Jobbet "Psykolog til Enhed for Selvmordsforebyggelse" er udløbet

Region Nordjylland

Enhed for Selvmordsforebyggelse

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Enhed for Selvmordsforebyggelse, Psykiatrien - Klinik Psykiatri Syd søger en psykolog til en fast stilling

Enhed for selvmordsforebyggelse består aktuelt af en leder, fem psykologer, en konsulterende speciallæge i psykiatri, en konsulterende socialrådgiver samt en sekretær.
Enhedens formål er at styrke den behandlingsmæssige såvel som den forebyggende indsats overfor personer, der har forsøgt selvmord eller har vedvarende selvmordstanker. Enheden dækker hele regionen og har både børn, unge og voksne i sin målgruppe.

Om jobbet
Behandlingstilbuddet består af korttidsterapi suppleret med psykoedukation i gruppe. Tilbuddet omfatter patienter i personlig krise eventuelt med lettere depressions- eller angstsymptomer. Patienter med alvorligere psykiatrisk lidelse behandles i den øvrige psykiatri. Enheden lægger vægt på inddragelse af pårørende i forløbet, og der tilbydes støtte og rådgivning til pårørende og efterladte. En tredje og vigtig opgave er undervisning af personalet i de nordjyske kommuner og det nordjyske sundhedsvæsen samt koordinering af regionens selvmordsforebyggende indsats, metodeudvikling, forskning og vidensopsamling indenfor området.
 
Aktuelt er der fem områder, der har vores særlige opmærksomhed. Det drejer sig om forebyggelse af børn og unges selvmordsadfærd, undervisning af psykiatriens personale med henblik på at forbedre selvmordsforebyggelse inden for psykiatrien, behandling af patienter i regionens yderområder, videreudvikling af psykoedukation i gruppe og styrke samarbejdet med de somatiske sygehuse i Region Nordjylland.

Ansvarsområder
 • primært alment klinisk arbejde, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt ACT og i David Jobes’ arbejdsramme CAMS
 • afholdelse af arrangementer for Enhedens tilbud til pårørende og patienter
 • eventuelt undervisningsopgaver fx i forbindelse med temadage
 • eventuelt behandling af patienter i regionens yderområder 
Om dig
Vi forventer, at du:
 • helst er autoriseret psykolog, som kan se perspektiverne i at arbejde korttidsterapeutisk
 • er særligt interesseret i selvmordsforebyggende arbejde og har erfaring med dette
 • gerne har erfaring indenfor voksenområdet og / eller børne-ungeområdet
 • er interesseret i at arbejde med CAMS og ACT
 • fleksibel, har overblik og gode samarbejdsevner i en tværfaglig gruppe
 • indstillet på at varetage satellitfunktion i yderdistrikter
 • indstillet på at varetage opgaver, der også omfatter børn og unges selvmordsadfærd
 • indstillet på at varetage undervisningsopgaver   
Vi tilbyder:
 • et spændende og udfordrende job
 • mange udadrettede og selvstændige opgaver
 • et bredt tværfagligt samarbejde
 • et tæt samarbejde i et lille ambulatorium med rig mulighed for kollegial sparring
 • mulighed for deltagelse i relevante kurser og supervision    
Om os
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
 
Områderne Børne- og Ungdomspsykiatri, Akut psykiatri, Mani og depression, Retspsykiatri og Angst og Personlighedspsykiatri er samlet på Mølleparkvej i Aalborg C, mens området Psykose-sygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Ø.
 
Der er etableret en forskningsenhed ved Psykiatrien i Region Nordjylland og forskning er et fremadrettet fokusområde i Psykiatrien.

Vil du vide mere
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte ambulatorieleder Brian Petersen på telefonnummer 97643632/22722417 eller specialeansvarlig overlæge Jannie Nørnberg på telefonnummer 97643634.
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Det praktiske
Vi indhenter referencer på den person vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest.

I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.

Du sender din ansøgning ved at trykke på ”Søg Job” knappen og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle bilag.

Vi modtager udelukkende ansøgninger via linket i stillingsopslaget. Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet.

Stillingen er på fuld tid. Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Samtaler forventes at finde sted den 8. februar 2022.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.