Jobbet "1 hoveduddannelsesforløb i Psykiatri opslås til besættelse 1. halvår 2022 Nord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
1 hoveduddannelsesforløb i Psykiatri opslås til besættelse 1. halvår 2022 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ved valg af et hoveduddannelsesforløb i psykiatri er der mulighed for individuel tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, herunder mulighed for deltid under uddannelsen.

I din ansøgning skal du vedhæfte en oversigt over dine lægelige ansættelser og orlovsperioder i kronologisk orden ved at anvende denne skabelon som du finder her: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 17-01-2022 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 21-01-2022, Ikke angivet. Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 9
01-03-2022 til 31-08-2022 Hospitalsenhed Midt, Neurologi
01-09-2022 til 31-08-2023 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-09-2023 til 31-08-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-09-2024 til 28-02-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, PVS Regionspsykiatrien Midt