Jobbet "Fellowship i fagområdet Akut Kirurgi ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Mave- og Tarmkirurgi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH) udbydes en et årig fellowship stilling i fagområdet Akut kirurgi og Traumatologi med besættelse 1. april 2022.

Vi tilbyder et spændende job, hvor du tilknyttes Akutteamet, og hvor der under ansættelsen planlægges, at du kan kvalificere dig til fagområdeanerkendelsen fra Dansk Kirurgisk Selskabs sektion for Akut Kirurgi (www.danskkirurgiskselskab.dk).

Fagområdegodkendelse forudsætter bestået UEMS eksamen i Emergency Surgery. For krav til godkendelse til eksamen og oplysninger om krævede teoretiske og praktiske kompetencer henvises til www.uemssurg.org.

Ved ansættelsen tilrettelægges et individuelt uddannelsesprogram i samarbejde med afdelingen mhp. opnåelse af de krævede kompetencer.

Mave- og Tarmkirurgi, AUH varetager alle former for akutkirurgi hos børn og voksne med undtagelse af herniekirurgi. Afdelingen er Traumecenter Level 1 og Blødningscenter for Region Midt. Afdelingen er fagområdeinddelt i teams. Ud over Akutteamet der varetager behandlingen af alle akutte patienter, er der 4 teams med højtspecialiserede funktioner inden for det mavetarmkirurgiske område. Afdelingen varetager tillige, på hovedfunktionsniveau, et bredt udsnit af generelle kirurgiske lidelser i mave-tarmkanalen.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi, der ønsker videreuddannelse inden for fagområdet. Ansøgere med minimum 1 - helst 2 års ansættelse som afdelingslæge foretrækkes. Speciallæger fra alle regioner kan ansøge. 

Det er en forudsætning for, at komme i betragtning til stillingen, at der er forhåndsaccept fra relevant ledelse i forhold til evt. nødvendig orlov.

Afdelingen har en stor forskningsaktivitet, som ledes af afdelingens tre professorer. Der vil således være gode muligheder for forskning.

Vagtfunktionen vil på ansættelsestidspunktet være 10 - 12 skiftet tilstedeværelsesvagt, med to-holdsdrift på hverdage og 1-holdsdrift på lørdag-søndage og helligdage samt en 10-12 skiftet dagtjeneste 9.00-15.00 lørdag-søndag.

Udførlig stillingsbeskrivelse og uddannelsesplan afhandles endeligt efter ansættelsen og efter vurdering af eksisterende kompetencer.

Funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Begrænsning:
Stillingen er tidsbegrænset og ansættelsen ophører efter 12 mdr. i henhold til ansættelsesbrevet.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning om ansættelse i stillingen fremsendes med en motiveret ansøgning og desuden med henvisning til de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt. Endvidere vedlægges CV omfattende publikationsliste, speciallægeautorisation samt dokumenteret operationsliste.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Trine Lauridsen på 4025 5904 eller på metlau@rm.dk. Overlæge Rikke Therkildsen kan også kontaktes på 2497 9739 eller på rikthe@rm.dk.

Ansøgningen samt relevante bilag skal være modtaget senest den 27. januar 2022.
 
Ansættelsessamtaler stiles mod afholdelse i uge 8, 2022.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.