Region Midtjylland

Kirurgi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Lægesekretærer med gode koordineringsevner og et ansvarsfuldt mindset søges til kirurgisk regi. Mammakirurgisk booking / sekretariat Kirurgisk afdeling, Regionshospital Viborg

Vi har et fantastisk team, men mangler en kollega pr. 01.02.2022 eller snarest derefter. Vi ønsker at finde dig, der brænder for booking af kræftpakker kombineret med daglige skriveopgaver. Vi booker både ambulant og til operationer. Dine logistiske evner kommer helt sikkert på prøve. Vi arbejder altid ud fra at udnytte vores bookingkapacitet fuldt ud.

Om stillingen
Har du lyst til at arbejde i et dynamisk tværfagligt miljø, hvor der er fokus på høj kvalitet og gode patientoplevelser, så er du velkommen her hos os.

Sekretærerne arbejder i teams i Mammakirurgisk booking/sekretariat, og de enkelte teams dækker ind for hinanden ved ferier og andet fravær.

Dine arbejdsopgaver i bookingenheden bliver hovedsageligt booking af kræftpakkeforløb, operationer, akutte patienter samt udrednings- og behandlingsforløb, samt indgå i skrivning af diverse notater. Desuden kommer du til at vejlede patienter i patientrettigheder mm.
Du får i tæt samråd med lægerne i brystklinikken ansvar for visitering af henvisninger.
I Brystkirurgisk afdeling indgår der nogle af de mere faste arbejdsopgaver så som: Skrivning af notater, telefonpasning, og andre ad hoc opgaver mm.
Lægesekretærerne i vores afdeling har en nøgleposition som afdelingens ansigt udadtil, og er således en vigtig brik i puslespillet for at sikre patienten det bedst mulige forløb.
Der er for afdelingens sekretærer udarbejdet et arbejdsrul, hvor man på skift har lukkedage til henholdsvis kl. 15.30 og kl. 16.00. Ligeledes indeholder stillingen 3-4 søndagsvagter, jævnt fordelt henover året.

Vi søger en kollega, som
 • Er uddannet lægesekretær.  
 • Har logistiske evner og tager ansvar.
 • Er i besiddelse af imødekommenhed, empati og engagement.
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner samt har lyst til at arbejde tværfagligt.
 • Kan arbejde selvstændigt, bevare overblikket og prioritere i pressede situationer.
 • Kan modtage og formidle ofte mange beskeder.
 • Mestrer venlig og kompetent kontakt til såvel patienter, pårørende og det tværfaglige personale.
 • Trives med en stor kontaktflade.
Vi tilbyder
 • Et selvstændigt og spændende job med medansvar og medindflydelse.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling i en hverdag fyldt med udfordringer, og hvor to dage aldrig er ens.
 • Kollegialt sammenhold, baseret på tillid, gensidig respekt og en god portion humor.
 • Et arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er åbenhed og frihed under ansvar.
 • Arbejde i et dynamisk team, hvor patienten er i centrum.
 • Du får en grundig introduktion med en erfaren kollega, som bliver tilknyttet som mentor.
Om afdelingen
Hvem er vi?
Mave-, Tarm, brystkirurgisk og karkirurgisk afsnit, som er en del af det kirurgiske fællesskab, består af specialerne kirurgi, karkirurgi og brystkirurgi. Du bliver en del af en samlet sekretærgruppe, som i øjeblikket geografisk befinder sig i henholdsvis sengeafdeling, klinik samt mave-, tarmkirurgisk, brystkirurgisk og karkirurgisk sekretariat. I gruppen arbejdes der målrettet i forhold til at styrke koordineringen og opgaveløsningen/-glidning sekretariaterne imellem, for dermed at sikre den bedste kvalitet og service overfor patienterne og vore samarbejdspartnere.
I sekretærgruppen trives vi med en uformel omgangstone; ser muligheder frem for begrænsninger og tør udfordre vanetænkning.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende sekretær Mette Olesen, tlf. 2114 2923, mette.olesen@viborg.rm.dk.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den torsdag den 27.01.2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde snarest herefter.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Mette Olesen
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  34349
 • Quick-nr.
  424042
 • Ansøgningsfrist
  27-01-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Mette Olesen
 • Stillingstyper
  Lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  34349
 • Quick-nr.
  424042
 • Ansøgningsfrist
  27-01-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Lægesekretærer med gode koordineringsevner og et ansvarsfuldt mindset søges til kirurgisk regi. Mammakirurgisk booking / sekretariat Kirurgisk afdeling, Regionshospital Viborg"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.