Jobbet "Ledende overlæge/cheflæge til Ortopædkirurgisk afdeling på Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Ledende overlæge/cheflæge til Ortopædkirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital

Vil du drive og udvikle Ortopædkirurgisk Afdeling både i hverdagen og frem mod vores nye hospital, der fra 2025 står klar med nye rammer og arkitektur i verdensklasse? Og ønsker du et lederjob i et spændende speciale med højt til loftet?

Sæt dit aftryk på fremtidens behandling
Vi søger en ambitiøs, rutineret speciallæge i ortopædkirurgi til at lede vores afdeling og indgå i samarbejdet på tværs af afdelinger på Nordsjællands Hospital.

Som ledende overlæge bliver din hovedopgave sammen med den ledende oversygeplejerske at sikre gode patientforløb med inddragelse og fælles beslutningstagen samt sætte fremtidens dagsorden indenfor ortopædkirurgien.

En af dine store opgaver bliver at føre afdelingen over i det nye hospital. Her bliver samarbejde, kompetenceudvikling og fælles kapacitetsudnyttelse vigtige nøgleord, når vi skal tage det nye hospital i brug.

Samtidig får du også en væsentlig opgave, da vi fra 2022 har decentralt budgetansvar i forbindelse med sikring af patientrettighederne.

Et hospital med høje ambitioner
Du får et tæt samarbejde med hospitalets direktion og øvrige ledergruppe om strategien og vores fællesregionale fokusområder. Vi er et travlt akuthospital med en stor aktivitet inden for planlagt kirurgi, som aktuelt har været påvirket af Corona pandemien og sygeplejestrejken.

På Nordsjællands Hospital prioriterer vi at skabe gode patientoplevelser og øge personaletrivslen på hele hospitalet med et fokuseret arbejde omkring kultur og adfærd. Med hospitalsbehandling i hjemmet ønsker vi at inspirere andre med vores viden og løsninger, herunder digital transformation. Endelig har vi med byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland en unik mulighed for at skabe et helt nyt hospital med rammer i verdensklasse. Disse høje ambitioner ønsker vi, at du også er med til at realisere.

Høj faglighed og stor patienttilfredshed
Ortopædkirurgisk Afdeling er en stor afdeling med 250 medarbejdere fra mange faggrupper, heraf 86 læger. Afdelingen er fordelt på tre sengeafsnit og råder over to store ambulatorier med fysio- og ergoterapeuter. Vi har 64 normerede sengepladser, gennemfører 7.000 operationer årligt og har 60.000 ambulante besøg årligt.

Stort ledelsesrum og højt til loftet
Vi søger en visionær og udviklingsorienteret leder, der kan tænke og arbejde strategisk samt fuldføre igangsatte initiativer. Samtidig vægter det højt, at du kan skabe et troværdigt og inspirerende samarbejde med afdelingens ledergruppe, medarbejdere og samarbejdspartnere internt på hospitalet, samt at du er en god kommunikator. Du skal have vilje til innovation og forandring med samtidigt fokus på kvalitet samt ikke mindst medarbejderinddragelse.

Vi prioriterer, at du har klinisk erfaring, gerne indenfor specialet, samt ledelseserfaring på lignende niveau. Det er et plus, hvis du har en ledelsesuddannelse på masterniveau, men dette kan også alternativt tilbydes som en del af ansættelsen.

Da ansættelse vil finde sted efter 1. april 2022 vil ansøger efter OK21 blive ansat med titel af cheflæge.

Vi glæder os til at høre fra dig
Din ansøgning og dit CV skal være hos os senest torsdag d. 3. februar 2022.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler henholdsvis mandag d. 21. februar og mandag d. 14. marts 2022.  

Din ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes ved forhandling mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger. Du kan blive bedt om at gennemføre en test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Når du sender din ansøgning, skal du forholde dig til de syv lægeroller og beskrive dine kompetencer og erfaringer i forhold til disse.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Vivian Møller Hansen på telefon 48 29 59 09 eller vicedirektør Thomas Houe på telefon 48 29 46 49.