Jobbet "Specialeansvarlig fysioterapeut i ortopædkirurgi til Fysio- og ergoterapeutisk afdelingen, Nykøbing F Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Er fysioterapi på det ortopædkirurgiske område din hjemmebane, og kribler det i dine fingre for at få lov til at dyrke din faglighed og udvikle både dig selv og din gruppe? Så er det dig, vi skal bruge!

Til Fysio- og ergoterapeutisk afdeling på Nykøbing F. Sygehus søger vi en udviklingsorienteret specialeansvarlig fysioterapeut i ortopædkirurgi pr. 1. marts 2022 eller efter aftale. Hos os får du rig mulighed for at lade din faglighed brænde igennem i et anerkendende, tværfagligt miljø med kolleger og ledere, der har evnen og viljen til at skabe rum for faglighed, innovation og kompetenceudvikling.

Din rolle hos os
Som specialeansvarlig i ortopædkirurigsk gruppe varetager du både patient- og specialearbejde.

Din arbejdsdag byder både på patienter fra Afsnit for led- og knoglekirurgi, som omfatter alle typer af frakturer, elektive hofte- og knæpatienter og amputationspatienter. Derudover varetager du også opgaver fra Ambulatorie for led- og knoglekirurgi og Skadestuen samt specialerede genoptræninger.

Du har overblik og styr på forcerne i din gruppe, samt et skarpt øje for, hvordan du sammen med lederteamet hele tiden kan være med til at sikre, at I udvikler jer og styrker gruppens kompetencer. I hverdagen vil du komme til at arbejde tæt sammen med lederteamet, udviklingsterapeuten, de andre specialeansvarlige og ortopædkirurgisk gruppe. Sammen har I ansvaret for at udarbejde og implementere faglige, praksisnære indsatsområder for at opdatere og styrke den terapeutiske intervention i den tværfaglige indsats. Alt sammen pakket ind i en kultur med højt til loftet, kort til en hjælpende hånd og altid ’åben-dør-politik’.

Personlig og faglig profil
Vi har brug for, at du har en god faglig ballast med dig, herunder minimum 2 års erfaring fra det ortopædkirurgiske speciale samt relevant videreuddannelse. Det er også vigtigt for os, at du har udpræget organisatorisk forståelse og er god til at skabe gode relationer, der gavner dit og teamets samarbejde med kolleger på tværs af både sygehuset, regionen og på tværs af regioner. Og så er du helt sikkert den proaktive type, der med gennemslagskraft, troværdighed og god formidling sikrer, at du får gennemført de planlagte indsatser.

Én afdeling
Fysio- og ergoterapeutisk afdeling er en selvstændig afdeling med egen afdelingsleder og daglig leder.

Du vil få 30 engagerede kolleger. Vores kerneopgave er at samarbejde med patienten og andre relevante aktører om vurdering, behandling, genoptræning og kompenserende tiltag. Målet er at sikre, at patienten klarer sig bedst muligt i hverdagen.

Afdelingen er opdelt i tværfaglige specialegrupper inden for ortopædkirurgi, medicin, apopleksi og børn, men vi har stort fokus på at være én afdeling med fælles opgaveløsning. Vi er en respekteret faggruppe på sygehuset med et veletableret tværfagligt samarbejde med bl.a. læger, sygeplejersker og assistenter. 

Afdelingen er bemandet alle årets dage. Arbejdstiden for fysioterapeuterne planlægges i tidsrummet fra kl. 07.30-17.00 på hverdage med fast vagtplan i et 4-ugersrul. Efter introduktion indgår du i weekendvagt ca. hver 2. måned samt enkelte helligdage om året, hvor du dækker alle specialer på generalistniveau.

Det er en kerneværdi for os at arbejde fleksibelt med vagtplanlægning, så der i videst mulige omfang tages hensyn til individuelle behov og ønsker, og vi er gode til at hjælpe hinanden med så vidt muligt at få ønskerne til at hænge sammen.

 

Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 25. januar 2022.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.