Jobbet "Medarbejdere til Skovbo/Kuben - Sødisbakke" er udløbet

Region Nordjylland

Autismespektrumforstyrrelser - Sødisbakke

Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

Dit næste skridt
Skovbo har tilgang af borgere og derfor udvider vi medarbejderstaben og søger : Omsorgsmedhjælpere, pædagoger, Sosu-assistenter, ergoterapeut eller fysioterapeut…

Du kan se dig selv i Region Nordjyllands værdisæt ITOP og du kan få dit arbejde til at afspejle sig i dette.

Vi søger en kollega, som
 • har lyst til at arbejde med beboernes individuelle ressourcer og behov
 • kan tage udgangspunkt i den enkelte beboer og rumme deres forskelligheder
 • er indstillet på et tæt og godt pårørendesamarbejde
 • kan dokumentere og reflektere over den pædagogiske indsats
 • er omstillingsparat og kan gribe de forandringer, som hverdagen byder på
 • ønsker at indgå i et tæt samarbejde med sine kollegaer
 • er indstillet på at arbejde dag, aften og hver anden weekend
 • er mødestabil og møder hverdagen med smil, glæde og gå-på-mod.
Vi tilbyder
 • over 100 dygtige kolleger med høj faglighed
 • en åben omgangstone med fokus på faglig dialog
 • mulighed for faglig udvikling ved kollegial og ledelsesmæssig sparring og supervision
 • deltagelse i relevante kurser og uddannelsesforløb, faglig supervision, team og personalemøder
 • et introforløb, så du bliver klædt på til opgaven
 • et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø-
Du vil blive udfordret fagligt og personligt i det pædagogiske speciale. Mennesker med udviklingshæmning og diagnoser inden for ASF er ofte udfordrede i overgange. Derfor vil arbejdsgangen tale ind til dit ansvar, evne og parathed til ændring og omstilling.
Du vil blive omgivet af fagligt engagerede og hjertevarme kollegaer. Vi er en personalegruppe, der er på arbejde for at gøre en forskel. Vi har forventninger i forhold til hinanden!
Du vil have timer, hvor du i forpligtende samarbejde med resten af dit team udarbejder individuelle handleplaner, justerer strukturbeskrivelser, planlægger aktiviteter og målretter forebyggelsen af problemskabende adfærd. Du vil skulle arbejde med udvikling og nytænkning, for den enkelte beboer.

Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet en fast afdeling og team. Der kan dog på sigt komme enkelte vagter på tværs, da vi hjælper hinanden.

Hver afdeling ledes af en afdelingsleder

Faglige tilgange:
Vi arbejder med Neropædagogisk tilgang, Gentle Teaching, Low arousal.

Vigtige datoer og kontakt:
Stillingerne, der tilbydes, er på 30-37 timer fordelt på dag, aften og hver anden weekend.

Ansøgningsfrist d. 22.01.2021 med tiltrædelse 01.03.2022.
Vi afholder løbende samtaler så skynd dig at sende en ansøgning.

Lønsammensætning sker efter gældende overenskomst.
Ved ansættelse skal der fremvises straffeattest og gyldigt kørekort.

Antal ledige stillinger:
5
Kørekort:
B

Uddybende information:
Afdelingsleder: Kuben
Mette Rosenkilde
Mobil 92 43 91 92
metros@rn.dk

Afdelingsleder: Syd
Emil Blak Olesen
Mobil 29 79 48 24
emil.olesen@rn.dk

Afdelingsleder Nord
Louise Ørtoft Jensen
Mobil 30 52 48 55
loertoft@rn.dk

Tilbudsleder
Torben Andersen
Mobil 24238583
torben.a@rn.dk 
 


Om Skovbo:
Skovbo er et socialpædagogisk døgntilbud for voksne mennesker med en betydelig og varig nedsat funktionsevne, samt en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser.

Målgruppen der bor på Skovbo, ligger på et udviklingsniveau mellem 3 måneder og op til 4-5 år, og i leveår mellem er de mellem 18 og 74 år. Beboerne på Skovbo har brug for hjælp til alle hverdagens gøremål, lige fra hjælp med hygiejne og til at skabe en meningsfyldt hverdag med aktiviteter, der taler til den enkelte. Der arbejdes ud fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor aktivitet og beskæftigelse indgår i et samlet tilbud. Dette, for at imødekomme beboerens behov for tryghed, i form af et genkendeligt, forudsigeligt og struktureret miljø.

Skovbo er opdelt i fire døgnafsnit, hvor der bor otte beboere på hver af de tre afdelinger og fem beboere på afdeling Kuben.


Om Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke
Sødisbakke er et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud i Specialsektoren under Region Nordjylland, der består af otte specialiserede botilbud, dagtilbud og en række serviceafdelinger. Sødisbakke udbyder 131 døgnpladser og har ca. 600 medarbejdere. På Sødisbakke har vi en målsætning om at være en dynamisk organisation. Vi fordeler mest muligt ansvar og opgaver ud til fagpersonerne på vores otte tilbud, fordi det er vores ambition, at alle opgaver udføres så tæt på den enkelte beboer som muligt. Vores decentrale struktur skal sikre, at der skabes tværfaglig dialog og samarbejde mellem medarbejderne på afdelingerne, så opgaverne løses på en reflekteret og helhedsorienteret baggrund. Vi tilbyder beboerne et sammenhængende bo,- arbejds- og aktiveringstilbud, hvor de får mulighed for at opretholde en så selvstændig og aktiv livsførelse som muligt, og vi tager højde for den enkelte beboers individuelle ønsker for eget liv og udvikling. På Sødisbakke arbejder vi målrettet med at fremme nærvær og forebygge fravær.

Læs, se og hør mere om Sødisbakke på vores hjemmeside www.sodisbakke.rn.dk, i filmen ”I Kærlige Hænder” på www.youtube.com, eller ved at lytte til Vores podcasts ”Specialpædagogiske Eftertanker”.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.