Jobbet "Akutmediciner søges til Læger Uden Grænser & Holbæk Akutafdeling" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt
 

Holbæk Akutafdeling tilbyder en speciallægestilling i et samarbejde med Læger uden Grænser. Med stillingen får du et klinisk arbejde på en travl og lærerig afdeling, samtidig med muligheden for at blive udsendt som akutmediciner med Læger Uden Grænser.

Holbæk Akutafdeling opnormerer i speciallægegruppen og er på udkig efter en speciallæge mere. Som noget helt særligt for denne stilling kan vi tilbyde, at du får mulighed for at blive tilknyttet Læger Uden Grænser med henblik på en udsendelse som frivillig

Akutmediciner i Holbæk-  du får noget særligt hos os
Som akutmediciner på Holbæk Akutafdeling får du nogle handlemuligheder som akutlæge, som du ikke får mange andre steder (nogen steder?). Hos os, er det dig som akutmediciner, der tager beslutningerne, og som har behandlings- og visitationsret. Du har fx ansvaret for at modtage ”kørsel 1” patienter (med hjælp ”fra huset” om nødvendigt). Vi er ved at få installeret en CT scanner i akutafdelingen, hvor udvalgte ”kørsel 1” patienter modtages direkte på CT-lejet.
I vores sengeafsnit (Akut Diagnostisk Enhed) har du mulighed for at få mere erfaring i udredningen af intern medicinske problemstillinger fx patienten med "feber uden kendt årsag" eller andre ”Doctor House” problemstillinger.

Vi udvikler hele tiden vores behandlingstilbud og har fx indført brugen af ketamin som smertestillende, ultralydsvejledte nerveblok, og meget andet.

Akutafdelingen er en selvstændig afdeling med cirka 80 sygeplejersker, 45 læger og 14 sekretærer ansat. Vi arbejder i teams i hverdagen og har ry for at have et rigtig godt kollegialt arbejdsmiljø.

Du kan læse om en helt almindelig arbejdsdag i Holbæk, i denne artikel fra Ugeskrift for Læger:
https://ugeskriftet.dk/nyhed/et-dogn-med-akutmediciner-han-har-flere-storre-lungeembolier

Derudover har afdelingen en stor kursusaktivitet indenfor akutmedicin, hvor afdelingens læger er undervisere og kursusledere for akutkurser for læger fra primært Region Sjælland og Region Hovedstaden.
Læs mere info om afdelingen: www.regionsjaelland.dk/hakut

Udsendelse med Læger Uden Grænser

Som akutmediciner i Læger uden Grænser kan du være med til at respondere på akutte medicinske behov for eksempel efter en naturkatastrofe, behandle krigsofre eller træne lokale teams i beredskabet ved større akutte patientindtag.  

Læger uden Grænsers traumehospitaler ligger i områder, hvor der er et højt indtag af patienter med større skader i områder med konflikt, storbyer med meget vold og f.eks. trafikuheld eller steder, hvor der ikke ellers er mulighed for at få kvalificeret medicinsk hjælp.  

Du vil arbejde med modtagelse, triagering og stabilisering af akutte patienter inden for en lang række specialer, primært i skadestuen på Læger uden Grænsers store traumehospitaler. Du er desuden involveret i hele skadestuens funktion, uddannelse af nationale og internationale kollegaer, patient flow og overførsel af patienter. Desuden kræves det nogle steder intensiv erfaring.  

Som akutmediciner skal du kunne håndtere akutte og multiple skader hos børn og voksne. Du skal kunne håndtere større akutte patientindtag (mass casualty) og kunne være den ledende læge på skadestuen, der bevarer overblikket og sikrer både kvaliteten af det medicinske arbejde samtidig med, at du superviserer lokale og internationale medarbejdere.

Læs mere om arbejdet som akutmediciner for Læger Uden Grænser her


Forventningsafstemning

Stillingen er for dig der både vil arbejde klinisk, men også gerne vil,ud og hjælpe i verden.

Vi forventer at du

  • Er speciallæge i akutmedicin (eller tilsvarende erfaring)

  • Har undervisningserfaring

  • Gode sprogkundskaber særligt inden for engelsk og gerne fransk, spansk og/eller arabisk   

  • Villig til at blive udsendt til usikre områder med Læger Uden Grænser

Gode samarbejdsevne

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen består formelt af to dele, nemlig en ansættelse i Holbæk samt en tilknytning til Læger Uden Grænser.

Vedr ansættelsen i Holbæk:
Du vil blive ansat som afdelingslæge eller overlæge i Holbæk alt efter din erfaring. Du forventes at kunne gå som bagvagt efter individuel introduktion og oplæring. Aktuelt er bagvagter i tilstedeværelse indtil kl 23 på hverdage og derefter i beredskabsvagt fra hjemmet. Det planlægges at bagvagter skal være i tilkald fra vagtværelse i løbet af foråret. Du kommer til at se COVID-patienter også, så det skal du også være indstillet på.

Du vil få mulighed for

  • Orlov til at blive udsendt med Læger uden Grænser, når der er behov for din hjælp ude i verden

  • Fri med løn når du skal på forberedelseskursus inden udsendelsen med Læger Uden Grænser (op til 7 dage).

  • Oplæring i relevante akutkompetencer du måtte have brug for at supplere med

Orlov skal som udgangspunkt varsles med min. en måned og kan maximalt vare seks måneder. Orlov er uden løn, og tæller ikke som en del af din ansættelse.

Udsendelse med Læger Uden Grænser

Som udsendt med Læger Uden Grænser er du på kontrakt når du er i felten. Længden af kontrakten afhænger af, hvor lang tid du er i felten. De fleste udsendelser varer 6-12 måneder.
Du kan læse mere om vilkårene her

Måske interesseret?

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Peter Hallas på phaa@regionsjaelland.dk /telefon 30 95 95 21 og hos Læger Uden Grænser v/ rekruttør Kamma Skaarup på telefon 41 77 74 23/ ks@copenhagen.msf.org

Sådan søger du stillingen
For at komme i betragtning til stilling skal du søge parallelt hos

1. Akutafdelingen på https://jobs.regionsjaelland.dk/?hr=show-job|23120&locale=da_DK

og

2. hos Læger Uden Grænser på https://msf.dk/bliv-udsendt/send-ansoegning/ .

Dvs at du skal indsende to ansøgninger.

Din ansøgning skal indeholde
- Motiveret ansøgning
- CV
- Udfyldt færdighedsvurderingsskema

Obs. Vi vurderer løbende ansøgningerne og afslutter processen når den rette kandidat er fundet

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.