Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg

Nyoprettede stillinger som hverdagsrehabiliterende ergoterapeuter til sengeafsnit på Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg Sygehus.

Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus søger hverdagsrehabiliterende ergoterapeuter til fastansættelse i et af afdelingens sengeafsnit fra 1. marts 2022 eller efter aftale.

Stillingerne er på 37 timer fordelt på dagvagt og aftenvagt med weekend vagt hver 3. weekend.

Vores tre sengeafsnit består af:

 • Fælles Akutmodtagelsen (FAM) aktuelt med 16 sengepladser
 • Medicinsk Sengeafsnit aktuelt med 24 sengepladser
 • Kardiologisk Sengeafsnit aktuelt med 28 sengepladser.

Plejepersonalet på de enkelte sengeafsnit består af både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. For at kunne tilbyde patienterne den bedst mulige pleje og behandling i hverdagen, samarbejder i M/FAM på tværs af afdelingen. Vi har ligeledes et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens kliniske diætist, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger og sekretærer.

Vi lægger vægt på medinddragelse af patienter og pårørende, samt på at yde høj kvalitet i såvel pleje som udredning og behandling. Alle patienter med medicinske problemstillinger tilbydes tværfaglige vurderinger, undersøgelser og behandlinger.

Vi søger ergoterapeuter

 • der kan arbejde selvstændigt, effektivt og omsorgsfuldt og som har en positiv, glad og motiverende adfærd
 • der kan se værdierne ved at arbejde tværfagligt til gavn for de medicinske patienter, og som evner at indgå i et veletableret tværfagligt samarbejde
 • der ser det som en udfordring at arbejde med komplekse patientforløb
 • med stor ansvarsfølelse for relationen med patienterne og deres pårørende
 • der aktivt medvirker til kontinuerlige forbedringer og som bidrager til, samt støtter op omkring udviklingen af nye tiltag

Stillingens organisatoriske placering

 • Ergoterapeuten er ansat med funktion i Medicinsk Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus og refererer til afdelingssygeplejersken i det afsnit, hvor man ansættes
 • Ergoterapeuten har, under afdelingssygeplejerskens ansvar, bemyndigelse til inden for eget arbejdsområde;
  • at planlægge, tilrettelægge og prioritere de daglige arbejdsopgaver efter de gældende aftaler og i henhold til afdelingens prioriteringer 
  • at indhente relevant patientrelateret information og formidle undersøgelses- og behandlingsresultater til EPJ SYD og tværfaglige samarbejdspartnere 

Ergoterapeutens hovedopgaver er at

 • udføre ergoterapeutisk behandling, mobilisere og træne i relation til øgning af patientens funktions og aktivitetsniveau dag og aften
 • vurdere nye patienter sammen med plejepersonalet, som ikke er set af "Geriatri i døren"
 • vejlede i kost- og væske konsistensen ved patienter som er vurderet med dysfagi samt spisetræne dysfagipatienter i forbindelse med måltider
 • afdække patientens bevægelsesproblemer og ressourcer, træne disse bl.a. i forbindelse med plejeopgaver, som lejring i seng, mobilisering til og fra badeværelset, badesituationer og soignering ud fra den rehabiliterende tankegang
 • udføre ekstra ADL-træning med særligt svækkede og immobile patienter
 • vejlede/instruere patienten i at brugen af hjælpemidler
 • være forflytningsansvarlig og undervise afsnittets personale i brug af hjælpemidler, lejringer, forflytninger samt ergonomi
 • demensscreene
 • udføre, og hjælpe til ved plejeopgaver med den rehabiliterende tankegang
 • udføre diverse målinger (delegeret opgave), ud fra rehabiliterende tankegang
 • afdække og udføre profylaktiske og sundhedsfremmende foranstaltninger
 • fungere som sparringspartner for afdelingssygeplejersken ift. fremskaffelser af hjælpemidler samt identificering af fysioterapeutiske udviklingspotentialer – herunder udvikling og implementering af nye arbejdsgange
 • informere og rådgive tværfaglige samarbejdspartnere
 • at informere, rådgive og medinddrage patienten samt pårørende
 • deltage i koordinering af udskrivelsen og bidrage til udfærdigelsen af plejeforløbsplaner samt udskrivningsrapporter
 • deltage i tværfaglige møder og konferencer

Uddannelseskrav
Uddannet ergoterapeut / Autorisation som ergoterapeut.

Vi tilbyder

 • En særlig nyoprettet fast stilling, hvor du får mulighed for at få bred erfaring inden for det medicinske speciale
 • Et tæt samarbejde mellem de enkelte afsnit i Afdeling M/FAM, om at skabe de bedst sammenhængende patientforløb med Patienten Først
 • Et godt arbejdsmiljø i afdelingen, hvor vi lægger vægt på den gode omgangstone og at kommunikere anerkendende og professionelt i alle samarbejdsrelationer
 • Introduktion over 2 måneder med løbende samtaler og tilknyttet mentor
 • Engagerede kollegaer, der brænder for arbejdet med den medicinske patient
 • En veluddannet og kompetent kollegagruppe der sætter patienten først og som har et stærkt fagligt sammenhold
 • Mulighed for at arbejde med komplekse problemstillinger i et miljø, hvor det dagligt er muligt at trække på såvel mono- som tværfaglige sparringspartnere
 • En arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse og medinddragelse og med et højt informationsniveau

Løn og ansættelsesvilkår 
Aflønning sker i henhold til overenskomst, og stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Derfor er et fyldestgørende CV vigtigt. Ansøgning og CV sendes via nedenstående link.


Yderligere oplysninger: 

Hvis ovenstående lyder interessant, er du er meget velkommen til at kontakte: Oversygeplejerske Ann-Britt Juul på tlf. 63202212 eller mail: ann.britt.juul@rsyd.dk for yderligere information.
Du må også meget gerne komme på besøg.

Du er ligeledes meget velkommen til at kontakte;

 • Afdelingssygeplejerske på FAM Stine Bogetoft Tyllesen tlf. 51 32 76 31
 • Afdelingssygeplejerske på Medicinsk sengeafsnit Bodil Elberg Lorenzen tlf. 24 90 64 93
 • Afdelingssygeplejerske på Kardiologisk sengeafsnit Simone T E F Mortensen tlf. 63 20 12 30 

Ansøgningsfrist er torsdag den 17. februar 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 22. februar 2021. 

Vi håber, at du har lyst til at være en del af en afdeling i udvikling, og glæder os til at høre fra dig.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH, Svendborg Sygehus
 • Kontaktperson
  Bodil Elberg Lorenzen
  bodil.elberg.lorenzen@rsyd.dk
 • Adresse
  Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  219143
 • Quick-nr.
  423942
 • Ansøgningsfrist
  17-02-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH, Svendborg Sygehus
 • Adresse
  Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg
 • Kontaktperson
  Bodil Elberg Lorenzen
  bodil.elberg.lorenzen@rsyd.dk
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  219143
 • Quick-nr.
  423942
 • Ansøgningsfrist
  17-02-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Nyoprettede stillinger som hverdagsrehabiliterende ergoterapeuter til sengeafsnit på Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg Sygehus."

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.