Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Vi gør en forskel for de tværfaglige højtspecialiserede patientforløb – vil du være med som leder for en topmotiveret faggruppe?

En stilling som afdelingssygeplejerske på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, sengeafsnit for tidlig neurorehabilitering er ledig til besættelse pr. 1. marts eller snarest derefter.  
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Vi tilbyder:
 • En kultur kendetegnet ved det gode samarbejde, hvor man taler sammen, og hvor vi øver os i også at tale om dét, der er svært.
 • Et afsnit præget af udviklingsorienterede, engagerede og meget dedikerede medarbejdere.
 • At du bliver del af en velfungerende ledergruppe med erfarne lederkolleger.
 • En afdeling med korte og hurtige kommunikationsveje med en uformel tone præget af respekt og lydhørhed.
 • at du bliver en del af en tværfaglig funktionsledelse i afsnittet sammen med en ledende ergoterapeut og to overlæger.

Du har sammen med den ledende ergoterapeut det samlede ledelsesansvar for en tværfaglig personalegruppe på ca. 80 medarbejdere, bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedshjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, serviceassistenter og afsnitssekretær.

Hvis du kan svare "ja" til nedenstående spørgsmål, ser vi gerne en ansøgning fra dig :-)
 
 • Brænder du for ledelse af fagprofessionelle mennesker?
 • Ser du trivsel som en vigtig parameter for gode patientforløb, god kvalitet og for lyst til udvikling og bidrag til forskning?
 • Kan du lede processer og skabe resultater?
 • Kan du indgå i og skabe tillidsfulde relationer?
 • Kan du se dig selv være endnu en vigtig tværfaglig samarbejdspartner i ledelsesgruppen på Hammel Neurocenter?

Vi søger en visionær leder, der har lyst til og evner for at sikre patienter indlagt på sengeafsnit 5 et tværfagligt sammenhængende patientforløb på et fagligt højt niveau. 

Sengeafsnit 5 rummer plads til 10 patienter og modtager primært fra intensive afdelinger i Vestdanmark til tidlig neurorehabiliterende behandling. Særligt kendetegnende for afsnittet er:
 • patienter har ofte cuffede tuber.
 • patienterne har behov for højt specialiseret neurorehabilitering
 • personalet varetager akutfunktionen på hospitalsniveau.

Afsnittet har en stor personalegruppe bestående læger, sygeplejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder, neuropsykologer, diætist og socialrådgivere.

Om dig:
Vi søger en afdelingssygeplejerske, der:

 • er relationelt stærk og ser værdien i de gode samarbejder internt såvel som eksternt.
 • vil tage medansvar for vores stærke tværfaglige samarbejde og har fokus på fælles mål og retning.
 • besidder en sikker sygeplejefaglig identitet og hviler i sin faglighed.
 • gerne har erfaring med ledelse og fortsat ønsker at udvikle sig inden for dette.
 • tør tænke innovativt, har værktøjer til at lede og facilitere processer, har gennemslagskraft og er god til at inddrage og følge op.
 • udstråler energi, er en dygtig kommunikator, er en god rollemodel og går forrest.
 • ser muligheder frem for begrænsninger og understøtter medarbejdernes gode initiativer.
 • kan inspirere til kompetenceudvikling og kreativitet primært i afsnittet men også på tværs i Hammel Neurocenter
 • mestrer at balancere den dobbelte ledelsesopgave ift eget afsnit og samtidig bidrage til hele Hammel Neurocenter.
 • trives på et dynamisk udviklingshospital, hvor der er fokus på udvikling og forskning i forhold til patientopgaven.
 • har gode administrative evner og flair for økonomistyring

Der kan rekvireres en funktionsbeskrivelse her.
 

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital, som har ansvaret for rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark med et patientgrundlag på ca. 3 mio. indbyggere.
Hospitalet har i alt 116 senge fordelt på 51 højtspecialiserede pladser og 67 regionale pladser fordelt med 24 i Hammel, 27 i Skive og 13 i Lemvig. Herudover 6 neurointensive stepdown senge (NISA) i Silkeborg.
Regionshospitaler Hammel Neurocenter har ca. 630 ansatte, fordelt på tre matrikler.
Neurorehabiliteringen foregår i 4 subspecialer med i alt 10 sengeafsnit.

Forskning, udvikling og uddannelse prioriteres højt og vi har et bredt samarbejde med andre forskningsbaserede neurorehabiliteringsenheder i såvel Danmark som i udlandet.

Centerledelsen udgøres af en ledende overlæge, en oversygeplejerske samt en ledende terapeut.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.
De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Der må forventes en prøvetid på 3 mdr.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende ergoterapeut, S5 Mette Skærbæk Svane tlf. 7841 9309 / + 45 2144 6664

Oversygeplejerske, CL Tina Pasgaard tlf. 29120134

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring,  skal sendes elektronisk og være os i hænde senest d. 4. februar.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 11. februar.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Mette Rohde
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  34336
 • Quick-nr.
  423998
 • Ansøgningsfrist
  04-02-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Mette Rohde
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  34336
 • Quick-nr.
  423998
 • Ansøgningsfrist
  04-02-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vi gør en forskel for de tværfaglige højtspecialiserede patientforløb – vil du være med som leder for en topmotiveret faggruppe?"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.