Jobbet "Radiograf til CT og abdominale interventioner" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 27, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vi søger en radiograf, som kan starte 1. februar eller efter aftale.

I Team 2 er vi 36 engagerede radiografer, der med patienten i centrum arbejder med CT, abdominal intervention og ultralyd. Selvom vi har travlt, er humøret højt, og vi passer på hinanden.

Vi råder over seks CT skannere, hvor der udføres alle typer af undersøgelser og behandlinger, herunder hjerte-CT, kryobehandlinger af tumorer og alle former for CT vejledte biopsier og blokader.
I vores interventionsrum foretager vi ablationer, PTC, nefrostomianlæggelse/skift og anlægger ureterstents, samt hjælper til i vores ultralydsafsnit. Mange af de udførte undersøgelser foregår i tæt samarbejde med vores radiologer.
Team 2 dækker Fælles Akut Modtagelse, FAM, med personale ved CT skanneren hele døgnet og indgår i et fælles team af radiografer og læger fra hele Radiologisk afdeling.
Vi modtager selv ambulante patienter til div. biopsier i vores eget dagshospital. Her råder vi over 4 pladser. Det er en radiograf, som modtager, informerer og efterfølgende observerer patienterne.
I teamet har vi også en gruppe af visiterende radiografer, som visiterer CT undersøgelser og håndterer akutte opkald fra OUH’s afdelinger. De fungerer som flowmastere, når f.eks. intensivafdelingerne kommer med patienter til CT skanning.

Vi har daglig åbningstid for planlagte undersøgelser mandag - torsdag frem til kl. 22.00 samt fredag kl. 7.30 - 14.30. Du skal derfor regne med skiftende arbejdstider, som tilrettelægges ud fra vores vagttyper, som ud over dagvagter er: 12 timers vagter, aftenvagter og nattevagter og højhusvagter.
Der arbejdes frem mod Nyt OUH, og vi afprøver nye metoder og arbejder med forbedringsledelse for at imødekomme mere effektive og patientorienterede arbejdsgange.
Vi er samtidig også uddannelsessted for radiografstuderende og har i Team 2 tre kliniske vejledere ansat.

Vi forventer, at du som vores nye kollega

 • kan sætte patientens behov i centrum
 • møder på arbejde med lige så højt humør som resten af Team 2
 • arbejder selvstændigt og med høj faglighed
 • har stor fleksibilitet over for skiftende arbejdsopgaver og arbejdstid
 • trives med et højt arbejdstempo
 • er omstillingsparat og ser forandringer som en mulighed
 • er positiv, engageret, hjælpsom og samarbejdsorienteret
 • er indstillet på at udvikle dig sammen med faget
 • har overskud til at undervise studerende og lære fra dig
 • har dansk autorisation som radiograf (et krav)

Vi tilbyder

 • varierende opgaver inden for CT, UL og abdominal intervention, med fokus på faglighed
 • engagerede, hjælpsomme og dygtige kolleger
 • en uhøjtidelig og positiv omgangstone i afdelingen
 • en åben, ærlig, medinddragende og tillids-/værdibaseret ledelsesstil
 • systematisk kompetenceudvikling

Ansøgningsfrist

Hvis du kan se dig selv som vores nye kollega i et fantastisk team, så skynd dig at skrive en overbevisende ansøgning og send den via linket.
Sidste frist er 16. januar 2022, og vi afholder ansættelsessamtaler på OUH d. 19. januar 2022

Ansættelse  

Region Syddanmark anvender tre måneders prøvetid, og ansættelse vil ske efter overenskomst. Vi indhenter børneattest.  

Generelt om Radiologisk Afdeling  

Afdelingens aktivitetsniveau er højt. Vi foretager omkring 335.000 undersøgelser på årsbasis, og vi har et tæt samarbejde med såvel kirurgiske som medicinske specialafdelinger. Vores faglige niveau er højt, og afdelingen varetager de fleste højtspecialiserede funktioner.  

Den Syddanske Forbedringsmodel er en fast del af vores arbejdsdag. Vi holder ugentlige målstyringsmøder med henblik på at optimere vores arbejdsgange.  

Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og alle har et ansvar for at bidrage til det åbne, ærlige og respektfulde samarbejde. Vi holder fælles julefrokost og sommerfest, og vi har tradition for at deltage i forskellige motionsarrangementer som fx. Eventyrløb, DHL-stafet og Vi Cykler Til Arbejde. Vi har gratis frugtordning og adgang til meget billige træningsfaciliteter.  

Lægefagligt er afdelingen specialiseret i otte sektioner:  
Angio-Thoraxsektion, Neuroradiologisk sektion, Abdominal-radiologisk sektion, Ultralydssektion, Onkoradiologisk sektion og Muskuloskeletal sektion/ pædiatrisk radiologi samt Mammaradiologisk sektion.  

Radiograferne er specialiseret i seks teams:  
Team 1 arbejder med MR, almen onkoradiologi. Team 2 arbejder med CT, abdominal-radiologi og ultralyd. Team 3 arbejder med muskuloskeletal radiologi, pædiatri, thorax, CT og UL. Team 4 arbejder med neuroradiologi og almen radiologi. Team 5 arbejder med karradiologi og almen radiologi, og Team 6 arbejder med mammaradiologi. Den daglige ledelse varetages af afdelingsradiografer.  

Du kan besøge vores hjemmeside på www.ouh.dk/radio  

Vil du vide mere  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsradiograf Dennis Maaløe Andersen på tlf.: 24 52 10 13 eller via e-mail: dma@rsyd.dk  
Vi glæder os til at høre fra dig.