Jobbet "Psykolog til barselsvikariat i Ambulatorium for Personlighedspsykiatri" er udløbet

Region Nordjylland

Ambulatorium for Personlighedspsykiatri

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ambulatorium for Personlighedspsykiatri, Psykiatrien - Klinik Psykiatri Syd, søger psykolog til barselsvikariat på 6 måneder med mulighed for forlængelse

Om jobbet
Den kommende medarbejders arbejde vil være afhængig af erfaring og kompetencer og bestå af behandlingsarbejde i form af gruppebehandling, udredning og til en mindre grad af individuel terapi.

Ambulatorium for Personlighedspsykiatri varetager ambulant behandling, fortrinsvist i gruppe men også individuelt af patienter der kan drage nytte af et psykoterapeutisk behandlingstilbud, eventuelt i kombination med medicinsk behandling.

Ambulatorium for Personlighedspsykiatri er organisatorisk placeret i område for Angst og Personlighedspsykiatri, hvor de øvrige ambulatorier er følgende; Ambulatorium for Angst- og Tvangssygdomme og Ambulatorium for ADHD. I området for Angst- og Personlighedspsykiatri arbejdes ud fra dels en psykodynamisk/mentaliseringsbaseret referenceramme og dels en kognitiv orienteret referenceramme kombineret med Psykoedukative tiltag.

Om dig
Stillingen ønskes besat med en person, som har interesse for, er i gang med, eller har gennemført en eller flere godkendte uddannelser inden for mentaliseringsbaseret terapi, psykodynamisk orienteret psykoterapi og/eller kognitiv terapi. Erfaring og personlig egnethed vægtes.

Vi forventer en medarbejder, som:
  • Er selvstændigt arbejdende
  • Er fleksibel, har overblik og humor
  • Er god til at samarbejde i en tværfaglig gruppe
  • Er indstillet på at deltage i klinikkens konferencer, teamsamarbejde, psykoedukation for patienter, supervision og litteraturlæsning
  • Er interesseret i at arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse
Vi tilbyder:
  • Et spændende og udfordrende job i en travl hverdag
  • Løbende supervision af faglige specialister
  • Mange selvstændige opgaver
  • Et bredt tværfagligt samarbejde
  • Godt kollegialt netværk lokalt som i klinik Psykiatri Syd
Om os
Personalesammensætningen i Ambulatorium for Personlighedspsykiatri afspejler kerneopgaven, er derfor tværfaglig og består af overlæger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer. Der er desuden samarbejde med socialrådgiver, fysioterapeut og musikterapeut.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.

Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Områderne Akut Psykiatri, Mani og Depression, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Psykose-sygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. En af klinikkens funktioner har til huse i Brønderslev.
Ved Psykiatrien i Region Nordjylland er der etableret en forskningsenhed, og forskning er et fremadrettet fokusområde i Psykiatrien.

Vil du vide mere
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ambulatorieleder og sygeplejerske Brian Petersen på telefonnummer 22 72 24 17/97 64 36 32 eller specialeansvarlig overlæge Jannie Nørnberg på telefonnummer 97 64 36 34.

Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Det praktiske
Vi indhenter referencer på den person vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest.

I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.

Du sender din ansøgning ved at trykke på ”Søg Job” knappen og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle bilag.

Vi modtager udelukkende ansøgninger via linket i stillingsopslaget. Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet.

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 2. marts 2022.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.