Jobbet "Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk Infektionsafsnit" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Ortopædkirurgisk Infektionsafsnit M4 søger sygeplejerske til fast stilling.

32-37 timer/ugentlig i skiftende vagter med arbejde hver 3. weekend. Fast aftenvagt er også en mulighed. Der vil være mulighed for på længere sigt, at få 12 timers vagter hver 6. weekend med en efterfølgende fri uge.
Til besættelse per 1. februar 2022, eller efter aftale.
    
M4 er et ortopædkirurgisk infektionsafsnit, som modtager akutte patienter hele døgnet.
Vi varetager behandling og pleje af akutte og elektive patienter med infektioner, hovedsageligt relateret til ortopædkirurgiske lidelser. Derudover patienter med frakturer i relation til ledproteser samt patienter til amputation. Vores patienter er mennesker med meget varierende behov for såvel akut som planlagt pleje og behandling, i alle aldersgrupper og med forskellige sociale baggrunde. 

Afsnittet vægter det pædagogiske højt, hvilket blandt andet kommer vores studerende og nyt personale til gavn. Vi er en personalegruppe der lægger vægt på et godt samarbejde og en god tone, samt faglig udvikling på et højt niveau.

Vi tilbyder:

•    Et ambitiøst introduktionsprogram med løbende kursusdage over 10 måneder. Herefter planlægges et individuelt kompetenceprogram og udviklingssamtaler. 
•    Mentorordning, hvor du følger en erfaren sygeplejerske de første 5 uger. Perioden kan afhænge af dine behov og kompetencer.
•    En afdeling med meget erfarent personale, der har været flere år i afsnittet.
•    Faglige udfordringer og sparring med en engageret personalegruppe, der lægger stor vægt på nærvær, samarbejde og professionalisme. 
•    Oplæring i varetagelse af intravenøs medicin, kompliceret sår behandling og instrumentel sygepleje m.m.
•    Et afsnit hvor arbejdsmiljø og humor har en høj prioritet.
•    Et afsnit som er specialister i at rumme og tackle socialt udsatte, som misbrugere, hjemløse m.m. i tæt samarbejde med socialsygeplejersken.
•    Et tværfagligt samarbejde som er i højsæde.
    
    Det vil være en fordel, hvis du

    Fagligt:

•    Er interesseret i at arbejde med komplekse sygeplejeopgaver af både kirurgisk og medicinsk karakter
•    Kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med afsnittets samarbejdspartnere.
•    Har lyst til et tæt samarbejde med dine kollegaer og arbejde med helhedspleje i mindre teams.
•    Har lysten og interessen for at arbejde med mennesker med forskellige fysiske og sociale udfordringer
    
    Personligt:
    
•    Er åben overfor nytænkning og har lyst til at præge afdelingens udvikling. 
•    Er engageret og udviser medansvar for afdelingens faglige og sociale miljø.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Rosa Hansen på mobil 24 83 39 57 eller pr. mail Rosa.Hansen@regionh.dk.

Ansøgningsfrist d. 31. januar 2022. Ansøgere indkaldes løbende.