Jobbet "Afdelingslæge (neuroradiologi) til Afdeling for Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Righospitalet (Glostrup)" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

En stilling som afdelingslæge med tjeneste på Glostrup er ledig til besættelse fra 1. april 2022 eller efter aftale. Vi tilbyder en attraktiv stilling med mulighed for at arbejde med neuroradiologi på et højt specialiseret niveau i et dedikeret team.

I vores Neuro team vil du arbejde sammen med afdelingens 3 overlæger og 3 afdelingslæger om at varetage billediagnostikken fra Glostrup hospital. Teamet varetager billeddiagnostik for neurologisk afdeling og øjenafdelingen og har desuden ansvar for billeddiagnostik af degenerativ rygsygdom. Hospitalet har en stor neurologisk afdeling, som blandt andet rummer center for MS og Dansk Hovedpine Center. I afdelingen udføres på rygområdet forskellige former for intervention (rodblokade, facetledsblokade, myelografi og dynamisk myelografi samt punktur af facetledscyster). Interventionen varetages af 3 af overlægerne (de 2 er fra neuro teamet). Der er et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger og der holdes konferencer med neurologer, øjenlæger og rygkirurger.
På Glostrup er vi delt i to teams; et Neuroradiologisk team og et Muskuloskeletal / Thorakoabdominal team. Aktuelt er der desuden 2 læger i hoveduddannelse.
Er der interesse for at kombinere neuroradiologien med thorakoabdominal diagnostik eller ultralyd, kan dette også aftales.

Ansøgerne vil sammen med afsnittets andre speciallæger få ansvaret for konferencer, undersøgelser og udvikling indenfor afsnittets ansvarsområde.

Vi tilbyder gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø. Lægerne arbejder i fælles beskriverum, og der lægges vægt på høj faglighed og faglig udvikling. Der lægges vægt på, at ansøgeren har undervisnings- og gerne forskningserfaring med henblik på at kunne deltage i varetagelsen af den postgraduate uddannelse, forskning og udvikling indenfor specialet. Afdelingen har en opdateret maskinpark med bl.a. 3 CT-skannere, 4 stk. 1.5 Tesla MR skannere og 1 stk. 3 Tesla MR skanner og et interventionsrum. I 2022 installeres der en ekstra 3T MR skanner.

Afdelingens læger varetager på skift vagt fra hjemmet. Vagten består af udvidet dagtjeneste til kl. 18 med efterfølgende vagt til kl. 22 og afspadsering dagen efter. Vi tilbyder mulighed for hjemmearbejdsplads og fleksibilitet i arbejdsplanlægningen.

Kvalifikationer
Ansøger til afdelingslægestillingen skal være speciallæge i diagnostisk radiologi og med interesse for og gerne erfaring med neuroradiologi.
Der vil være mulighed for yderligere oplæring afhængig af kvalifikationer.
Interesse i forskning og udvikling vil være en fordel.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn.
Stillingen har som udgangspunkt vagtfunktion (vagt uden for tjenestested). Stillingen er ikke forbundet med udetjeneste.
Stillingen refererer til den ledende overlæge og i det daglige arbejde til den driftsansvarlige overlæge i afsnittet.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen eller besøg i klinikken kan du kontakte: Driftsansvarlig overlæge Daniel Tolnai daniel.tolnai@regionh.dk eller konstitueret ledende overlæge Martin Lundsgaard Hansen martin.lundsgaard.hansen@regionh.dk.
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Nadia Petersen nadia.petersen.01@regionh.dk

Ansøgningen
Ansøgningen skal vedlægges CV og bevis for speciallægeautorisation.
Ansøgningsfrist d. 21. december 2021.