Jobbet "Radiograf til MR-teamet, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Vi - MR teamet, Afdeling for Røntgen og Skanning, Herlev-matriklen - søger en ny kollega med stor faglig interesse, der har lyst til at arbejde i en spændende og dynamisk afdeling.

Stillingen er fuldtid med aften- og weekendvagter fordelt med en vagtblok hver 5.-6. uge, og et par dage med udvidet åbningstid om måneden. Vi tilbyder en inspirerende hverdag hvor faglig fordybelse, team-ånd og arbejdsmiljø vægtes højt. Som en del af vores team vil du få god mulighed for at udvikle dine kompetencer, blandt andet ved grundig oplæring og deltagelse i MR kursus 1 og 2, der afholdes af vores dygtige kollegaer.  

Vi prioriterer den faglige sparing, og teamet er bestående af flere dygtige og erfarne kolleager der gerne deler deres viden og erfaring – så vi kan bibeholde samt styrke den faglige standard i teamet.

I dagligdagen roterer vi, så ikke to dage er ens. Vi betjener fire 1,5T og tre 3T Philips MR-scannere samt ét skadestue/knoglerum. De seks scannere er placeret på selve røntgenafdelingen, hvor den sidste er beliggende i hospitalets nye Akuthus. To af vores 1,5T scannere og den ene 3T scanner, skal dog skiftes til nye Siemens scannere i starten af 2022.

Du vil komme til at udføre MR scanninger indenfor en bred vifte specialer, bl.a. Neurologi, Muskuloskeletal, Onkologi, Abdominal og Urologi. Endvidere samarbejder vi tæt med forskningsenheden i forbindelse med udførsel af forskellige spændende projektscanninger. 

Vores team består af 26 radiografer, 3 sekretærer og 1 afdelingsradiograf. Vi værner om høj faglighed og et godt kollegialt arbejdsmiljø hvor der er plads til humor og sjov i en ellers travl hverdag.  

Hvis du er:   

  • autoriseret radiograf
  • en radiograf med stor interesse for MR 
  • en person med gode samarbejdsevner  
  • en radiograf med høj faglig standard og engagement   
  • en god kollega   
  • humoristisk   

så er spørgsmålet bare:  

Er det dig, som er vores nye kollega?  

En grundig oplæring vil finde sted, så derfor er MR erfaring intet krav.

Ring endelig, hvis du er nysgerrig og vil vide mere om os.

Afdelingsradiograf Jonas Bovin kan kontaktes på tlf. 38 68 68 58 eller på mail jonas.sterup.bovin.01@regionh.dk    

Ansøgningsfrist: 

Torsdag den 19. januar 2022.

Ansættelsesvilkår:   

Stillingen er en fuldtidsstilling og til besættelse hurtigst mulig.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.