Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 18, 4200

Fysioterapeut i Geriatri og Psykiatri

 

Spændende kombination: Fysioterapeut stilling med funktion i Geriatri og Psykiatri

Kunne du tænke dig at arbejde både i geriatri og i psykiatri hvor du bliver en del af en fagligt stærk fysioterapigruppe og et tværfagligt team?

Som et medlem af den Geriatriske-Neurologiske speciale-gruppe vil din primære arbejdsopgave være i et geriatrisk sengeafsnit. Derudover vil du varetage fysioterapeutiske opgaver i psykiatrien svarende til ca. 1 arbejdsdag per uge.

Vi sætter samarbejde, højt fagligt niveau, kollegial sparring, støtte og fleksibilitet meget højt hvor ledelsen stoler på fysioterapeuterne og giver stor autonomi samt stræber efter medinddragelse af medarbejderen, lydhørhed og tilgængelighed. 

Du skal hjælpe os med at styrke fagligheden inden for varetagelse af geriatriske patienter, i tæt tværfagligt samarbejde nu hvor vi står overfor en større udvidelse af geriatri afdelingen. Vi stræber efter at arbejde med speciale-teams, hvor der bl.a. skal være fokus på fald-udredning, dysfagi, og demens.

Vores funktion i psykiatrien er ligeledes i rivende udvikling med brobygnings projekter og forskning. Du kan være med til at præge udviklingen af træning for de indlagte patienter med psykiatrisk lidelse samt udviklingen af psykiatrisk fysioterapi. Der er muligheder for kursus deltagelse tidligt i stillingen.  

Du vil få skærpet dine kompetencer i det geriatriske og psykiatriske patientforløb, arbejde sammen med et bredt tværfagligt team, blive udfordret på at kunne prioritere men samtidig have god støtte og faglig sparring med kolleger der vægter at hjælpe hinanden med at løse vores fælles opgave omkring patienten.

Vi har i fysioterapien fokus på at skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor der skal være plads til forskelligheder og humor. I trygge rammer kan vi udfordre hinanden og vores vanlige praksis, og derigennem skabe udvikling.

Du vil selvfølgelig få en grundig introduktion til dine opgaver, sygehuset, arbejdsgange og dine nye samarbejdspartnere. Vi arbejder meget ud fra et koncept om ”tryghed i opgaven” og vi har Skillstations som et af få steder i Danmark, regelmæssig undervisning og meget fokus på udviklingsarbejde der alt sammen hjælper til at skabe en indholdsrig, spændende og udfordrende dagligdag.

I Fysioterapien på Slagelse Sygehus er vi 50 medarbejdere. Vi lægger vægt på, at have respekt for hinanden hvor der er plads til forskelligheder, tolerance og humor i et rum med meningsfulde udfordringer og relevant støtte.

Start dato: 1. Juni 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: Tirsdag 31. Maj 2022. Søgning stoppes når kandidat er identificeret. Ansættelsessamtaler holdes løbende, så vent ikke med at sende din ansøgning!

Løn ifølge gældende overenskomst.

Du kan få et indtryk af os på følgende links:

https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-3-2020/lynkursus-i-lungeterapi-pa-slagelse-sygehus

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/laege-eller-fysioterapeut-blodpropundersoegelser-skifter-haender

https://www.denoffentlige.dk/skadestue-bryder-faglige-graenser-og-oeger-kvaliteten

https://www.progrez.org/om-os/

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overfysioterapeut Kim Poulsen, tlf. 25 60 34 28

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Sammen er vi bedst.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehusapotek & Slagelse Sygehus
 • Kontaktperson
  Kim Poulsen
  kimmp@regionsjaelland.dk
 • Adresse
  Ingemannsvej 18, 4200
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  02-06-2022
 • Regionens jobnr.
  016727
 • Quick-nr.
  430474
 • Indrykningsdato
  05-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  31-05-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehusapotek & Slagelse Sygehus
 • Adresse
  Ingemannsvej 18, 4200
 • Kontaktperson
  Kim Poulsen
  kimmp@regionsjaelland.dk
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  02-06-2022
 • Regionens jobnr.
  016727
 • Quick-nr.
  430474
 • Indrykningsdato
  05-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  31-05-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.