Region Midtjylland

Ortopædkirurgi

Sundvej 30, 8700 Horsens

Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens søger pr. 01.10.2022 en overlæge til Håndkirurgisk Sektor.

En stilling som overlæge er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.

Om stillingen:
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi med dokumenteret særlig interesse og erfaring i håndkirurgi.  Speciallægen indgår i bagvagten i tilstedeværelse på hospitalet.

Håndkirurgisk Sektor har en overlæge og to afdelingslæger. Afdelingen er meget forskningsaktiv og det forventes at man deltager i forskningen efter individuelle ønsker og muligheder. Der tilbydes støtte i hospitalets forskningsenhed.

Ved ansættelse som overlæge vil du komme til at indgå i afdelingens ledergruppe på lige fod med de øvrige overlæger, og du refererer til afdelingsledelsen.

Vi forventer at du:
 • har stor faglig viden om håndens lidelser
 • er engageret i dit arbejde og er indstillet på at videreudvikle faget.
 • har gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper og specialer.
 • deltager aktivt i supervision og uddannelse af yngre kolleger
 • er positiv, innovativ og beslutningsdygtig.
 • aktivt vil arbejde for at afdelingens produktionsmål nås.
 • deltager aktivt i forskningsaktiviteter (bl.a. inklusion i studier og opfølgning).
 • deltager aktivt i supervision og undervisning af studerende og alle personalegrupper i afdelingen.
 • deltager aktivt i kvalitetsudviklingsprojekter inden for fagområdet
Se funktionsbeskrivelse her.

Vi kan tilbyde:
Vi kan tilbyde ansættelse i en afdeling med et trygt og varmt arbejdsmiljø. Vi har en flad ledelsesstruktur der giver mulighed for indflydelse.  Omgangstonen er uformel og humoristisk. Vi ønsker en god og fagligt dygtig kollega, der forstår værdien af at vi alle bidrager til løsning af opgaverne i fællesskabet og som forstår vigtigheden af, at vi sammen skaber en god arbejdsplads for alle.

Om afdelingen:
I afdelingen er der ansat 22 speciallæger (afdelingslæger/overlæger), 9 uddannelsessøgende læger i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger samt uklassificerede stillinger.

Afdelingen dækker ortopædkirurgi på hovedfunktionsniveau – og vi har kompetencer indenfor hånd, skulder/albue, hofte- og knæalloplastik, idrætstraumatologi samt fod/ankelkirurgi.
Herudover dækker vi skulder, fod/ankel, hofteskopi og idrætstraumatologi på regionsniveau.

Regionshospitalet Horsens har status som akutsygehus, hvor vi dækker traumemodtagelsen – herunder den akutte ortopædkirurgi. Afdelingen har et sengeafsnit samt en stor klinik og operationerne udføres dels på den centrale operationsgang og dels på det dagkirurgiske center. Afdelingen ledes af en chefsygeplejerske og cheflæge.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens.

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”. En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på skema, som er en del af ansøgningsproceduren.

Yderligere oplysninger:
Cheflæge Karsten Krøner, 23238688.

Din ansøgning:
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 24. maj 2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 15. juni 2022


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Kontaktperson
  Karsten Krøner
  23238688
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  36204
 • Quick-nr.
  430770
 • Indrykningsdato
  10-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  24-05-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Kontaktperson
  Karsten Krøner
  23238688
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  36204
 • Quick-nr.
  430770
 • Indrykningsdato
  10-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  24-05-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.