Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej 19, 2900 Hellerup

Psykolog til ét af Psykiatrisk Center Københavns intensive døgnafsnit på Gentofte

Da en af vores dygtige psykologer har fået nyt job, søger vi nu en psykolog, der vil være med til at styrke den psykologfaglige behandlingsindsats på et intensivt døgnafsnit. Vil du være en vigtig ressource for mennesker med svære psykiske lidelser? Og er du interesseret i at arbejde for Danmarks største psykiatri? Så er det lige dig, vi står og mangler. 

En styrket indsats
For at styrke behandlingstilbuddet til patienterne på vores intensive (lukkede) sengeafsnit, har vi gennem de seneste år øget den psykologfaglige tilstedeværelse på disse afsnit. Psykologerne er blevet en væsentlig ressource på vores intensive sengeafsnit og er med til at påvirke udviklingen og kvalificeringen af den intensive behandling af mennesker med svære psykiske lidelser.  

De intensive døgnafsnit
De psykiatriske intensiv-afsnit varetager den initiale behandlingsindsats for patienter med akutte psykotiske tilstande og/eller alvorlige affektreaktioner, suicidale impulser, selvskade m.v. samt patienter indlagt i henhold til retslig foranstaltning. Behandlingen hviler på en bio-psyko-social forståelse af psykisk sygdom og omfatter såvel medicinske som miljøterapeutiske og psykologiske behandlingsmetoder. 

Vi har netop taget hul på en stor indsats vedr. kompetenceudvikling i kognitiv miljøterapi af medarbejderne i vores døgnafsnit. Som psykolog vil du spille du en væsentlig rolle i forbindelse med implementering og fastholdelse af de nye kompetencer.

Psykiatrisk Center Københavns intensive afsnit er beliggende på Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet, Frederiksberg Hospital og Gentofte Hospital.

Hvad går rollen ud på?
Du skal være en synlig og tilgængelig ressource for patienter og medarbejdere i dagligdagen, med det formål at styrke det psykologfaglige aspekt af behandlingen. Det sker ved at være tilstede, og tilbyde samtaler med patienterne og deres pårørende, samt bidrage med faglig sparring til det tværfaglige team i afsnittet. 

Sammen med de øvrige medarbejdere i afsnittet deltager du i undervisning og supervision, og din opgave bliver bl.a. at sikre sammenhæng i den kognitive miljøterapi, der anvendes af de forskellige medarbejdergrupper på afsnittet 

Du indgår i det tværfaglige behandlingsteam og bidrager med din psykologfaglige viden og din kontinuerlige tilstedeværelse i afsnittet til en kvalificeret behandlingsindsats i dagligdagen.

Blandt arbejdsopgaverne kan nævnes:

 • Individuel samtalebehandling og psykoedukation med patienter i afsnittet
 • Støttende og psykoedukative samtaler med pårørende
 • Sparring til personale vedr. implementering og fastholdelse af kognitiv miljøterapi 
 • Medvirken til analyse af konfliktsituationer mhp. deeskalering og forebyggelse af tvang
 • Understøttelse af personalets fokus på recovery- og Safewards-tilgangen i det miljøterapeutiske arbejde.
 • Medvirken til forberedelse af patienternes udskrivning og hensigtsmæssige overgang til ambulant behandling
 • Evt. medvirken ved psykologgruppens opgaveløsning på tværs af Psykiatrisk Center Københavns behandlingsenheder (f.eks. psykologisk krisevagt, supervision af tværfagligt personale eller testpsykologiske opgaver).

Ønskede kvalifikationer:

 • Cand.psych. og autorisation (eller tæt på dette).
 • Psykiatrisk erfaring og interesse for arbejdet i intensivpsykiatrien
 • Erfaring med psykoterapi/samtalebehandling, og gerne med supervision
 • Lyst og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde med læger, plejepersonale, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og lægesekretærer

Hvad kan vi tilbyde?

 • Vi sørger for, at du får en målrettet introduktion, der bl.a. omfatter kurser i kognitiv miljøterapi, præsentation af konflikthåndteringsmodellen ”Safewards” og undervisning om den recovery-orienterede tilgang til arbejdet i psykiatrien.
 • Du får struktureret faglig sparring og supervision af dit behandlingsarbejde.
 • Du får tæt kollegial kontakt med psykologerne på vores andre intensive døgnafsnit og deltager i faggruppemøder og andre faglige aktiviteter for psykologgruppen på Psykiatrisk Center København. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Følger gældende overenskomst.

Forud for ansættelse og efter aftale med den udvalgte ansøger, vil der blive indhentet referencer fra tidligere ansættelser jf. regionens retningslinjer.
Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside.                      

Interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefpsykolog Karen Sandahl på karen.dissing.sandahl@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske Maria Juul Jensen på 5118 6409.

Ansøgning
Ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse stiles til chefpsykolog Karen Dissing Sandahl og sendes online via linket her på siden senest torsdag den 3. februar 2022

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt i uge 6.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center København
 • Kontaktperson
  Karen Dissing Sandahl
  karen.dissing.sandahl@regionh.dk
 • Adresse
  Gentofte Hospitalsvej 19, 2900 Hellerup
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  238116
 • Quick-nr.
  423973
 • Indrykningsdato
  13-01-2022
 • Ansøgningsfrist
  03-02-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center København
 • Adresse
  Gentofte Hospitalsvej 19, 2900 Hellerup
 • Kontaktperson
  Karen Dissing Sandahl
  karen.dissing.sandahl@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  238116
 • Quick-nr.
  423973
 • Indrykningsdato
  13-01-2022
 • Ansøgningsfrist
  03-02-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.