Region Midtjylland

Klinik Socialmedicin og Rehabilitering, Aarhus

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Afdelingslæge, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Århus-afsnittet, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

Vi søger en ny afdelingslægekollega, 37 timer/uge, der med sin lægefaglige viden og kompetencer samt en solid socialmedicinsk baggrund vil bidrage til vores afdelings forsatte drift og udvikling af socialmedicinske ydelser.
Vi søger en kollega, der gerne vil tilbyde at tage et selvstændigt fagligt ansvar for en eller flere af afdelingens kerneydelser foruden interne funktioner som f. eks. vejledning af uddannelseslæger.

Faglig og organisatorisk profil
Afdelingen, som er etableret i 2 afsnit i henholdsvis Regionshuset Århus og på Regionshospitalet Herning, betjener kommuner i hele Region Midtjylland med socialmedicinske ydelser.
Vi er en tværfagligt bemandet afdeling, med en tværfagligt sammensat afdelingsledelse bestående af den ledende overlæge og en chefpsykolog. Ledelsesarbejdet udføres i et tæt samarbejde med en driftsledelse med specifikke faglige ledelsesopgaver for afdelingens kerneydelser. Der er i alt 105 medarbejdere i afdelingen

Vi arbejder ud fra en bio-psyko-social forståelse og prioriterer derfor vores tværfaglige
samarbejde til gavn for helhedsforståelsen af det enkelte menneske.

Vi leverer sundhedskoordinatorer til de kommunale rehabiliteringsteam og modtager borgere med nedsat funktionsevne, der er henvist fra kommunerne til en tværfaglig udredning i Klinisk Funktion. Desuden varetager afdelingen for det regionale abortsamråd den kliniske samtale og vurdering i de
socialmedicinsk begrundede ansøgninger om senabort.
Borgere, som kommunerne henviser til undersøgelse og vejledning, modtages i enten Århus- eller Herning-afsnittet, men lægerne kører desuden til tjeneste i kommunernes jobcentre og revalideringscentre. Afdelingen er endvidere uddannelsessted for kommende speciallæger i samfundsmedicin.

Endnu er vores forskningsaktiviteter relativt beskedne, men afdelingen har som mål at øge den kliniske forskningsaktivitet, så hvis du har interesse for forskning er her en gylden mulighed for bidrage til at styrke afdelingens forskningsprofil.
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har en fælles ugentlig mødedag beregnet til uddannelse, vejledning, undervisning, supervision og gensidig information. Møderne alternerer mellem afsnittene i Århus og Herning, og en del foregår som videomøder.
Der må påregnes 2-3 udearbejdsdage pr. uge.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Dine primære opgaver bliver at varetage funktionen dels som sundhedskoordinator dels at foretage udredning af funktionsevnen med klinisk undersøgelse af kommunalt henviste borgere til Klinisk Funktion. I den forbindelse indgår afdelingslægen i et tværfagligt team med psykologer, socialrådgiver, psykiater og reumatolog.
 
Øvrige arbejdsopgaver i afdelingen består i at varetage sundhedsfaglig rådgivning i kommunale beskæftigelsesforvaltninger samt i ambulante undersøgelser og udredninger af borgere med nedsat arbejdsevne. Desuden vil du efter behov blive inddraget i sparringsopgaver for uddannelseslæger, som varetager kliniske vurderinger i det regionale abortsamråd ved socialmedicinsk begrundede ansøgninger om senabort.

Personprofil
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i samfundsmedicin, eventuelt almen medicin eller arbejdsmedicin. Du har en bred klinisk erfaring, erfaring med socialmedicinsk arbejde, rehabilitering og arbejdsfastholdelse, kendskab til primærsektoren, kendskab til arbejdsmarkedets struktur funktion og erfaring fra samarbejde med kommunerne.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte ledende overlæge Ulrik Steen på tlf. 2961 0872

Ansættelse fra 1. marts 2022 eller efter nærmere aftale.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og tilfredsstillende autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: onsdag d. 19. januar 2022
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 3-4

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/jobDa Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshusene i Region Midtjylland
 • Kontaktperson
  Ulrik Steen
  ulrik.steen@vest.rm.dk
  29610872
 • Adresse
  Gl Landevej 61, 7400 Herning
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Samfundsmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  33827
 • Quick-nr.
  423981
 • Indrykningsdato
  14-01-2022
 • Ansøgningsfrist
  19-01-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshusene i Region Midtjylland
 • Adresse
  Gl Landevej 61, 7400 Herning
 • Kontaktperson
  Ulrik Steen
  ulrik.steen@vest.rm.dk
  29610872
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Samfundsmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  33827
 • Quick-nr.
  423981
 • Indrykningsdato
  14-01-2022
 • Ansøgningsfrist
  19-01-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.