Region Midtjylland

Administrationen

Sundvej 30, 8700 Horsens

Konsulent med sundhedsfaglig baggrund til det tværsektorielle samarbejde søges til Regionshospitalet Horsens.

Vores dygtige sundhedsfaglige konsulent på det tværsektorielle område har fået en lederstilling på hospitalet. Det betyder, at vi nu har brug for en erfaren kollega, som brænder for at arbejde med det tværsektorielle område sammen med vores gode kontakter i almen praksis, psykiatrien og kommunerne samt hospitalets ledere og klinikere.
Så hvis du synes, at samarbejdet i de tværsektorielle snitflader er vigtigt, så er det dig, vi mangler i teamet.  Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022.
 
Vi tilbyder en spændende hverdag med gode kolleger, hvor der er plads til ambitioner, gode ideer, humor, faglighed og udfordringer. Vi vægter fleksibilitet, et godt arbejdsmiljø og, at der er gode muligheder for selv at påvirke opgaver og arbejdsdag. Vi er et mindre hospital, hvor der er kort fra aftale til handling og vi sætter en ære i at finde fleksible løsninger til gavn for klinikken og i sidste ende patienterne. Vi er tæt på klinikerne, og kan derfor hurtigt vise vores ansigt og tilbyde hjælp.

Dit arbejdsområde
På Regionshospitalet Horsens har vi et godt samarbejde med kollegerne i almen praksis, psykiatrien og kommunerne.
Samarbejdet i det nære sundhedsvæsen er helt afgørende for, at vi lykkes med gode patientforløb på tværs, og samarbejdet vil blive yderligere udbygget i de kommende år. Derfor søger vi en kollega med særlig indsigt, erfaring og interesse på dette felt.

De konkrete arbejdsområder består bl.a. af:
 • Give sparring til afdelinger og afsnit i forhold til udskrivelser og samarbejde med kommunerne
 • Sekretariatsbetjene Klyngestyregruppen (samarbejdsforum)
 • Tovholder for arbejdsgrupper nedsat af Klyngestyregruppen
 • Tilrettelægge møder og aktiviteter i forbindelse med praksiskonsulentordningen
 • Give sparring til hospitalsledelsen, særligt den sygeplejefaglige direktør, i forbindelse med møder og andre aktiviteter på det tværsektorielle område
 • Planlægge og strukturere dit arbejde i en uforudsigelig og udfordrende hverdag
Opgavevaretagelsen sker i tæt samspil med ledere og medarbejdere på hospitalet og med dine kolleger i kvalitets-teamet.
 
Dine kvalifikationer
Vores ønske er, at du:
 • Har en praksis- og patientnær erfaring i at samarbejde på tværs af sektorer.
 • Har et godt blik for patienternes behov ifm indlæggelse og udskrivelse.
 • Har bred erfaring i at samarbejde med ledere og klinikere.
 • Har en struktureret tilgang til at løse opgaver.
 • Har mod på at udarbejde dagsordener – både strategisk og driftsnært.
 • Har en stærk sans for at se og løse opgaver med patienten i centrum og med blik for både interne og eksterne samarbejdspartneres præferencer.
 • Bruger kommunikation som et middel til at skabe gode relationer.
 • Har en sundhedsfaglig, eller anden relevant uddannelse.

Vi søger således en erfaren kollega med stærke kommunikative og relationelle kompetencer, som brænder for at skabe de bedste forudsætninger for at udvikle det tværsektorielle samarbejde mellem hospitalet, almen praksis, psykiatrien og vores 4 klynge kommuner. Du skal have evner for og lyst til samarbejde med faggrupper på tværs af hospital, kommuner, psykiatri og almen praksis.

Vi forventer ikke, du nødvendigvis har alle disse kvalifikationer, men vi forventer ved samtalen, at du er tydelig på, hvad du som person konkret kan byde ind med.
 
Kort om afdelingen
Kvalitets-teamet udgør sammen med Sundheds-IT-teamet afdelingen for Kvalitet- og Sundheds-IT. Afdelingen er et af fire funktionsområder i Administrationen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chef for Kvalitet og Sundheds-IT Helle Lindkvist, tlf. 6161 4433, mail: helkjl@rm.dk
Du kan læse mere om hospitalet på www.regionshospitalet-horsens.dk

Tiltrædelse: 1. marts 2022
Ansøgningsfrist: 17. januar 2022
Samtaler forventes afholdt i uge 3 / 4
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
Arbejdstid: Fuld tid
Arbejdssted: Horsens

FAKTA:
RH Horsens primære optageområde er borgere bosiddende i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommuner. Samlet er optageområdet pt. på 220.000 borgere. Hospitalet samarbejder med 51 almen lægepraksis. Det forventes, at Regionshospitalet Horsens optageområde frem mod 2030 vil stige med 18.000 borgere svarende til 8 %.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Kontaktperson
  Helle Lindkvist Kjeldsen
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Stillingstyper
  Radiograf med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  34143
 • Quick-nr.
  423302
 • Indrykningsdato
  05-01-2022
 • Ansøgningsfrist
  17-01-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Kontaktperson
  Helle Lindkvist Kjeldsen
 • Stillingstyper
  Radiograf med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  34143
 • Quick-nr.
  423302
 • Indrykningsdato
  05-01-2022
 • Ansøgningsfrist
  17-01-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.