Jobbet "Specialområde Autisme søger pædagog eller ergoterapeut til vores botilbud i Hinnerup" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Seniorhuset

Stadion Alle 3 A, 8382 Hinnerup

Dit næste skridt
Vores borgere fortæller, at det er vigtigt, at du som medarbejder er rummelig og omsorgsfuld. At du viser at du er glad for dit arbejde og kan se andet end autismen. Du er en kreativ sjæl, som er til at stole på. Reflekteret, nysgerrig og har forståelse for og erfaring med diagnoser. Derudover er du punktlig, lyttende, god til at planlægge, sjov, humoristisk og accepterer at tingene tager tid.

For medarbejderne og ledelsen er det vigtigt, at du er ansvarsfuld, loyal, rolig og rummelig, ordentlig og respektfuld. Kan planlægge borgerindsatser og har et godt overblik. At du kan spørge om hjælp og hjælpe andre, at du er initiativrig og kan tænke "ud af boksen", og at du er en god kollega.

Vi søger en pædagog eller ergoterapeut og vi arbejder med både den pædagogfaglige tilgang samt har et øje for det terapeutfaglige. Vi ønsker at arbejde målrettet med sanserne og sensoriske profiler, derfor er begge faggrupper i spil.

Hvem er vi? Trekløveret er et hus bestående af tre afdelinger, Engstien, Seniorhuset samt Ådalen. Der bor 20 beboere i Trekløveret alle med autisme og flere med udviklingshæmning. Foruden medarbejdere i afdelingerne har vi en faglig koordinator, sygeplejerske, pedel, vagtplanlægger og leder i huset. 
Trekløveret er en afdeling under Specialområde Autisme, som er Region Midtjyllands tilbud til målgruppen voksne med autisme.
Vi arbejder ud fra Specialområde Autisme fælles faglige fundament. Målet med det er at sikre en metodisk, fagligt begrundet praksis, som altid sætter borgeren i centrum. Tilbuddet er målrettet voksne, normaltbegavede mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser, hvis liv yderligere kompliceres af komorbide lidelser såsom isolation, angst, ADHD og svær OCD. Dette kræver et specialiseret og et særligt tilrettelagt pædagogisk miljø.
Få mere at vide her: www.sau.rm.dk

Fagligt Fundament: I Trekløveret har vi et stærkt fagligt miljø, som vi hele tiden vedligeholder og udvikler, for at kunne støtte hinanden og have et fællesskab, som bidrager til følelsen af at være en resilient gruppe. Vi har et stort fokus på god og nødvendig dokumentation, og håber, at dét også er din interesse og kompetence.

Relationsdannelse: Vi ved, at den gode relation med borgeren danner fundamentet og mulighederne for udvikling, og derfor prioriteres det i vores hverdag.

Socialt samvær: Vi støtter og er med til at skabe rammerne for at borgerne kan øve sig i at være sociale. Bl.a. ved at hjælp af forskellige måder vi bringer beboerne sammen. Det kan være omkring et måltid eller en specifik aktivitet

Selvstændighed og udvikling: Borgerne er selvbestemmende og deltagende. Vores støtte til dem struktureres ud fra at fremme deres selvstændighed. Vi understøtter og arbejde med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone.
Vi udfører som udgangspunkt ikke personlig pleje, men kan støtte borgerne til dette ved fx verbal guidning. 
Vi er skarpe på, hvilke kompetencer vi besidder og ikke besidder, og støtter borgerne i at kontakte og komme til relevante sundhedsfaglige personer ved behov.

Ansøgningsfrist og ansættelsesprocedure
Stillingen er en fast fuldtidsstilling. 
Da beboerne er på værksted om dagen fra 9.30-14.30 vil du have overvejende aftenvagter. Dog ligger der en del mødetimer i dagtiden. Der er også døgnvagter, på en periode over 6 uger vil der typisk ligge to døgnvagter. Vi arbejder hver 3. weekend. Der er også morgenvagter og efterfølgende har man disponibel tid.

Har du spørgsmål til dette er velkommen til at kontakte afdelingsleder leder Marian Engdal 23 61 75 53.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Der er ansøgningsfrist den 18. maj 2022 og samtaler afholdes i uge 21. 

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og aftaler om Ny Løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme.


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.