Jobbet "Overlæge til skulder-/albuekirurgisk sektion, Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej 12, 2900 Hellerup

Dit næste skridt

Skulder-/Albuekirurgisk sektion i Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Herlev og Gentofte Hospital, søger en overlæge pr. 1. april 2022 eller efter aftale.

Sektionen varetager behandlingen af skulder- og albuekirurgiske tilstande på hoved-, regions- og højt specialiseret funktion i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning for ortopædisk kirurgi.

Overlægen bliver tilknyttet skulder- og albuekirurgisk sektion på både Gentofte og Herlev Hospital.

Stillingen er vagtfri.

Vi søger en speciallæge i ortopædisk kirurgi, som kan varetage behandling på højt specialiseret niveau, og som har interesse for udvikling af skulder- og albuekirurgien. Der søges en overlæge med erfaring med skulderprotesekirurgi og interesse for skulder- og albuetraumatologi. Erfaring indenfor artroskopisk kirurgi er en fordel.

Det forventes, at der udvises interesse for og aktiv deltagelse i beskrivelse af patientforløb og nye behandlingsprincipper, og at overlægen vedligeholder sin viden inden for sit fagspecifikke område. Herudover at fremme det tværfaglige samarbejde på afdelingen, samarbejde med primærsektoren og tage del i uddannelsen af yngre læger og medicinstuderende.

Det forventes, at overlægen udviser lederadfærd, medvirker til højt informationsniveau i afdelingen og aktivt bidrager til, at afdelingens økonomi overholdes, og at målene for produktion nås.

Stillingsbeskrivelse: https://recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?id=5ad2557e-4540-4e09-b801-8d190ffe6ff9&cid=342

Skulder-/Albuekirurgisk sektion er fordelt på hospitalerne således, at behandling indenfor den akutte kirurgi hovedsageligt foretages på Herlev Hospital og den planlagte kirurgi på Gentofte Hospital under indlæggelse.

Ansøgeren skal være speciallæge i ortopædkirurgi.

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae samt beskrivelse af kvalifikationer indenfor de syv lægelige kompetenceområder.

 

OM AFDELINGEN

På Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Herlev og Gentofte Hospital, får du 350 kolleger fordelt på to matrikler. Afdelingen har årligt 70.000 ambulatoriebesøg og 68 OP-lejer ugentligt og 106 senge.

Afdelingen har hovedfunktion indenfor traumatologi, infektionskirurgi og idrætskirurgi, regionsfunktion indenfor fod- og ankelkirurgi samt alloplastikkirurgi samt højt specialiseret funktion indenfor skulder-, albue- og håndkirurgi.

På Afdeling for Led- og Knoglekirurgi arbejder vi efter hospitalets ambition "Godt behandlet".

Vi varetager den akutte behandling på Herlev Hospital og den elektive behandling foregår på begge matrikler med den største elektive aktivitet på Gentofte Hospital.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Anne Kathrine Belling Sørensen på telefonnummer 38 67 32 68.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 31. januar 2022
Samtaler forventes afholdt 25. februar 2022