Jobbet "Kvalitets- og udviklingskoordinator til Regionspsykiatrien Vest." er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Vest Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Har du lyst til et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads, hvor du har stor mulighed for at præge kulturen og de gode samarbejdsrelationer? Brænder du for udviklingsopgaver og et bredt samarbejde? Kan du stille kritiske spørgsmål, som udfordrer vanetænkningen, er du systematisk og fagligt dygtig, nysgerrig af natur og tør være med til at gå forrest - så er det måske DIG, vi søger ved Regionspsykiatrien Vest.

Vi søger en kvalitets- og udviklingskoordinator med tiltrædelse den 1. april 2022 eller hurtigst muligt. Stillingen er en fast stilling og som udgangspunkt på 37 timer.

Du vil organisatorisk blive tilknyttet staben med fysisk placering i Gødstrup. Staben varetager en bred vifte af opgaver til opbakning for hele Regionspsykiatrien Vest, så du lander i en stilling, hvor du vil få berøringsflade på tværs af hele afdelingen.

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig en spændende hverdag med store muligheder for at udvikle både dine faglige og personlige kompetencer. Du vil i stillingen arbejde efter forbedringsmodellen og være ansvarlig for udvikling, planlægning, styring, formidling og koordination af kvalitetsindsatsen i hele Regionspsykiatrien Vest. Du vil få et stort ansvar og blive en del af et godt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi bruger hinandens faglige kompetencer. Du vil få et tæt samarbejde og sparring med den centrale kvalitetsorganisation.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver i stillingen
- Udvikle kvalitetsarbejdet i afdelingen og bidrage til at kvalitetsstrategi og mål for kvalitetsarbejdet formidles til ledere og medarbejdere
- Planlægge og koordinere kvalitetsudviklingsarbejde i afdelingen indenfor fokuserede temaer med det formål at udvikle afdelingens kvalitetskultur
- Medvirke til at identificere forbedringsprojekter og initiere optimeringstiltag gennem kvalitetsudviklingsprojekter
- Være tovholder for afdelingens samlede kvalitetsmonitorering
- Være kvalitetsansvarlig for afdelingens dokumentsamling i e-Dok. Herunder løbende forenkle og udvikle dokumentsamlingen
- Være initialmodtager på afdelingens utilsigtede hændelser og herunder koordinere og videreformidle indsatsen for at opnå læring.
- Styrke og udvikle afdelingens faglige miljø i samarbejde med ledelsen og andre nøglepersoner
- Samle afdelingens ressourcepersoner mhp. analyse og forbedringstiltag
- Tilrettelægge undervisning i samarbejde med både læger og øvrige kliniske specialister

Da vi gerne vil sikre robusthed, og at flere personer kan løse de samme opgaver ved behov, vil det også være dit ansvar at inddrage kollegaer i din opgaveløsning bl.a. med utilsigtede hændelser og e-dok dokumenter.

Din profil:
- Relevante kompetencer til at planlægge og gennemføre systematiske udviklingsprocesser i en organisation, evt. sygeplejerske eller anden relevant sundhedsfaglig uddannelse med solid erfaring; gerne med en akademisk overbygning
- Foretrukket erfaring med kvalitetsforbedringer og auditmetoder i praksis
- Det vil blive foretrukket, hvis du har forbedringsvejlederuddannelsen
- Relevante kompetencer til at formidle viden om og krav på en forståelig, motiverende og anerkendende måde
- Erfaring fra sundhedsvæsenet og psykiatrien
- Arbejder struktureret, innovativt og kreativt
- God til planlægning og koordinering
- Fleksibel, omstillingsparat og problemløsningsorienteret
- Er rutineret i at lede og understøtte processer og forbedringsarbejde
- Er metodestærk og har flair for at arbejde systematisk
- Du brænder for at bidrage til udviklingen af dine kollegers faglighed
- Du er udadvendt, har gode samarbejdsevner og et godt humør
- Du er dygtig til at formidle og har erfaring med at undervise

Yderligere information
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Tine Nyegaard Hansen på tlf. 2033 1784.

Du kan også læse mere i stillings- og funktionsbeskrivelsen her

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 6. februar 2022
Ansættelsessamtaler forventes afviklet den 21. februar 2022

Regionspsykiatrien Vest
Regionpsykiatrien Vest er en stor afdeling i den psykiatriske udredning og behandling og har ansvaret for behandling af alle voksenpsykiatriske lidelser, primært i den vestlige del af
Region Midtjylland.

Herning området byder på et rigt kulturliv med spændende musik- og teateroplevelser og museer, ligesom mulighederne indenfor idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i
området er veludbygget, med bl.a Århus motorvejen, som giver en køretid til Århus på knap en time.

Du kan læse mere om os på www.psykiatrien.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.