Jobbet "Vil du være en del af et højt specialiseret laboratorium på AUH? Blodsygdomme Laboratorium Aarhus Universitetshospital søger bioanalytikere til to faste stillinger og to tidsbegrænsede stillinger." er udløbet

Region Midtjylland

Blodsygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
De faste stillinger er på 37 timer med ansættelse pr. 1. marts 2022, eller efter aftale. De tidsbegrænsede stillinger er på 37 timer med ansættelsesperiode 1. marts 2022 – 28. februar 2023, eller efter aftale. Alle stillinger er vagtfrie.

Vi oplever lige nu et generationsskifte, hvor flere dygtige og erfarne medarbejdere gennem mange år har valgt at forlade arbejdsmarkedet, hvorfor vi nu har to ledige faste stillinger. Endvidere tilbydes et barselsvikariat og en nyopslået tidsbegrænset stilling i forbindelse med akkreditering af laboratoriet. 

Blodsygdomme Laboratorium er en del af den kliniske afdeling Blodsygdomme og vi udfører rutinemæssige laboratorieanalyser for afdelingen, og andre hæmatologiske afdelinger i Region Midtjylland og Region Nordjylland samt i et vist omfang for øvrige regioner. Laboratorieundersøgelserne udføres som led i diagnostik af og opfølgning på patienter med hæmatologiske sygdomme.

Laboratoriet er opdelt i fire afsnit: Prøvemodtagelse, Cancercytogenetisk afsnit, Flowcytometrisk afsnit og Molekylærgenetisk afsnit, hvor du vil blive tilknyttet et af disse.

Vi tilbyder et spændende og udviklende job i en fagligt velfunderet afdeling med et godt tværfagligt samarbejde i alle personalegrupper. Vi har et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer. Du får et arbejde, hvor du dagligt er med til at gøre en forskel for hæmatologiske patienter, du får faglige udfordringer og fleksible arbejdsforhold. Rutineanalyserne omfatter multicolor flowcytometri, molekylærgenetiske og cancercytogenetiske undersøgelser på prøvemateriale fra hæmatologiske patienter. Ud over den rutinemæssige diagnostik og follow-up af patienter med maligne hæmatologiske sygdomme er laboratoriet også et aktivt forskningslaboratorium.

Til Cancercytogenetisk afsnit tilbydes én fast stilling og én tidsbegrænset stilling:
I dette afsnit udfører vi kortids-celledyrkning og høst af celler til brug i G-båndskromosomanalyserne med karyotypering ved hjælp af delvis automatiseret og digitaliseret udstyr fra MetaSystems. Vi udfører endvidere multicolor fluorescens in situ hybridisering (FISH) på interfasekerner og metafaser ved fluorescensmikroskopi, som dels forgår manuelt og dels automatiseret. Desuden laver vi array-CGH analyse hvor vi isolerer DNA, mærker det op med fluorescerende farve og analyserer det ved hjælp af DNA micorarray chips og specialiseret software.

Erfaring med celledyrkning, karyotypering og/eller FISH analyser vil være en fordel, men ikke et krav.

Til Molekylærgenetisk afsnit tilbydes én fast stilling:
Arbejdsopgaverne er her molekylærgenetisk diagnostik og sygdomsopfølgning med qPCR, kimærisme undersøgelser, forskellige molekylærgenetiske specialanalyser med Sanger sekventering, droplet digital PCR, fragmentanalyser og isolering af DNA og RNA. Derudover er man også en del af laboratoriets prøvemodtagelse, se nedenfor.

Erfaring med molekylærgenetiske analyser vil være en fordel

Til Prøvemodtagelsen tilbydes én tidsbegrænset stilling:
Arbejdsopgaverne er her modtagelse og registrering af prøver, præanalyse af celler til flowcytometri, præanalyse af celler til molekylærgenetiske specialanalyser, præparering af prøver til forskningsprojekter og nedfrysning til biobank.

For alle stillingerne vil det være en fordel at have erfaring med at arbejde i et akkrediteret laboratorium. Der lægges desuden vægt på, at ansøgeren
  • Kan arbejde selvstændigt, ansvars- og kvalitetsbevidst
  • Er fleksibel og har lyst til nye udfordringer
  • Har et godt humør og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde
  • Har lyst til at arbejde i en travl  hverdag
  • Bevarer ro og overblik, også når det går stærkt
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en godkendt autorisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker Mette Degn på telefon 2388 2337.

Ansøgningen skal senest være os i hænde den 19. januar 2022 og bedes være vedlagt CV, samtlige eksamensbeviser, evt. udtalelser og andre relevante bilag samt specifikation af hvilken af stillingen(erne) der søges.

Vi forventer at holde ansættelsessamtale i uge 4, 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.