Jobbet "Barselsvikar som faglig koordinator søges til afdeling for borgere med erhvervet hjerneskade" er udløbet

Region Nordjylland

Østerskoven: Ledelse og Administration

Amerikavej 46, 9500 Hobro

Dit næste skridt
Evner du at planlægge og skabe overblik i en konstant omskiftelig hverdag? Brænder du for at bidrage til omsætning af faglige tilgange og metoder med særligt fokus på den neuropædagogiske tilgang, og har du et skarpt øje for IT-systemer og faglige kvalitetsstandarder, så er det måske dig vi leder efter.

Du bliver en del af en kompetent og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi målrettet arbejder med at styrke vores tilbud til borgerne. Vi har et godt arbejdsmiljø, og vi prioriterer løbende sparring, dialog og det tværfaglige samarbejde. Du får fantastiske kolleger, og vi samarbejder på kryds og tværs i det daglige.

Gør en forskel hos os
Som faglig koordinator vil du være bindeleddet mellem den daglige praksis og afdelingsledelsen. Du vil have et tæt samarbejde med lederkredsen, den faglige koordinator på Afdeling for medfødt hjerneskade og vores socialfaglige koordinator samt referere til afdelingslederen.
Som faglig koordinator vil du gennemsnitligt anvende 70% af din arbejdstid på faglige koordineringsopgaver og 30% af din arbejdstid på at indgå i arbejdet med borgerne sammen med dine øvrige kolleger. Dette vil fortløbende justeres efter behov i samarbejde mellem afdelingsleder og koordinator med udgangspunkt i arbejdsopgaverne og aktuelle borgerindskrivninger.

Vores kerneydelse på Neurocenter Østerskoven, Afdeling for Erhvervet Hjerneskade er en tidsafgrænset, døgnbaseret og specialiseret rehabiliteringsindsats til voksne borgere med en kompleks erhvervet hjerneskade – ind i mellem med komorbide somatiske lidelser.

Vi arbejder med udredning, genoptræning, selvstændighed og læring samt udslusning til boform eller egen bolig. Du bliver en del af et tværfagligt team bestående af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Du vil desuden samarbejde med vores kommunikationsvejleder, musikterapeut, neurolog og psykolog samt en synlig afdelingsledelse.

Vi inddrager både borgerne og de pårørende aktivt i forløbene, hvor vi sammen arbejder mod rehabilitering af fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner. Borgerne skal opleve og mærke, at de er i centrum i eget forløb.

Din opstart
Når du starter i et nyt job hos os, får du en grundig oplæring i og introduktion til borgerne og dine centrale arbejdsopgaver. De første 14 dage vil du få sidemandsoplæring af den nuværende faglige koordinator, inden hun går på barsel, herefter kan du forvente tæt sparring med hele det koordinerende team.

Den første måned får du endvidere oplæring i vores faglige tilgange, arbejdsgange, procedurer og retningslinjer. Du får i løbet af det første halve år et kursus i neuropædagogik målrettet borgere med erhvervet hjerneskade samt et kursus i konflikthåndtering. Du får samtidig en erfaren kollega som mentor, der guider, støtter og hjælper med at flette dig ind i fællesskabet, både i opgaverne og i det sociale. Du får også løbende samtaler med din nærmeste leder, hvor I kan tale om forventninger til jobbets indhold, opgaverne og det tværfaglige samarbejde. Kort sagt – vi glæder os til at byde dig velkommen og vi har en plan klar til dig.


Vi tilbyder
 • Grundig introduktion og oplæring samt sparring med mentor
 • Et spændende og udviklingsorienteret arbejde med mange udfordringer
 • En afvekslende hverdag med mange forskellige opgaver i et uhøjtideligt og dynamisk arbejdsmiljø
 • En personalegruppe med stor faglig ekspertise og engagement
 • Fokus på kompetenceudvikling og mulighed for indflydelse på det strategiske niveau

Dine opgaver som faglig koordinator
Som koordinator skal du i tæt samarbejde med afdelingslederen kunne holde overblik og skabe struktur i en omskiftelig hverdag 365 dage om året.  

Du skal kunne:
 • Medvirke til at sikre god arbejdstilrettelæggelse i afdelingen ud fra et borgerperspektiv og under hensyntagen til afdelingens trivsel og arbejdsmiljø
 • Påtage dig en tovholderfunktion i arbejdet med kvalitets og kompetenceudvikling, herunder arbejdet med konflikthåndtering, forebyggelse af overgreb, magtanvendelse og selvbestemmelsesret, voksenansvarslovgivningen samt anden relevant lovgivning
 • Medvirke til at implementere og sikre kvalitetsarbejdet med Den Danske Kvalitets Model inden for det socialfaglige område
 • Planlægge onboarding af nye kolleger herunder sikre grundig introduktion til vores borgere, arbejdsgange og gældende lovgivning
 • Bidrage til arbejdet med dybdeimplementering dokumentationspraksis, herunder kvalitetssikring af arbejdet med mål og delmål, den skriftlig dokumentation og udarbejdelse af statuspapirer til kommunale samarbejdspartnere
 • Bidrage med faglig indsigt omkring visitation, indskrivning, statusmøder og udskrivning af borgere

Dine opgaver i arbejdet med borgerne
 • Afhængigt af din faglige baggrund indgå i det borgerrelaterede arbejde i henhold til den monofaglige funktionsbeskrivelse
 • Indgå i det borgerrelaterede arbejde i henhold til vores ydelsesbeskrivelse, herunder den tværfaglige borgerforløbsbeskrivelse for borgere med erhvervet hjerneskade
 • Bidrage med faglig udvikling i indsatsen, med særligt fokus på den neuropædagogiske tilgang
 • Bidrage med faglige refleksioner omkring den faglige indsats i de enkelte borgeres rehabiliteringsforløb
 • Bidrage til organisering af de borgerrettede forløb i hverdagen

Om dig
 • Har en uddannelsesbaggrund med erfaring fra social- eller sundhedsområdet
 • Har viden og kompetencer indenfor hjerneskadeområdet, herunder neuropædagogik og rehabilitering
 • Har kendskab til eller brænder for at afprøve rollen som faglig koordinator ift. kompleksiteten og alsidigheden i funktionen
 • Har gerne kendskab Den Danske Kvalitets Model inden for det socialfaglige område
 • Kan skabe struktur, gennemsigtighed, sammenhæng og koordinering i en kompleks hverdag
 • Har stærke samarbejdsevner og en anerkendende tilgang til dine kollegaer, og at du medvirker til at bevare et godt arbejdsmiljø
 • Er visionær, innovativ og udviklingsorienteret, og kan kommunikere tydeligt og situationsbestemt
 • Er strategisk, analytisk, systematisk og engageret
 • Kan skabe overblik over egne opgaver samt selvstændigt tilrettelægge og strukturere eget arbejde
 • Arbejder selvstændigt men kan bede om sparring til opgaveløsningen, når det er nødvendigt
 • Er dygtig til at samarbejde med og inddrage pårørende i borgernes rehabiliteringsforløb

Om Neurocenter Østerskoven
På Neurocenter Østerskoven yder vi høj faglighed i kerneopgaven, vi har fokus på respektfuld kommunikation og en faglig velfunderet tilgang til rehabilitering. Inddragelse af borgere, pårørende og samarbejdspartnere er en selvfølge i borgerforløbene. Vi leverer højt specialiserede ydelser, og har fokus på, at borgerne og deres pårørende oplever en åben og inddragende tilgang i deres forløb.
Neurocenter Østerskoven er klinisk undervisningssted for pædagogstuderende samt ergo- og fysioterapeutstuderende.

Læs mere om Neurocenter Østerskoven
Læs mere om Specialsektoren i Region Nordjylland

Hvis du vil vide mere
Så kan du kontakte afdelingsleder Christina Lyngsø Udby c.udby@rn.dk / 20692135.

Det praktiske
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og forhåndsaftale som faglig koordinator. Stillingen er et barselsvikariat på 1 år, og er på 37 timer om ugen. Du skal udelukkende arbejde hverdage i tidsrummet 7.00 – 16.00.

Der er ansøgningsfrist d. 19. maj. Vi afholder samtaler mandag den 23. maj 2022 i tidsrummet 8.00 - 15.00. Der er opstart i jobbet den 1. juli 2022.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.