Jobbet "Afsnitsansvarlig ledende bioanalytiker til Nuklearmedicinsk afdeling, Næstved Sygehus." er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Dit næste skridt

 

 

Ved Nuklearmedicinsk afdeling på Næstved Sygehus er en stilling som afsnitsansvarlig ledende bioanalytiker ledig pr. 01. 03. 2022.

Vi søger en ledende bioanalytiker som ser det som en spændende udfordring at være med til at fastholde og udvikle driften på et højt fagligt niveau, samt sikre et godt arbejdsmiljø og udvikling af de faglige og relationelle kompetencer.

Om afdelingen:

Nuklearmedicinsk afdeling i Region Sjælland er én organisatorisk enhed som hører under Sjællands Universitetshospital og består fysisk af to afsnit beliggende i Køge og Næstved.

Næstved afsnittets aktivitet udgør ca. 40% af den samlede aktivitet. I 2022 øges aktiviteten med flere PET-skanninger.

Næstved råder over 2 PET/CT skannere og 3 gammakamera heraf 2 SPECT/CT skannere.

Derudover er der udstyr til distal blodtryksmåling og ultralyd.

Personalet består af bioanalytikere, sygeplejersker, lægesekretærer, fysiker samt læger, i alt ca. 18 ansatte.

Vi forventer at du

 • En robust og troværdig person der kan bedrive ledelse.

 • Har dokumenteret relevant efteruddannelse.

 • Har et solidt kendskab til specialet.

 • Vil være synlig og kulturskabende samt sikre en god trivsel og godt arbejdsmiljø.

 • Er rummelig og lydhør, men samtidig tydelig.

 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner

 • Har blik for den enkeltes udvikling.

 • Kan bevare overblikket og er i stand til at tænke langsigtet.

Dine primære arbejdsopgaver er:

 • Tilrettelægge og planlægge den daglige drift ud fra hensyntagen til personalet kompetencer, afdelingen ressourcer og patienternes og klinikernes behov.

 • Sikre et højt kvalitets- og service niveau for patienter og henvisende instanser, herunder have fokus på ventetider og sammenhængende patientforløb.

 • Deltage i afdelingens udviklings- og kvalitetsarbejde, samt hospitalets strategiarbejde.

 • I et vist omfang varetage patientundersøgelser.

Vi kan tilbyde:

 • Spændende og varieret hverdag, med mulighed for dit personlige aftryk.

 • Travl, velfungerende afsnit med en unik samarbejdsånd blandt initiativrige og fagligt kompetente medarbejdere.

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Har du brug for flere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte ledende overbioanalytiker Lone Harkønen lfhr@regionsjaelland.dk eller telefon 47 32 58 02

Ansøgningsfrist: 20. januar 2022

Ansøgning vedlægges CV og oplysning om uddannelse (herunder autorisation), samt relevant ledelseserfaring.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: