Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev

Erfaren projektleder til Steno Diabetes Center Copenhagen

Vil du stå i spidsen for et nyt projekt som skal medvirke til at styrke behandlingen af patienter med type 2-diabetes i almen praksis og hvor din primære opgave bliver at få metoder og arbejdsgange, som har vist sig brugbare, til at leve i et samarbejde med den enkelte klinik - så skal du søge denne stilling.

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Kvalitetsenheden i almen praksis Region Hovedstaden (KAP-H) søger en stærk projektleder til drive et nystartet projekt, som skal styrke brugen af data og samarbejde om behandlingen af personer med type 2-diabetes i almen praksis.

Projektet har fokus på, hvordan brugen af data på diabetesområdet i højere grad kan systematiseres og anvendes på måder, som kommer personer med diabetes i almen praksis til gavn. Dette skal ske ved at løfte og understøtte organisering og koordinering af - og samarbejde om - data fra almen praksis. Data som kan medvirke til at målrette og optimere behandlingen af personer med type 2-diabetes.

Du vil i høj grad have mulighed for selv at præge den konkrete udmøntning af projektet inden for den givne ramme, med støtte fra en række kolleger og samarbejdspartnere både på SDCC og i Kap-H og ikke mindst i de enkelte lægeklinikker.

Opgaverne
Som projektleder skal du med støtte fra SDCC og KAP-H bane vejen for, at almen praksis bedre kan organisere og systematisere data, så de kan anvendes i patientbehandlingen. Som optakt til projektet er kortlagt en række metoder og arbejdsgange som har haft god effekt. Udfordringen er nu at løfte disse erfaringer fra cases til større skala. Dine opgaver falder derfor i to hoveddele – dels at tilpasse metoder og arbejdsgange til større skala, og dels konkret at implementere disse i samarbejde med et antal lægeklinikker. Du vil i høj grad selv kunne præge begge dele, ligesom der også i projektet er rum til at du selv kan medvirke til at udvikle tillægsprodukter med fokus på videndeling og formidling målrettet almen praksis i hele Region Hovedstaden.  

Du vil blive understøttet af en stærk projektorganisation, herunder både lægefaglig og projektfaglig støtte. Samtidig vil det i høj grad være dit ansvar som projektleder at sikre projektets fremdrift, hvilket indebærer en stor grad af selvstændigt opsøgende arbejde hos projektets samarbejdspartnere.

I varetagelsen af projektledelsen forventes det at du varetager den daglige ledelse af projektet herunder at du

 • har et skarpt blik på at opnå aftalte mål og planer
 • er god til at involvere interessenter og samarbejdspartnere og til at sikre ejerskab.

Vi tilbyder

 • Et meget selvstændigt arbejde, hvor du får mulighed for at udvikle og afprøve kvalitetsinitiativer i almen praksis til gavn for personer med diabetes.
 • Tæt tværfagligt samarbejde mellem projektets deltagere og samarbejdspartnere.
 • Et højt fagligt niveau som favner både almen praksis, sundhedsfremme og uddannelse, diabetes og projektledelse. Et dynamisk miljø hvor fokus er på at få de gode ideer og metoder til at leve i praksis.
 • En afvekslende hverdag i et uformelt miljø med god stemning, engagerede kollegaer og mange forskellige arbejdsopgaver.

Dine kvalifikationer

Vi forventer, at du har:

 • En relevant samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau, gerne cand.scient.adm., cand.scient.pol., cand.scient.san.publ. cand.cur. eller lignende.  
 • Du kan også have en sundhedsfaglig uddannelse suppleret med en relevant efteruddannelse på kandidatniveau.
 • Mangeårig dokumenteret erfaring med projektledelse af større, tværgående og komplekse projekter med anvendelse af projektlederværktøjer
 • Viden om primærsektoren herunder om almen praksis.
 • Erfaring med kvalitetsarbejde på sundhedsområdet, herunder erfaring med sundhedsdata.
 • Bred viden om sundheds- og uddannelsesområdet.
 • Kommunikerer tydeligt og klart i skrift og tale.
 • Viden om diabetes er en fordel men ikke et krav.

