Jobbet "Vi søger en klinisk fysioterapeut med erfaring indenfor svære fysiske og mentale funktionsnedsættelser, evt. med relevant kandidat- eller masteroverbygning, til vores tværfaglige team i Center for Rett syndrom" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Har du lyst til at arbejde med mennesker med multiple og komplekse funktionsnedsættelser i et tæt tværfagligt samarbejde?

Så har vi en unik fuldtidsstilling ledig som fysioterapeut ved Center for Rett syndrom, Børne-og Unge Afdelingen, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet til besættelse pr. 1. marts 2022 eller snarest derefter. 

Center for Rett Syndrom varetager undersøgelse og rådgivning vedr. børn, unge og voksne med Rett syndrom som en højt specialiseret landsdækkende funktion, hvor patienterne har mulighed for at blive fulgt livslangt. Vi er et lille tværfagligt team og ved patienternes ambulante besøg deltager både overlæge, klinisk fysioterapeut og pædagogisk psykologisk rådgiver. Ved behov deltager ergoterapeut, diætist eller socialrådgiver.

Arbejdet foregår primært på Rigshospitalet. Der er herudover udgående landsdækkende funktion med højst 10 besøg/år ved enten fysiske eller online-møder.

Den fysioterapeutiske funktion er undersøgende, rådgivende og undervisende, men ikke behandlingsansvarlig. Fysioterapeuten følger patienterne hele livet med særligt fokus på de tidspunkter, hvor der sker ændringer i patientens livssituation, fx ved diagnosetidspunkt, skolestart og overgang til voksenalderen. Aldersgruppen spænder fra småbarnsalderen og op til og med voksenlivet. Fysioterapeuten er eneste kliniske fysioterapeut i centret, men der er gode muligheder for at sparre med centrets forskningsfysioterapeut samt Rigshospitalets øvrige børneterapeuter.

Rett syndrom-patientgruppen udgøres af godt 130 børn, unge og voksne. Rett syndrom er en sjælden, genetisk udviklingsdefekt præget af funktionstab i småbarnsalderen medførende svære fysiske og mentale funktionsnedsættelser. Der er desuden fysiske udfordringer i form af tonusændringer, initieringsbesvær, håndstereotypier og andre bevægeforstyrrelser. Der er en øget risiko for forskellige følgetilstande som f.eks. skoliose og epilepsi.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • Undersøgelse og test af personer med Rett syndrom, når de besøger centret
 • Udarbejdelse af journalnotater og eventuelle støtteskrivelser på baggrund af undersøgelsen
 • Opdatering af videodokumentation og kliniske data efter hver undersøgelse
 • Rådgivning og undervisning af familier og fagpersoner
 • Mulighed for at være med til udviklingsprojekter i samarbejde med forskningsfysioterapeut

Vi søger en autoriseret fysioterapeut med følgende kvalifikationer:

 • Har flere års erfaring med og interesse for arbejde med børn, unge og evt. voksne med svære fysiske og mentale funktionsnedsættelser
 • Har erfaring med at anvende standardiserede fysioterapeutiske tests til målgruppen
 • Er god til og glad for mundtlig og skriftlig faglig formidling og kommunikation
 • Kan arbejde motiverende og se potentialer for udvikling og bevarelse af færdigheder hos personer med svære og komplekse funktionsnedsættelser
 • Er god til både at samarbejde tværfagligt, men også trives i at arbejde selvstændigt og monofagligt
 • Kan anvende relevant eksisterende teknologi i det daglige arbejde og være åben for ny teknologi
 • Har evt. en relevant kandidat-eller masteroverbygning

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor:

 • Du får mulighed for at arbejde både klinisk og udviklingsorienteret
 • Du kan være med til at sætte dit faglige præg på centrets praksis og stillingens indhold
 • Der er spændende faglige udfordringer, gode kolleger og plads til humor

Læs mere om Rett syndrom og centret på vores hjemmeside: www.rigshospitalet.dk/rett

Spørgsmål om stillingen og rekvirering af stillingsbeskrivelse kan rettes til overlæge Anne-Marie Bisgaard på e-mail
anne-marie.bisgaard.pedersen@regionh.dk eller til forskningsfysioterapeut Michelle Stahlhut på e-mail michelle.stahlhut@regionh.dk eller tlf. 29 20 48 49.

Ansøgningen stilles til afdelingssygeplejerske Marianne Gammeltoft.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og den relevante faglige organisation.

Juliane Marie Centret ønsker at fremme ligestilling og opfordrer alle interesserede uanset køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, eller national, social eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist er den 19. januar 2022.

Samtaler forventes afholdt den 24. januar 2022.

Søg stillingen via linket.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.