Jobbet "Hverdagsrehabiliterende fysioterapeut til Geriatrisk sengeafsnit, Svendborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, Indgang 90, 5. sal, 5700 Svendborg

Dit næste skridt

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus søger hverdagsrehabiliterende fysioterapeut til fastansættelse i sengeafsnit snarest eller fra 1. februar 2022.

Stillingen er på 37 timer med dagvagt, og enkelte aftenvagter. Der er weekend vagt hver 3. weekend.

Vores sengeafsnit består af afsnittene G1 og G2 med hver 16 sengepladser. De 2 afsnit er identiske, og fungerer i hverdagen som ét afsnit. Plejepersonalet på sengeafsnittet består af både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. I hverdagen arbejder vi meget tæt sammen for at tilbyde patienterne den bedst mulige pleje og behandling. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens kliniske diætist, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger og sekretærer.

Vi lægger vægt på medinddragelse af patienter og pårørende og på at yde høj kvalitet i såvel pleje som udredning og behandling. Alle patienter med geriatriske problemstillinger tilbydes tværfaglige vurderinger, undersøgelser og behandlinger.

 

Vi søger en fysioterapeut:

 • der kan arbejde selvstændigt, effektivt og omsorgsfuldt og som har en positiv, glad og motiverende adfærd
 • der kan se værdierne ved at arbejde tværfagligt til gavn for de geriatriske patienter, og som evner at indgå i et veletableret tværfagligt samarbejde
 • der ser det som en udfordring at arbejde med vanskelige og komplekse patientforløb
 • med stor ansvarsfølelse for relationen med patienterne og deres pårørende
 • der aktivt medvirker til kontinuerlige forbedringer og som bidrager til, samt støtter op omkring udviklingen af nye tiltag

 

Stillingens organisatoriske placering

Fysioterapeuten er ansat med funktion i Geriatrisk afdeling på Svendborg Sygehus, Geriatrisk sengeafsnit.  
Fysioterapeuten refererer til afdelingssygeplejersken i afsnittet.

Den nærmeste leder refererer til afdelingsledelsen, oversygeplejerske og ledende overlæge.

Fysioterapeuten har, under den nærmeste leders ansvar, bemyndigelse til inden for eget arbejdsområde;

 • at planlægge, tilrettelægge og prioritere de daglige arbejdsopgaver efter de gældende aftaler og i henhold til afdelingens prioriteringer
 • at indhente relevant patientrelateret information og formidle undersøgelses- og behandlingsresultater til EPJ og tværfaglige samarbejdspartnere

 

Fysioterapeutens hovedopgaver er;

 • deltagelse i tværfaglige koordineres møder og konferencer
 • at udføre fysioterapeutisk behandling med afsæt i den rehabiliterende tilgang
 • at udføre manuelle behandlingsformer
 • at koordinere udskrivelsen – herunder udfyldelse af plejeforløbsplaner, udskrivelsesrapport
 • at deltage i forløbsplanssamtaler
 • at udføre respirationsfysioterapi herunder mobilisering, vejrtrækningsteknik, PEP-fløjte og C-PAP
 • at udføre ekstra mobilisering af patienter
 • at afdække og udføre profylaktiske og sundhedsfremmende foranstaltninger
 • at informere, rådgive og medinddrage patienten samt pårørende
 • at vejlede/instruere patienten i at brugen af hjælpemidler
 • at informere og rådgive tværfaglige samarbejdspartnere
 • at udføre, og hjælpe til ved plejeopgaver med den rehabiliterende tankegang
 • at dække patientens bevægelsesproblemer og ressourcer, træne disse bl.a. i forbindelse med plejeopgaver, som mobilisering til og fra badeværelset, badesituationer og soignering ud fra den rehabiliterende tankegang
 • at vurdere nye patienter sammen med plejepersonalet, som ikke er set af Geriatri i døren
 • at udføre diverse målinger (delegeret opgave), ud fra rehabiliterende tankegang

 

Uddannelseskrav

Uddannet fysioterapeut

Autorisation som fysioterapeut

 Du får:

 • introduktion over 2 måneder med tilknyttet mentor
 • en velfungerende arbejdsplads, hvor kvalitet og menneskelige værdier går hånd i hånd
 • en spændende og travl hverdag, og et behageligt arbejdsmiljø
 • engagerede kollegaer, der brænder for arbejdet med den geriatriske patient
 • en veluddannet og kompetent kollegagruppe der sætter patienten først og som har et stærkt fagligt sammenhold
 • muligheden for at arbejde med komplekse problemstillinger i et miljø, hvor det dagligt er muligt at trække på såvel mono- som tværfaglige sparringspartnere
 • en arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse og medinddragelse og med et højt informationsniveau

Løn og ansættelsesvilkår:
Aflønning sker i henhold til overenskomst, og stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Derfor er et fyldestgørende CV vigtigt.

Yderligere oplysninger:
Vi har lavet en lille film, som giver indblik i vores afdeling, de fysiske rammer og vores værdier. Se filmen her: Rekrutteringsfilm

Du er meget velkommen til at kontakte;

afdelingssygeplejerske Bente Vind på telefon: 20 46 04 30.

Stedfortræder for afd.spl. Katrine Skovgaard 5123 0841

Udviklingsterapeut Jeppe Phillip 2181 0993

TR for fysioterapeuter Niels Fryd 2498 8153

TR for ergo terapeuter Karina Skelbo 2181 0983
Funktionsbeskrivelse er under udarbejdelse.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 16. december 2021. 

Ansøgningsfristen er den 13. december 2021, kl. 8:00.

Vi håber, at du også har lyst til at være en del af en afdeling i udvikling, og glæder os til at høre fra dig.