Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Psykolog ved Lindrende Behandling, Herlev Hospital

Vi kan tilbyde en vikarstilling på 14 timer pr/uge pr. 1. marts.2022 eller efter aftale. Vikariatet er på 7 måneder med mulighed for forlængelse.

Det er en stilling med ansvar og udfordringer samt udviklingsmuligheder såvel personligt som fagligt.

Vi har et inspirerende tværfagligt og uformelt miljø i en organisation med visioner for fremtidens palliation og lindrende behandling.

Lindrende behandlingsindsats er målrettet mennesker med uhelbredelig sygdom uanset diagnoser. Indsatsen er tværfaglig med fokus på livskvalitet og symptomlindring. Det er den enkelte patient og dennes pårørende, der er omdrejningspunktet for al behandling, som vi tilbyder. 

Lindrende Behandling består af et sengeafsnit med 6 sengepladser, samt en klinik med udekørende funktion i form af hjemmebesøg. Klinikken har ca. 160 patienter tilknyttet.

Kollegagruppen består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgiver og sekretærer. Udover dig er der ansat en anden psykolog.

Lindrende Behandling har en selvstændig områdeledelse, men er organisatorisk placeret under afdelingsledelse for Urinvejssygdomme.

Dine væsentligste opgaver vil være:

 • Yde psykologisk støtte og/eller terapi til patienter samt deres pårørende. Samtalerne foregår i ambulatoriet, sengeafsnittet eller ved hjemmebesøg. Du skal være indstillet på at have såvel individuelle samtaler som par- og familiesamtaler.
 • Medvirke til at sikre et hensigtsmæssigt og sammenhængende forløb for den enkelte patient.
 • Indgå i tæt samarbejde med øvrige personaler.
 • Vejlede og støtte personale i håndtering af vanskelige patientforløb.
 • Deltagelse i tværfaglige konferencer i sengeafsnit og i ambulatoriet.
 • Medansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførelse af div. undervisningsaktiviteter i afdelingen.
 • Deltagelse i relevante møder og konferencer, herunder netværk for psykologer i palliation og onkologi.
 •  I samarbejde med psykologkollega udvikle den palliative psykologfunktion.

Kvalifikationer:

 • Cand. Psych., og autoriseret af socialministeriet. Det vil være en fordel, hvis du er specialist i psykoterapi, sundhedspsykologi eller psykotraumatologi.
 • Har viden om - og kan anvende - forskellige psykologiske tilgange og metoder til patientarbejdet.
 • Kritisk refleksion over egen praksis.
 • Kan fokusere på ressourcer og muligheder.
 • Har erfaring med - og lyst til - at formidle og undervise.

Der lægges vægt på gode kommunikations-og samarbejdsevner samt evne til at bevare et professionelt overblik. Der lægges vægt på initiativ, engagement og fleksibilitet i forhold til patienternes store forskellighed og uforudsigelighed i deres sygdomsforløb.

Vi kan tilbyde dig:

 • Stort selvstændigt ansvarsområde.
 • Metodefrihed og rig mulighed for psykologfaglig og tværfaglig sparring.
 • Spændende og afvekslende opgaver med stor tværfaglig kontaktflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Dynamisk og innovativt arbejdsmiljø. 
 •  Monofaglig og tværfaglig supervision.
 • At være en del af en arbejdsplads, hvor patienter og pårørende er i centrum og modtager et højt kvalificeret behandlingstilbud.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen, herunder stillingbeskrivelse kan fås ved henvendelse til områdeledende overlæge Karin Frandsen, direkte telefon 38 68 19 84 eller psykolog Hélène Johanson 38 68 62 19 eller via mail karin.bruun.frandsen@regionh.dk

Ansøgningsfrist 26.januar 2022

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 5

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Kontaktperson
  Karin Bruun Frandsen
  karin.bruun.frandsen@regionh.dk
 • Adresse
  Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  238060
 • Quick-nr.
  423831
 • Indrykningsdato
  12-01-2022
 • Ansøgningsfrist
  26-01-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Adresse
  Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Karin Bruun Frandsen
  karin.bruun.frandsen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  238060
 • Quick-nr.
  423831
 • Indrykningsdato
  12-01-2022
 • Ansøgningsfrist
  26-01-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.