Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Ph.d.-projekt/Post.doc om sarkomer hos børn og unge: SNITCH – Sarcoma Network Improving Trajectories, Cure rates & Health – et nationalt projekt

Juliane Marie Centret

Ved Afdelingen for Børn og Unge og Børnekræftlaboratoriet (Bonkolab), Rigshospitalet, opslås et 3-årigt ph.d.-studie eller 3-årig post doc stilling til besættelse 1-4-2022 eller snarest herefter.

Vi søger en motiveret læge, der har lyst til at forske i sarkomer hos børn og unge.

Kræft i knogler og bindevæv – såkaldte sarkomer – er sjældne sygdomme med en 5-års overlevelse på kun 60%. Hvert år diagnosticeres 35 børn, teenagere og unge voksne (AYA) i alderen 0-29 år med knogle- eller bløddelssarkom i Danmark. Diagnosen er ofte forsinket, især hos teenagere, hvilket reducerer chancen for helbredelse. Behandlingen er multimodal, dvs. består både af intensiv kemoterapi, kirurgi og strålebehandling, og er ekstremt bivirkningstung med stor risiko for alvorlige senfølger, der påvirker patienternes livskvalitet.

SNITCH sigter netop mod at besvare forskningsspørgsmål, der bringer forskellige specialer og forskere fra både den pædiatriske og voksenonkologien sammen. SNITCH vil bl.a. undersøge årsager til, at børn og unge får sarkomer, forsøge at nedsætte diagnostiske forsinkelser og forbedre diagnostik og monitorering af sygdom.

En forskningsuddannelse
Projektet omfatter 1) indsamling af kliniske data fra patientbehandling og opbygning af database med samkøring til nationale registre 2) indsamling af vævsmateriale, teknisk håndtering af vævsprøver og deltagelse i analyse af vævsprøver, 3) Statistiske analyser af data og publikation. Projektet er primært nationalt, men for en række af delprojekterne gennemføres parallelle studier i andre europæiske lande. Du vil arbejde sammen med alle landets fire børnekræftafdelinger, samt læger og forskere indenfor specialerne pædiatri, onkologi, kirurgi, patologi, genomisk medicin, statistikere og epidemiologer.

Du forventes at interagere med vores internationale samarbejdspartnere og deltage aktivt i udenlandske kongresser. Din hverdag vil foregå i et team bestående af forskningsaktive læger, genetikere, cellebiologer, sociologer, antropologer, biostatistikere og bioanalytikere med mange års erfaring indenfor klinisk forskning med fokus på kræft hos børn. Bonkolab har en stab på mere end 100 heltids- eller deltidsansatte. Vi brænder for vores projekter og finder glæde i et uhøjtideligt, inspirerende fælles miljø, hvor vi søger at supplere hinanden på bedste vis.                                                                                                                   

Forventninger til dig

 • Du er nysgerrig, engageret, ambitiøs og struktureret med interesse for dataanalyse og du kan arbejde effektivt og selvstændigt på både dansk og engelsk.
 • Du skal gerne have et vist kendskab til statistik og dataanalyse.
 • Du kan samarbejde med flere faggrupper.
 • Dokumenteret erfaring fra tidligere forskning og/eller fra klinisk arbejde indenfor pædiatri, patologi, genomisk medicin, onkologi, epidemiologi eller intern medicin vil være en fordel, men ikke et krav.
 • Du deltager aktivt i at rejse midler til egen løn

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst og aftaler for RegionH.

Ansøgningsprocedure
Skriftlig ansøgning med C.V. via linket senest 20. februar 2022 kl. 24.00.

Ansættelsessamtaler påtænkes afsluttet senest 1. marts 2022.

Ved behov for yderligere information rettes henvendelse til overlæge, Ph.d. Lisa Lyngsie Hjalgrim, 35450962. Lisa.Hjalgrim@regionh.dk.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Lisa L. Hjalgrim
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Forsker
 • Speciale
  Pædiatri
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2022
 • Regionens jobnr.
  238539
 • Quick-nr.
  424930
 • Indrykningsdato
  01-02-2022
 • Ansøgningsfrist
  20-02-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Lisa L. Hjalgrim
 • Stillingstype
  Forsker
 • Speciale
  Pædiatri
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2022
 • Regionens jobnr.
  238539
 • Quick-nr.
  424930
 • Indrykningsdato
  01-02-2022
 • Ansøgningsfrist
  20-02-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.