer/uge.

Stillingen er i Team Neuro/Intensiv, som primært arbejder med patienter indlagt til neurorehabilitering efter erhvervet hjerneskade. Patienterne har en høj kompleksitet, hvorfor der både arbejdes med det fysiske, psykiske og kognitive funktionsniveau.
Neurorehabilitering er kendetegnet ved et tæt tværfagligt teamsamarbejde, hvor der er et stort fokus på inddragelse af patient og pårørende samt på samarbejdet med kommunerne omkring de videre forløb efter udskrivelse.
Som fysioterapeut vil dine primære arbejdsopgaver bestå i vurdering og genoptræning/rehabilitering af det fysiske funktionsniveau, mobilisering og forflytning. Træningen kan både foregå individuelt og på hold.

Arbejdet foregår primært på Neurorehabiliteringsafsnit M5, hvor vi har 11 senge til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau samt på Intensivafdelingen, hvor der er en samarbejdsaftale omkring neuropatienter med cuffede tracheal-kanyler.
Det tværfaglige team består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, logopæd, neuropsykolog og ergo- og fysioterapeuter.

Teamet varetager desuden de medicinske patienter tilknyttet M5 og Medicinsk-Intensiv. Her vil opgaverne overvejende være respirationsfysioterapi, mobilisering og vurdering af genoptræningsbehov.

Du vil blive introduceret grundigt til området. Efter introduktionsperioden indgår du i teamets weekendvagter, ca. hver 6. weekend.

Fysio- og Ergoterapiafdelingen
Fysio- og Ergoterapiafdelingen er organiseret i medstyrende teams bestående af ergo- og fysioterapeuter, som overordnet selv står for planlægningen af arbejdet i teamet.
I Fysio- og Ergoterapiafsnittet i Thisted er der er ansat 15 fysioterapeuter og 8 ergoterapeuter fordelt på to teams. Af øvrigt personale er der tilknyttet sekretærer og serviceassistenter.

Vi søger en fysioterapeut, der:
 • Er autoriseret fysioterapeut med dansk autorisation
 • Har erfaring med at arbejde med patienter med erhvervet hjerneskade, og gerne med neurorehabilitering.
 • Kan tage selvstændige faglige beslutninger i det tværfaglige samarbejde
 • Er en god samarbejdspartner i teamet omkring patienterne
 • Har gode IT-kompetencer
 • Kan planlægge og prioritere eget arbejde i samarbejde med teamet
 • Er udviklingsorienteret og ønsker at være med til at præge din arbejdsplads

Vi kan tilbyde:
 • Et afsnit hvor der er stort fokus på udviklingen af det tværfaglige team
 • Et engageret og højt kvalificeret personale
 • Et godt arbejdsmiljø hvor humor er en fast del af hverdagen
 • En grundig introduktion og oplæring
 • Kompetenceudvikling som en del af arbejdet i teamet

Løn:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysning om stillingen kan indhentes hos ledende terapeut Michael Flyvholm Kvols på mail: m.kvols@rn.dk eller på telefon: 29363937.

Vi modtager kun elektroniske ansøgninger

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: Tirsdag den 21.12.2021.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.