Jobbet "Vi søger jordemødre til fødeafsnittet i Odense" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kløvervænget 23, Indgang 55, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Et antal faste stillinger på 37 timer/uge, eller hvad som måtte passe til netop dine behov.

Stillingerne er basisjordemoderstillinger, hvori der indgår mulighed for vagter i konsultation, føde- og akutafsnit.

Tiltrædelse efter aftale – OBS vi modtager meget gerne ansøgninger fra jordemoderstuderende, som forventer at blive færdig 1. juli 2022. Det giver nemlig mulighed for, at man deltager i fordeling af sommerferien 2022 sammen med resten af teamet, da medarbejderne skal kende deres ferie seneste 1. februar 2022.

 

Vi tilbyder:

 • Solidt introduktionsprogram på min. 14 dage. Er du nyuddannet, vil du få et særligt tilrettelagt introduktionsforløb i 8 uger af din ansættelse
 • Der stilles vagtværelser til rådighed, hvis man komme langvejs fra og det er muligt at få pakket vagterne, og 12 timers vagter
 • Mentorordning for nyuddannede jordemødre løbende gennem første år af ansættelsen
 • Mulighed for opfølgning på traumatiske fødselsforløb gennem buddyordning og debriefing
 • Fokus på trivsel i vagten ved hjælp af timeout, makkerpar og ”mentale pauser”+ skemalagte trivselscafeer
 • Mulighed for deltagelse i løbende faglig udvikling, herunder certificering i suturering af den recto-vaginale fascie, støttende håndgreb ved caputsog skuldrenes forløsning, CTG og STAN
 • 5 dags akupunkturkursus
 • Skemalagt teamtræning, hvor vi træner kommunikation og samarbejde i akutte situationer.
 • Skemalagt heldagspersonalemøder 2 gange årligt
 • Fredagslæringsrum hver fredag på fødeafsnittet + månedens tema
 • Samarbejde med engagerede kollegaer i et spændende afsnit med stor udvikling og aktivitet
 • Et stærkt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, respekt og humor prioriteres højt

 

Vi ønsker en kollega med et højt fagligt engagement og ønske om udvikling, der:

 • Har fokus på at understøtte den normale fødsel – både for første- og flergangsfødende
 • Trives med vagtarbejde og med at arbejde i en afdeling med varierende travlhed
 • Aktivt bidrager til at styrke et godt og sundt arbejdsmiljø, og som kan samarbejde både mono- og tværfagligt
 • Arbejder selvstændigt med en høj grad af selvledelseskompetence

 

Præsentation af det obstetriske afsnit i Odense:

 • En tværfaglig personalegruppe bestående af jordemødre, læger og SOSA i hvert vagtlagt, og sammen varetager vi ca. 3800 fødsler pr. år
 • Et højt specialiseret afsnit for blandt andet diabetes, gastric bypass og BMI over 50, samt landsdelsfunktion inden for mavetarm kirurgi hos nyfødte
 • 5 KJO-teams, som varetager graviditets-, fødsels-, hjemmefødsler og efterfødselsrelaterede opgaver
 • Vi arbejder aktivt med en faglig og organisatorisk strategi for det jordemoderfaglige område

 

Løn – og ansættelsesforhold:

Du refererer til en af de tre afdelingsjordemødre.
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. I forbindelse med eventuel ansættelse indhentes børneattest.

 

Hør mere om stillingen:

Ring til afdelingsjordemoder Lone Sølvsten Kappendrup, Mobil: 20 36 92 32.
Ansættelsesudvalget består af chefjordemoder, afdelingsjordemoder og personale.

 

Deadline for ansøgning: 

Den 16. januar 2022 med samtaler den 19. januar 2022, dog vurderes ansøgningerne løbende og der indkaldes til samtaler, hvis det er relevant og man kan starte før den 1. februar 2022.