Jobbet "Overlæge søges til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Center for Planlagt Kirurgi

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø?  
Vil du være en del af et godt ledernetværk på en moderne arbejdsplads i konstant udvikling?
Vil du være med til at sætte dit præg på Danmarks bedste mindre hospital?

Vi søger en overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, til besættelse pr. 01.05.2022 eller efter aftale.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, og der er enkelte hverdage med lang dagtid til kl. 20.45 og eventuelt med mulighed for at indgå i beredskabsvagt i weekenden.

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en overlæge, der har en bred ortopædkirurgisk uddannelse og samtidig har særlig interesse og dokumenteret operativ erfaring indenfor idrætstraumatologi.

Der lægges vægt på, at ansøgeren har en høj faglig ekspertise, er initiativrig, kreativ med lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale samt socialt kan indgå i afdelingens team.

Det vægtes ligeledes, at ansøgeren medvirker til at:
  • Fremme centrets forskning og udvikling
  • Fremme kvalitetsudvikling og – sikring (herunder patientsikkerhed)
  • Fremme et godt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder:
  • Ligeværdigt samarbejde med gode faglige kontakter såvel nationale som internationale i form af møder og kurser
  • Gode muligheder for forskning med støtte fra centrets Forskningsenhed
  • Mulighed for at blive en del af en aktiv og inspirerende ledergruppe
  • En flad ledelsesstruktur, hvor der er kort vej fra ide til handling
  • Mulighed for oplæring indenfor specialet, hvis der er behov for det.

Om Idrætssektoren
Idrætsklinikken har eksisteret siden 2003. Som en af Jyllands største varetager vi behandlingen af et bredt udsnit af idrætsskader, både blandt elite og bredde, såvel regionalt som nationalt. Klinikken har en høj produktion af både ACL og MPFL rekonstruktioner. Klinikken er bemandet med en specialeansvarlig overlæge (ortopædkirurgi), 1 ortopædkirurgisk overlæge, 1 afdelingslæge og et varierende antal yngre læger, 3-4 idrætsreumatologiske overlæger, 3 idrætsfysioterapeuter, 8 ambulatorie sygeplejersker/dagkirurgiske sygeplejersker og et sekretariat.

Idrætsklinikken har et tæt samarbejde med Operation og Dagkirurgi i, hvor hovedparten af den operative aktivitet ligger. Klinikken arbejder tværfagligt og med jobglidning de enkelte faggrupper imellem.

Idrætsklinikken er højt profileret blandt eliteidrætten både regionalt, nationalt og tidvist internationalt bl.a. via tæt samarbejde med Team Danmarks læger, med flere regionale elitecentre samt elite klubber indenfor fodbold, håndbold og ishockey inkl. de respektive forbund.
Se nærmere på Idrætsklinikkens hjemmeside på
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/center-for-planlagt-kirurgi/funktioner-og-klinikker/idratsklinikken/

Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012.

Centret er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.

Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. Pr. 1. oktober 2011 har centret overtaget en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup Sygehus og har siden arbejdet med at videreudvikle og integrere denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af grå stær og har desuden en stor søvnklinik.

Ortopædkirurgisk Afdeling modtager uselekterede elektive ortopædkirurgiske patienter primært fra Region Midtjylland, men også fra øvrige regioner i Danmark. Patienterne fordeler sig inden for næsten alle områder af det ortopædkirurgiske speciale.

Afdelingen har regionsfunktion inden for skulder/albue kirurgi og rygkirurgi. Idrætsklinikken drives i samarbejde med Reumatologisk afdeling, der har regionsfunktion inden for Idrætsmedicin. Afdelingen har ansat en specialeansvarlig overlæge inden for artroskopisk kirurgi og rygkirurgi.

Afdelingen omfatter 1 sengeafsnit, et ortopædkirurgisk ambulatorium, dagkirurgi, patienthotel, idrætsklinik, rygklinik, et terapiafsnit samt et sekretariat.
Centrets aktuelle ortopædkirurgiske lægestab består af 2 specialeansvarlige overlæger, 18 overlæger, 4 afdelingslæger, 2 1. reservelæger (fase 3) samt 3 reservelæger (intro og fase 1). 1 overlæge er uddannelsesansvarlige overlæge, og afdelingen har 2 kliniske lektorer ved Århus Universitet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Forskningsenheden, Regionshospitalet Silkeborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Thomas Klebe på tlf. 78 41 60 02 eller
overlæge Kaspar Saxtrup på tlf. 78 41 64 63.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse, og hidtidig erfaring, skal være os i hænde elektronisk senest mandag den 28. februar

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 22. marts.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.