Jobbet "Bioanalytikerunderviser, Klinisk Immunologi og Biokemi Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Har du lyst til et spændende job som bioanalytikerunderviser på Sydvestjysk Sygehus? 

Vi søger en bioanalytikerunderviser til at indgå i vores underviserteam i Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA). Stillingen er en 37 timers stilling er til besættelse d. 1. marts 2022 eller efter aftale. Vi er i alt fire engagerede undervisere, som løser opgaverne tilknyttet uddannelse af bioanalytikerstuderende.  

Din hovedopgave vil være undervisningsopgaver inden for Klinisk Immunologi og dele af Klinisk Biokemi, det er dog ikke en forudsætning, at du har erfaring i disse specialer. Du vil på sigt også skulle deltage i efteruddannelse af medarbejdere. 

Vi ønsker en underviser, 

 • som er uddannet bioanalytiker med minimum 2 års erfaring 
 • som er fagligt engageret 
 • har mod på at udvikle egne personlige og faglige kompetencer 
 • har lyst til at undervise og vejlede studerende 
 • har personlige og sociale kompetencer til at indgå i mange forskellige relationer 
 • som ønsker at følge og deltage i udviklingen af bioanalytikerprofessionen 
 • som kan lide at planlægge og udvikle og i samarbejde med de øvrige undervisere sætte rammerne for din arbejdsdag og dine opgaver.

Dine arbejdsopgaver til være:

 • Varetagelse af praktisk og teoretisk undervisning af studerende i henhold til semesterbeskrivelser og studieordningen
 • Vejledning og evaluering af studerende samt deltage ved prøver og eksaminer
 • På sigt fungere som censor ved bioanalytikeruddannelsens censorkorps
 • Udarbejde undervisningsmateriale og øvelsesvejledninger iht. semesterbeskrivelser og studieordningen
 • Undervise i tværgående emner som fx kommunikation, arbejdsmiljø, og kvalitetssikring iht. semesterbeskrivelser og studieordningen
 • Samarbejde med og deltage i møder i forbindelse med bioanalytikeruddannelsen på UC Syd
 • Planlægning og tilrettelæggelse af studerendes forløb i praktik i samarbejde med afdelingsbioanalytikere og øvrige undervisere i KDA
 • I begrænset omfang deltage i specialets kliniske arbejde eksempelvis ved godkendelse af studerendes arbejdsfunktioner, i hovedferie for opretholdelse af kompetencer, ved indkøring af nyt udstyr og indgå afdelingens auditorteam og evt. påtage sig opgaven som leadauditor.

Bioanalytikerunderviserne er fysisk placeret i nye faciliteter på KDA, Haraldsgade 13B, hvor også undervisningsfaciliteter som simulationslaboratorium og studierum er lokaliseret. Bioanalytiker-underviserne er organiserede i en stabsfunktion under afdelingsledelsen i KDA, og gruppen refererer til driftschef Brian Faurskov. 

Ansøgere med diplomuddannelse el.lign. foretrækkes, men ellers ser vi gerne, at du er villig til at gennemføre en sådan.

Løn- og ansættelsesforhold
Din løn vil ud over overenskomsten være afhængig af faglige og personlige kompetencer. 

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte bioanalytikerunderviser Merete Primdahl på mail Merete.Primdahl@rsyd.dk eller på telefon 7918 2438, hvis du i øvrigt har spørgsmål til stillingen. 

Ansøgning

Ansøgningen stiles til driftschef Brian Faurskov.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 19. januar 2022.  
Vi gennemfører ansættelsessamtaler i uge 4.