Jobbet "Vi søger 2 fysioterapeuter til nyoprettede stillinger som udskrivningskoordinatorer i Medicinsk Afdeling MCS" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kløvervænget 13, Indgang 126, 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vi har brug for udskrivningskoordinatorer, som kan sikre en god, velkoordineret og tryg udskrivelse for vores patienter – enten til egen bolig, til plejehjem eller hospice. Dette sikres i tæt samarbejde med læger, sygeplejersker og andre samarbejdspartnere.

Vi bestræber os på at sikre en ordentlig, omhyggelig og veltilrettelagt udskrivelse, hvor der bliver taget højde for patientens habituelle tilstand og ressourcer og med pårørende som aktive samarbejdspartnere.

Du vil få en central rolle med fokus på at skabe sikre og effektive sektorovergange for vores patienter.

Dine opgaver vil blandt andet bestå af i fællesskab med plejegruppen, at sikre den relevante kontakt og korrespondance med primærsektoren allerede ved indlæggelse, så planlægning af udskrivelsen påbegyndes ved indlæggelsen.

Du vil også skulle udarbejde genoptræningsplaner og vurdere behovet for hjælpemidler ved udskrivelsen.

Vi tilbyder

 • Højt fagligt niveau
 • Et godt tværfagligt samarbejde med dygtige og erfarne kolleger
 • At du bliver en integreret del af vores personalegruppe
 • Gode udviklingsmuligheder

Opgaver

Særlige opgaver knyttet til denne stilling omfatter: 

 • Daglige teammøder med de involverede plejepersoner for at sikre al væsentlig information om patienten deles og bruges konstruktivt i planlægning af udskrivelsen.
 • Deltagelse ved gennemgang af patienter (stuegang) – ved flere patienter i forskellige teams må der prioriteres i forhold til udskrivelsesdato og kompleksitet.
 • Al kontakt til hjemmepleje/hospice/andre afdelinger, både telefonisk og via Cosmic / EPJ Syd.
 • Al samarbejde med patienten og de pårørende i forhold til udskrivelse.
 • Daglig ajourføring af udskrivelser både nuværende og kommende, og her ud fra lægge en plan for patienterne sammen med sygeplejersken der er primær plejeperson.
 • Udskrivelsesdialog med patient/pårørende, hvor udskrivelsesrapport gennemgås
 • Sikre aftaler med diætist, genoptræningsplan, ambulante besøg, bestilling af diverse hjælpe- og behandlingsmidler etc.
 • Udarbejdelse af diverse instrukser i forhold til udskrivelse med f.eks. hjemmeilt, hjælpemiddellevering, sondekost, madordning osv. med henblik på at dele viden til kollegaer.

Øvrige opgaver

 • Kan indgå i daglige pleje- og mobiliseringsopgaver med henblik på vurdering af patientens tilstand
 • Har blik for og mod på at indgå i plejen af afdelingens patienter ved ledig tid og ved akut opståede behov

Vi forventer at du:

 • Er uddannet fysioterapeut.
 • Gerne har erfaring fra både sekundær og primær sektor
 • Besidder stort overblik og organisatorisk forståelse
 • Har gode kommunikative evner og pædagogisk tæft
 • Er nytænkende og visionær
 • Er god til at samarbejde med mange forskellige faggrupper og samarbejdspartnere omkring en god og tryg udskrivelse af patienter fra alle dele af samfundet
 • Er god til at veksle mellem at arbejde selvstændigt og at arbejde i teams

 

Afdeling MCS, er et sengefællesskab der varetager pleje og behandling af patienter med mave-tarm sygdomme, gigtsygdomme, diabetes samt hormonsygdomme. Vores personalegruppe består af speciallæger fra de enkelte specialer, plejepersonale bestående af både sygeplejersker og social og sundhedsassistenter.

Vi arbejder med udnytte afdelingens samlede ressourcer, samtidig med vi fortsat vil sikre en høj faglighed på plejeområdet, hvorfor vi er i proces med at afklare de rette snitflader specialerne imellem. Vi forestiller os, at du som udskrivningskoordinator, kan være med til at løse nogle af de opgaver, der kræver høj faglighed inden for et afgrænset område. Vi har en høj specialefaglighed og prioriterer at sikre vores patienter den bedste indlæggelse og en tryg udskrivelse.

Der er samlet 37 sengepladser til afsnittets 3 specialer fordelt på 2 etager.

Da stillingen er nyoprettet, vil du i samarbejde med afdelingens afdelingssygeplejersker kunne få stor indflydelse på egne arbejdsopgaver.

Det forventes at udskrivningskoordinatorerne kan supplere og dække ind for hinanden. Stillingerne er på 37 timer og der må forventes ca. 4 aftenvagter pr. måned samt weekendvagt ca. hver 4. uge tilknyttet ét af sengeafsnittene.

Din introduktion vil blive tilrettelagt med afsæt i din erfaring og kompetencer, samt mulighed for at sikre kendskab til specialet, personale og arbejdsgange for udskrivelse fra de 3 specialer.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger ved oversygeplejerske Louise Vestring 21572646


Ansøgningsfrist søndag 23.1. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27.1.2022.