Jobbet "Ambitiøs arbejdsmiljøkonsulent til Psykiatrisk Center Ballerup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 4, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Vil du være med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejde med 700 medarbejdere og ledere? Vi arbejder proaktivt og strategisk med arbejdsmiljøet – og vil gerne blive endnu bedre til det.

Din fornemmeste opgave bliver at understøtte arbejdsmiljøorganisationen i at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på Psykiatrisk Center Ballerup.

Du bliver konsulent for centrets afdelinger og afsnit i forhold til arbejdsmiljømæssige problemstillinger. I samarbejde med ledelse og medarbejdere arbejder du med at integrere arbejdsmiljøtænkning i det daglige arbejde ved blandt andet at rådgive relevante lokale aktører og koordinere og iværksætte konkrete tiltag.

Vi har en række spændende og relevante indsatser på dagsordenen de kommende år, bl.a. opfølgning på arbejdspladsvurderinger (APV) samt forebyggelse og håndtering af vold og trusler samt krænkende handlinger.
 

Mere præcist bliver dine opgaver at:

 • Koordinere arbejdet med APV og trivselsundersøgelser
 • Facilitere lokale dialogmøder om trivsel og arbejdsmiljøforhold samt rådgive og støtte enheder med særlige trivselsudfordringer med henblik på at få lavet handleplaner
 • Indsamle data og udarbejde analyser med henblik på rådgivning og understøttelse af de lokale arbejdsmiljøgrupper, MED-udvalg og centerledelsen
 • Koordinere tilsyn fra Arbejdstilsynet
 • Understøtte arbejdsmiljøgrupperne i arbejdet med arbejdsskader og sagsbehandling i SafetyNet
 • Udarbejde lokale instrukser, vejledninger og retningslinjer om arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold
 • Bidrage til den strategiske udvikling i det tværgående arbejde med arbejdsmiljø i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP)

Størstedelen af din arbejdstid vil du være lokalt på centeret, hvor du indgår i centrets kliniske og administrative stab og får et tæt samarbejde med centerledelsen, centrets arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter.

Dertil er du tilknyttet det tværgående netværk i RHP bestående af 9 arbejdsmiljøkonsulenter
 

Vi tilbyder

Du bliver en del af en organisation som vægter arbejdsmiljø højt, og hvor der er stor opmærksomhed og opbakning fra både ledelse og direktion.

Du bliver en del af en spændende proces, der har til formål at styrke arbejdsmiljøarbejdet i RHP. Der vil være fokus på strategisk udvikling af arbejdsmiljøområdet, samt centralisering og styrkelse af samarbejdet og vidensdelingen på tværs i organisationen. Du er med til at finde løsningerne.

Du får en stilling med gode udviklingsmuligheder og fleksibilitet ift. tilrettelæggelse af arbejdet.
 

Hvem er du?

Du er proaktiv og går selvstændigt og systematisk til opgaverne. Du har blik for at skabe gode og sammenhængende løsninger og er vant til at rådgive, planlægge og sætte ting i værk.

Du får en rolle, hvor du skal navigere i forskellige kontekster og netværk. Derfor er det vigtigt, at du har organisatorisk tæft samt stærke samarbejdskompetencer og gode formuleringsevner.

For at blive taget i betragtning til stillingen skal du have:

 • En relevant akademisk uddannelse eller en sundhedsfaglig uddannelse kombineret med en videreuddannelse indenfor arbejdsmiljø.
 • Kendskab til Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og arbejdsmiljølovgivningen.
 • Erfaring med organisatorisk og operationelt arbejde med psykisk og fysisk arbejdsmiljø – gerne i sundhedsfagligt regi.
   

Psykiatrisk Center Ballerup - Hvem er vi?

Vi har ca. 700 ansatte og en samlet kapacitet på 160 sengepladser, en omfattende ambulant virksomhed samt intensiv dagbehandling. Vi varetager både almen og akut psykiatrisk behandling og har specialfunktioner indenfor behandling af PTSD, spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri.

Vi hjælper hinanden og dygtiggør os sammen. Vi har konstant fokus på at udvikle og forbedre vores opgaveløsning – både i Administrationen og på resten af centret.

Vi ønsker et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at udvikle sig og trives.
 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer om ugen. Tiltrædelse efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.
 

Er du klar til nye udfordringer?

Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser via linket her på siden. Ansøgningsfristen er den 20. januar 2022.

Vi glæder os til at læse din ansøgning og forventer at holde samtaler d. 25. og 26. januar.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationschef Gert Hagelskjær på 23659427.

Du kan også læse og høre mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien".