Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Overlæge til afsnitsledelsen, Afsnit Ø1, Psykiatrien Øst

 

Vil du være overlæge med afsnitsledelse hos os?

Vores overlæge i afsnitsledelsen har efter mange års ansættelse valgt at gå på pension. Derfor søger vi en ny overlæge til afsnitsledelsen. Stillingen er på 37 timer om ugen med tilknyttet vagtfunktion.

 

Afsnit Ø1 er et forskningsaktivt psykiatrisk, integreret sengeafsnit, som er en del af et bredt fagligt miljø på et Universitetssygehus.

 

Her prioriterer vi arbejdsmiljø, sikkerhed og tryghed i hverdagen. Vi arbejder tværfagligt ud fra den enkelte medarbejders kompetencer og ressourcer, og vi glæder os til at se, hvordan du kan bidrage til det samarbejde.

Uddannelsesforpligtelsen er høj og samtidigt udviklende.

 

Bredt patientbillede

Sengeafsnit Ø1 modtager og behandler patienter i alderen 18-75 år. Vi har plads til i alt 28 patienter fordelt på to etager i et integreret afsnit og behandler blandt andet patienter med psykiatriske lidelser som skizofreni og andre psykoser, svære depressioner og bipolare sygdomme samt svære personlighedsforstyrrelser.

 

Indlæggelsesforløbene strækker sig over ca. 3 uger og afløses ofte af ambulante forløb forud for overgang til Distriktspsykiatrien.

 

Den lægelige bemanding består af 1 overlæge, 1 1. reservelæge og 1-2 reservelæger pr. etage samt en specialpsykolog.

 

Afsnitsledelsen består af 1 overlæge og 1 afdelingssygeplejerske.

 

 

 

Hvad ønsker vi af dig

 • At du er en engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • At du har lyst til og erfaring med behandling af psykotiske lidelser
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du opfylder Sundhedsstyrelsens 7 kvalifikationskrav svarende til de 7 lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger

 

Vi kan tilbyde dig

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglig udvikling højt
 • Et godt kollegialt og lægefagligt samarbejde
 • Supervision
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning
 • Årlig personaletræning for eget afsnit
 • At dialog, formidling af informationer, processer og beslutninger vægtes højt
 • Vi sætter pris på ”Den gode tone” og ”Den gode ånd”

 

Lidt om din kommende arbejdsplads

Afsnit Ø1 i Roskilde er en del af Psykiatrien Øst, Region Sjælland.

 

Psykiatrien Øst har i alt 82 senge, heraf har Psykiatrisk Akut Modtagelse 8 åbne senge og en skærmet enhed med 4 senge  i Roskilde.

 

Der findes bla. Distriktspsykiatri i Køge og Roskilde, Distriktspsykiatri for Ældre, 2 psykiatriske klinikker, der behandler ikke-psykotiske tilstande, hertil kommer Klinik for Selvmordsforebyggelse.

 

Vi har Regionsfunktioner for bl.a. angst, personlighedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelser, skizofreni og andre psykoser.

 

Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS) samt Recovery. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

 

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb. 

 

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

 

Stillingen er tilknyttet overlæge-bagvagten, hvor du som overlæge vil indgå med rådighed fra bolig til sparring for de yngre læger. Udover bagvagtsfunktionen indeholder ordningen også delvagt i tidsrummet kl. 9.00-15.00 i weekender og på helligdage ved geografien i Roskilde.

 

Der er gode og hurtige trafikale forbindelser til Roskilde fra f.eks. København.

 

Sammenhæng og perspektiv for patienten

Du skal være med til at skabe sammenhæng i patientforløb og være en aktiv medspiller i indsatsen for nedbringelse af tvang i psykiatrien samt arbejde med Safewards og Second opinion.

Du skal kunne bidrage til udredning, psykiatrisk testning og medicinsk behandling, og for vores yngre læger deltage i klinisk struktureret observation.

 

Patienterne møder et miljø, hvor håb og muligheder er i fokus. Aktiviteter og psykoedukation er en del af behandlingsplanen. Dine handlinger sker på basis af patienternes individuelle behov og ud fra koordinerede og fagligt funderede hensyn - ikke ud fra firkantede regler.

 

Vi arbejder med udviklingen af en Recoveryorienteret psykiatri med brugerinddragelse på alle niveauer og sammenhæng i alle patientforløb. Det er en psykiatri, hvor patienterne gerne vil modtage behandling og medarbejderne gerne vil arbejde.

 

Vi er sammen om aktiviteter. Det daglige morgenmøde er vores omdrejningspunkt. Her planlægger vi dagens aktiviteter sammen med hinanden og sammen med patienterne, vi drøfter fælles anliggender og giver informationer. Patientaktiviteterne kan bestå af motion, kreative aktiviteter, psykoedukation eller social miljøterapi. Det kan også foregå udendørs.

 

 

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Nicolas Hansen

Mail: nicolh@regionsjaelland.dk

Mobil: 93 56 85 34

eller afdelingssygeplejerske Eva Enevoldsen på tlf. 20 58 68 95

 

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/Roskilde.

 

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS. 

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

 

Ansøgninger vil blive behandlet løbende

 

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgning med oplysning om cpr.nr., eksamensår og resultat, tidligere ansættelse og bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

 

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

 

Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives.  Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse.

 

 

Besøg os

Du er meget velkommen til at komme på et uforpligtende besøg eller du kan ringe og høre nærmere.

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Nicolas Hansen
  nicolh@regionsjaelland.dk
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  31-12-2022
 • Regionens jobnr.
  016223
 • Quick-nr.
  428033
 • Indrykningsdato
  12-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  07-10-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Nicolas Hansen
  nicolh@regionsjaelland.dk
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  31-12-2022
 • Regionens jobnr.
  016223
 • Quick-nr.
  428033
 • Indrykningsdato
  12-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  07-10-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge til afsnitsledelsen, Afsnit Ø1, Psykiatrien Øst"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.