Jobbet "Sundheds-IT Konsulent" er udløbet

Region Midtjylland

Staben, Kvalitet og Udvikling

Lægårdvej 12, 7500 Holstebro

Dit næste skridt

Har du lyst til

 • at anvende dine erfaringer med anvendelse og implementering af it-løsninger i Sundhedsvæsenet
 • at arbejde med udvikling og planlægning af brug af IT i Regionshospitalet Gødstrup
 • at arbejde i et stærkt fagligt miljø
… så har vi stillingen til dig.

Vi søger en Sundheds-IT konsulent til Kvalitet og Udvikling i Regionshospitalet Gødstrup.
Som Sundheds-IT konsulent vil du bl.a. arbejde med support og anvendelse af nye IT-løsninger i hospitalet, samt at være med til at videreudvikle brugen af systemerne i de nye rammer.
Stillingen er på 37 timer pr. uge fra 1. april 2022

Du vil som Sundheds-IT konsulent indgå i et stærkt fagligt miljø med plads til forskelighed og brug af den enkeltes kompetencer
Du vil med stillingen som Sundheds-IT konsulent indgå i Sundheds-IT's opgaver med at understøtte og forbedre anvendelsen af de mange forskellige it-løsninger, der anvendes i Regionshospitalet Gødstrup.

Stillingen indgår organisatorisk under Sundheds-IT i Kvalitet og Udvikling, der er en funktion i Staben i Regionshospitalet Gødstrup med organisatorisk reference til hospitalsledelsen. Sundheds-IT består i dag af leder af Sundheds-IT, en koordinator og 10 Sundheds-IT konsulenter. Herudover er der i Kvalitet og Udvikling yderligere 13 medarbejdere samt en kvalitets- og udviklingschef. Det er et miljø præget af høj individuel faglighed men også en uformel omgangstone, hvor vi både er nysgerrige på og gør brug af hinandens kompetencer.

Sundheds-IT er fysisk placeret under Staben på Regionshospitalet Gødstrup

Arbejdsopgaver og ansvarsområder
I forbindelse med indflytningen til det nye hospital, er der ibrugtaget en række nye it-løsninger, der skal understøtte arbejdsgange og flow i de nye rammer. Det er bl.a. systemer, der digitaliserer og effektiviserer tekniske systemer og logistik, såsom patientkald, opgavesystem, steddatabase, IT-til-wayfinding og RM Sterilflow. Desuden varetages opgaver relateret til regionens elektronisk patientjournal; den sundhedsfaglig dokumentation og vedligeholdelse og udvikling af denne og de systemer der er integreret med journalen. For Sundheds-IT betyder det, at der er en række nye systemer, som skal supporteres og videreimplementeres.

Som Sundheds-IT konsulent vil du derfor indgå og blive primær ansvarlig for et eller flere af systemerne alt efter dine kompetencer og erfaringer. Det indebærer:
 • Opfølgning, rådgivning og undervisning i ansvarsområdet til og i tæt samarbejde med Sundheds-IT ressourcepersoner i klinikken, samt samarbejde i regionale fora inden for ansvarsområdet.
 • Understøtte afdelinger og ledelser i deres brug af systemer, funktioner og arbejdsgange inden for egen ansvarsområder, herunder opsætning og konfiguration af systemer til, at understøtte ønskede arbejdsgange.
 • Udarbejdelse samt gennemførelse af implementering af ny funktionalitet, systemer og tilpasning af arbejdsgange med brug af IT.
 • Bidrage til udarbejdelse af sagsfremstilling og kvalificeret beslutningsgrundlag til relevante ledelsesfora.
 • Sikre koordinering og brug af erfaringer fra øvrige hospitaler og region inden for egne ansvarsområder.
 • Facilitering af processer til afklaring af hensigtsmæssig anvendelse af IT inden for egne ansvarsområder, herunder mødeafvikling, referater og opfølgning på beslutninger.

Sundheds-IT konsulent for 1-3 afdelinger:
 • Er afdelingens kontaktperson og indgang for afdelingsledelsen og afdelingens Sundheds-IT ansvarlig.
 • Afdække hvad der rører sig i afdelingen, der vedrører afdelingens anvendelse af IT-løsninger
 • Hjælpe afdelingen med at få beskrevet behov og ønsker og holde afdelingen løbende orienteret om, hvad der rører sig på Sundheds-IT området, særligt i forhold til afdelingens kontekst.
Herudover vil du generelt indgå i teamet med de øvrige Sundheds-IT konsulenter til varetagelse af de forskellige opgaver for Sundheds-IT med anvendelse af eksisterende IT-løsninger og implementering af nye løsninger.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen.

Personprofil
Vi lægger vægt på, at du
 • Har relevant kandidatuddannelse eller sundhedsfaglig uddannelse, gerne suppleret med diplom-, master- eller kandidatuddannelse.
 • Har konkret erfaring med projektledelse eller implementering af IT-løsninger i sundhedsvæsenet.
 • Har lyst til og evner at samarbejde med mange forskellige personer og faggrupper og kan strukturere og samle op på den specialistviden, som de forskellige interessenter kommer med.
 • Kan arbejde selvstændigt med en tilgang til opgaverne præget af initiativ og målrettethed.
 • Finder relationen mellem menneske og IT spændende og har en god forståelse for anvendelse af digitale løsninger
 • Kan formulere dig klart og præcist både mundtligt og skriftligt
 • Har et godt humør, er positiv og udadvendt.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Regionshospitalet Gødstrup på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte leder af Sundheds-IT Ole Zielke på tlf. 2137 5002 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.

Ansættelse fra 1. april 2022 eller efter nærmere aftale.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV .

Ansøgningsfrist: 14. februar 2022
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 8 2022.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.