Jobbet "Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens søger pr. 01.03.2022 en overlæge til Hoftekirurgisk Sektor." er udløbet

Region Midtjylland

Ortopædkirurgi

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
For at styrke afdelingens arbejde med behandling af hofteleddets sygdomme, herunder den ledbevarende hoftekirurgi, søges en speciallæge i ortopædiskkirurgi med erfaring med hoftalloplastik, hoftearthroskopi og andre ledbevarende operationsteknikker i hofteleddet.
Hoftekirurgisk Sektor har 4 overlæger og 1 afdelingslæge. Der bliver lavet forskning I HHIP sammenhæng omkring den ledbevarende hoftekirurgi og det forventes at man deltager i forskningen efter individuelle ønsker og muligheder.  
Ved ansættelse som overlæge vil du komme til at indgå i afdelingens ledergruppe på lige fod med de øvrige overlæger, og du refererer til afdelingsledelsen.

Vi forventer at du
Vi finder, at den lægelige videreuddannelse er overordentlig vigtig, hvorfor vi forventer, at du
  • har stor faglig viden om hofteleddets lidelser
  • er engageret i dit arbejde og er indstillet på at videreudvikle faget.
  • har gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper og specialer.
  • er positiv, innovativ og beslutningsdygtig.
  • aktivt vil arbejde for at afdelingens produktionsmål nås.
  • deltager aktivt i forskningsaktiviteter (bl.a. inklusion i studier og opfølgning).
  • deltager aktivt i supervision og undervisning af studerende og alle personalegrupper i afdelingen.
  • deltager aktivt i kvalitetsudviklingsprojekter inden for fagområdet
Vi kan tilbyde
Vi kan tilbyde ansættelse i en afdeling med et trygt og varmt arbejdsmiljø. Vi har en flad ledelsesstruktur, der giver mulighed for indflydelse. Omgangstonen er uformel og humoristisk. Vi ønsker en god og faglig dygtig kollega, der forstår værdien af, at vi alle bidrager til løsning af opgaverne i fællesskabet og som forstår vigtigheden af, at vi sammen skaber en god arbejdsplads for alle.
Endvidere tilbyde vi
  • spændende arbejdsopgaver med mulighed for faglig videreudvikling
  • stærkt forskningsmiljø med nationale og internationale samarbejdspartnere
Se funktionsbeskrivelse her.

Generelt om afdelingen
I afdelingen er der ansat 21 speciallæger (afdelingslæger/overlæger), 9 uddannelsessøgende læger i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger samt uklassificerede stillinger.

Afdelingen dækker ortopædkirurgi på hovedfunktionsniveau – og vi har kompetencer indenfor hånd, skulder/albue, hofte- og knæalloplastik, idrætstraumatologi samt fod/ankelkirurgi.
Herudover dækker vi skulder, fod/ankel, hofteskopi og idrætstraumatologi på regionsniveau.
Regionshospitalet Horsens har status som akutsygehus, hvor vi dækker traumemodtagelsen – herunder den akutte ortopædkirurgi. Afdelingen har et sengeafsnit samt en stor klinik og operationerne udføres dels på den centrale operationsgang og dels på det dagkirurgiske center. Afdelingen ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens.

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”. En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på skema, som er en del af ansøgningsproceduren.

Ansøgningsfristen er den 19. januar 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 7. februar 2022

Det fremgår af Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i speciallægestillinger, at udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale/fagområde i minimum fem år efter opnåelse af speciallægeanerkendelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karsten Krøner, telefon: 23238688 eller sektorchef overlæge Arne Svensson telefon: 40832309
Du kan læse mere om Regionshospitalet Horsens på internettet: https://www.regionshospitalet-horsens.dk/
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.