Og at du derudover:

 • Er udadvendt, engageret og har et stærkt personligt drive.
 • Er opsøgende, og kan opbygge solide netværk med nøglepersoner i almen praksis og andre relevante steder.
 • Kan navigere og samarbejde på tværs af forskellige faggrupper og organisationer.
 • Kan arbejde alene og selvstændigt og holde fokus selv med mange bolde i luften.
 • Kan sparre med og fungere som strategisk sparringspart for ledelsen og dine kolleger.
   

Udviklingsteamet på SDCC
Stillingen som projektleder placeres i det nyoprettede Udviklingsteam under SDCC’s Uddannelsesenhed. Du vil dele din arbejdstid mellem SDCC i Herlev og KAP-H i Hillerød. Stillingen indebærer en stor grad af udgående virksomhed.  f.eks. hos udvalgte lægeklinikker i Nordsjælland, KiAP m.v.

Udviklingsteamet arbejder med programmer og projekter inden for diabetesområdet hvoraf fokus bl.a. er på udvikling og afprøvning af uddannelse og undervisning til sundhedsprofessionelle. Teamet er under opbygning, og består af en akademisk medarbejder, en diabetessygeplejerske, en digital læringskonsulent, en fotojournalist, en grafiker samt en studentermedhjælper. Der ansættes samtidig med denne stilling desuden en programleder, en akademisk medarbejder og en journalist.

KAP-H's sekretariat befinder sig på Regionsgården i Hillerød og består af 4 konsulenter, to sekretærer, en studentermedarbejder og to lægefaglige koordinatorer. Du vil komme til at sidde og arbejde tæt sammen med KAP-H-sekretariatet.

Du vil blive omgivet af et stærkt fagligt netværk, hvor du kan hente læge- og sygeplejefaglig sparring bl.a. inden for diabetes, organisatorisk sparring og sparring om sundhedsdata og kvalitetsarbejde.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling tidsbegrænset til 2 år med tiltrædelse 1. april 2022. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regional overenskomst og forventeligt indplaceret på chefkonsulentniveau (afhængig af kompetencer og erfaring).
 

Ansøgning og yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Niels Moth Christiansen tlf. 2051 0576 eller mail niels.moth.christiansen@regionh.dk eller Faglig Koordinator i KAP-H Michel Kjeldsen tlf. 20105046 eller mail kjeldsen@dadlnet.dk

Ansøgningsfrist er mandag d. 24. januar 2022.
1. samtaler afholdes d. 2. og 10. februar og 2. samtaler afholdes 23. februar 2022.  Hvis ikke du har hørt fra os inden 31. januar 2022, er du ikke indkaldt til 1. samtale.

Om Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes. SDCC er beliggende i nybyggede lokaler ved siden af Herlev Hospital. Læs mere på www.sdcc.dk og følg os på Twitter, Facebook og LinkedIn.

Om KAP-H
KAP-H er Region Hovedstadens Kvalitetsenhed for almen praksis og er et samarbejde mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Formålet med KAP-H er at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis og i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen til gavn for regionens borgere. KAP-H’s sekretariat, som varetager den daglige drift og kontakt til konsulenter, er placeret på Regionsgården i Hillerød. Du kan læse mere om KAP-H på: www.kap-h.dk.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Steno Diabetes Center
 • Kontaktperson
  Niels Moth Christiansen
  niels.moth.christiansen@regionh.dk
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev
 • Stillingstyper
  Forskningssygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2022
 • Regionens jobnr.
  237478
 • Quick-nr.
  423986
 • Ansøgningsfrist
  24-01-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Steno Diabetes Center
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Niels Moth Christiansen
  niels.moth.christiansen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Forskningssygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2022
 • Regionens jobnr.
  237478
 • Quick-nr.
  423986
 • Ansøgningsfrist
  24-01-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Erfaren projektleder til Steno Diabetes Center Copenhagen"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.