Jobbet "Projektsygeplejerske søges til international forskergruppe ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Hjertesygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Har du lyst til at arbejde med hjertepatienter, der indgår i forskningsprojekter, så er stillingen som projektsygeplejerske måske noget for dig. Vi søger en projektsygeplejerske i perioden 1. april 2022 – 31. marts 2024 eller efter aftale

Vi er en stor international forskningsgruppe med fokus på strukturelle hjertesygdomme og pulmonal vaskulær sygdom.

Forskergruppens hovedfokus er således projekter indenfor områderne atrieflimren og aurikellukning, PFO, akut og kronisk lungeemboli samt højresidigt hjertesvigt. Gruppen arbejder både klinisk og dyreeksperimentelt med disse emner. 

Som projektsygeplejerske i vores gruppe vil dit primære fokus være at varetage projektledelsesopgaver på en række større studier.

Dette indbefatter blandt andet:
 • Inklusion af patienter i projekter
 • Gennemførelse af kliniske kontroller og opfølgning
 • Datahåndtering og indtastning
 • Monitoreringsopgaver og koordinering af patienternes vej gennem studierne
 • Kommunikation med samarbejdspartnere
Du vil blive tilknyttet to store internationale forskningsprojekter indenfor aurikellukning. Vi undersøger i disse projekter en kateterbaseret metode til lukning af hjertets hjerteøre (aurikellukning) til forebyggelse af strokes og blødninger hos patienter med atrieflimren. Aurikellukning sammenlignes med antikoagulationsbehandling som i dag er standardbehandling til denne gruppe.

Som projektsygeplejerske vil du indgå i et rutineret forskningsteam, der har drevet internationale projekter i knap 20 år. Forskningsteamet har brede og stærke kapaciteter med stor tilgængelighed i en flad struktur. Du forventes at indgå som en aktiv part i et tæt samarbejde med de øvrige i forskningsteamet og med eksterne samarbejdspartnere, herunder device firmaer.

Forskningsteamet har fokus på bedste løsning af opgaven og vægter fleksibilitet, bred koordinering og stor medarbejderindflydelse i daglig tilrettelæggelse højt.

Der gives grundig oplæring og der er altid let adgang til afklaring og supervision.
Ud over kompetenceudvikling via intern vidensdeling og supervision, tilbydes deltagelse i relevante eksterne kurser.

Til stillingen er der tilknyttet en weekendvagtfunktion med arbejde hver 4. weekend (3 dage) i et sengeafsnit på Hjertesygdomme.

Vi tilbyder derfor:
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads
 • Oplæring, vejledning og tæt samarbejde i et tværfagligt forskningsteam
 • Et arbejde med mange berøringsflader i og uden for afdelingen
 • Arbejde med hovedvægt på gennemførelse af kliniske forsøg
 • Projektledelsesopgaver  

Vi søger en projektsygeplejerske, som:
 • Er god til at skabe overblik og struktur
 • Er god til at koordinere
 • Trives med administrative opgaver kombineret med stor patientkontakt
 • Er god til at løse flere opgaver sideløbende
 • Er god til at arbejde i en omskiftelig hverdag
 • Har erfaring med og trives med selvledelse
 • Har gode engelskkundskaber både skriftligt og mundtligt
 • Flair for at arbejde med IT-systemer

Ansøger skal have en sygeplejerfaglig baggrund. Det er en fordel at ansøger har erfaring med klinisk forskningsarbejde, GCP, GDPR, studiemonitorering og erfaring med det kardiologiske speciale.

Yderligere spørgsmål om stillingen rettes til projektsygeplejerske Dorte Frydendahl Bjerre
via tlf. eller email: 4014 1636; dortemoe@rm.dk  eller professor Jens Erik Nielsen-Kudsk via email:jensnils@rm.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Stillingen er fondslønnet og som udgangspunkt på 37 timer ugentligt. Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen. 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8, 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.