Jobbet "Lægesekretær til Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, afsnit Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Stillingen er på 37 timer med ansættelse pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

Hvem søger vi?

Uanset om du er nyuddannet/erfaren lægesekretær får du en grundig introduktion og oplæring i arbejdsfunktioner.

Du er engageret og faglig kompetent. Du skal kunne smile med stemmen, da kontakten til vores samarbejdspartnere primært foregår telefonisk.

Det vil være en fordel, hvis du har gode kompetencer, interesse og forståelse for IT, da vi har brug for en kollega, som fremadrettet kan bistå kollegerne ved IT-problemer.

Vi arbejder i et specielt patologisystem (oplæring vil finde sted). Sundhedsplatformen benyttes primært til opslag.

Du skal være serviceorienteret, da der ydes en høj grad af service til afsnittets øvrige medarbejdere såvel som til vores rekvirenter. Desuden forventer vi, at du kan bidrage positivt til vores arbejdsmiljø, er rar at omgås og stabil i dit arbejde.

Hvem er vi?

Patologiafdelingen lægger vægt på kvalitet og på at yde en god service over for de kliniske afdelinger, praksissektoren og øvrige samarbejdspartnere.

Lægesekretærerne arbejder tæt sammen med afdelingens læger og øvrige medarbejdere i afdelingen og din indsats vil blive værdsat.

Du vil blive mødt af hjælpsomme og engagerede kolleger, der assisterer hinanden ved travlhed, ferie o.l. Lægesekretærerne har flexordning.

Sekretariatets rutineopgaver omfatter bl.a.:

  • Forespørgsler fra rekvirenter pr. telefon eller mail

  • Skrivning af diktater efter digital diktering

  • Planlægning af konferencer

  • Kommunikations- og registreringsopgaver

  • Forsendelse af præparatglas til eksterne konsulenter

  • Håndtering af korrespondance/post

  • Diverse ad hoc-opgaver for læger og bioanalytikere

  • Arkiveringsopgaver m.m.

Rutineopgaverne går, så vidt det er muligt, på skift i løbet af ugen.

Stillingen

Arbejdstiden ligger primært inden for afsnittets åbningstid, som er mandag til torsdag fra 8.00-15.30 og fredag fra 8.00-15.00.

Er du interesseret i at søge stillingen så send en ansøgning til ledende lægesekretær Gitte Pajesø, vedhæftet CV, dokumentation for uddannelse samt relevante bilag. Der tages reference på den kandidat, der indstilles til ansættelse.

Ansøgningsfrist fredag den 7. januar 2022.

Hvis du har spørgsmål til opgaverne er du også velkommen til at kontakte lægesekretær Maja Bruun Nybjerg, telefon 4732 5914.

Kort om afdelingen

Patologiafdelingen på Sjællands Universitetshospital er placeret med afsnit i Roskilde og Næstved. Den samlede afdeling betjener således alle regionens hospitaler samt praksissektoren, tandlæger og privathospitaler.

På afsnittet i Roskilde er der i øjeblikket 7 lægesekretærstillinger og 2 studentermedhjælpere. Sekretærerne på afsnittene i Roskilde og Næstved refererer til den ledende lægesekretær.

Vi forventer at samle hele afdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge i 2023-2025.

Afdelingens hovedfunktion

Patologiafdelingens hovedfunktion er at stille diagnoser ved mikroskopi af vævs- og celleprøver fra alle dele af den menneskelige organisme. På afsnit Roskilde stilles diagnoser inden for alle organområder. Diagnoserne har betydning for den videre behandling patienterne kan tilbydes.

Patologiafdelingens organisering og profil

Patologiafdelingens afdelingsledelse består af den ledende overbioanalytiker og den ledende overlæge. Hvert af de to geografisk adskilte afsnit ledes af en afsnitsledelse, bestående af en-to ledende bioanalytikere. Der er tæt samarbejde mellem afsnitsledelser, afdelingsledelse og den ledende lægesekretær.

På afsnit Roskilde, hvor den ledige stilling er, er der ca. 120 medarbejdere (bioanalytikere, læger, molekylærbiologer og lægesekretærer).

Sjællands Universitetshospital, Roskilde, ligger 3 minutters gang fra Roskilde station, hvor der er mange tog- og busforbindelser.

Sjællands Universitetshospital arbejder med Strategien: Patienten er Alt, som består af 4 delstrategier: Vores Opgave, Vores Faglighed, Vores Forandring og Vores Arbejdsglæde. Indenfor de forskellige delstrategier arbejder afdelingen med en række lokale mål.

 

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: