Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 85, Pavillon, 5000 Odense C

Fysioterapeut (barselsvikariat) søges til patientarbejde på Hæmatologisk Afdeling X, OUH

Fysioterapeut søges til patientarbejde på Hæmatologisk Afdeling, OUH - barselsvikariat
Hæmatologisk afdeling X søger en dygtig fysioterapeut, der brænder for at arbejde med både indlagte og ambulante patienter. Din hovedopgaven er vurdering, behandling og genoptræning af afdelingens patienter, så de undgår tab af funktionsniveau. Derudover fungerer du i et team af udskrivelseskoordinatorer, hvor du sikrer, at patienterne sendes hjem med de relevante hjælpemidler. Hæmatologisk afdeling X søger en dygtig fysioterapeut, der brænder for at arbejde med både indlagte og ambulante patienter. Din hovedopgaven er vurdering, behandling og genoptræning af afdelingens patienter, så de undgår tab af funktionsniveau. Derudover fungerer du i et team af udskrivelseskoordinatorer, hvor du sikrer, at patienterne sendes hjem med de relevante hjælpemidler.

Stillingen er på 37 timer og ledig snarest muligt eller pr. 1. august 2022. 

Dine primære opgaver

 • Du vurderer nyindlagte patienters behov for behandling og genoptræning
 • Du afdækker patienternes bevægelsesproblemer og ressourcer i forbindelse med fx skift af sengelinned, badesituationer og soignering
 • Du indgår i et team med plejepersonalet og varetager også personlig pleje med en terapeutisk tilgang
 • Du gennemfører behandling med udgangspunkt i egen vurdering
 • Du træner og mobiliserer immobile patienter
 • Du udfører CPAP- og respirationsfysioterapi
 • Du træner inhalationsteknik og laver lungefunktionsundersøgelser
 • Du vurderer patientens funktionsniveau i forhold til hans/hendes hjemme- og arbejdssituation
 • Du vurderer relevante hjælpemidler og instruerer patienten i at bruge dem   
 • Du sætter mål for behandlingen i samarbejde med patient og pårørende
 • Du informerer og rådgiver patienter og pårørende
 • Du varetager indlæggelses- og udskrivelsessamtaler

Hos os kommer du tæt på patienterne
Vi har brug for dig, der er nærværende og indfølende i dit patientnære arbejde. Vores patienter er ofte tilknyttet afdelingen i lang tid, og det betyder, at du og dine kolleger vil få et tæt forhold til dem. Det er en givende relation, der kræver noget særligt af dig – både fagligt og personligt. Du trives med plejeopgaver, og du følger patienten og hans eller hendes pårørende i så lang tid, som de har behovet. Du trives med forskellige opgaver i en kontekst, hvor dine kompetencer kommer i spil i de samlede opgaver omkring patienten. Du indgår i samarbejde omkring plejen med den rehabiliterende tilgang og denne vil præge din løsning af opgaverne i alle situationer med patienten.

Du er god til at samarbejde
På Hæmatologisk Afdeling gør vi meget ud af det tværfaglige samarbejde. Det betyder, at du i dit daglige arbejde vil komme til at arbejde sammen med kolleger med flere forskellige fagligheder til patienternes bedste. Vi søger dig, der samarbejder godt med forskellige kolleger, og som gerne deltager i en tværfaglig dialog om patienterne.

Derudover er du:

 • Positiv
 • Fleksibel og omstillingsparat.

Hvem er vi?
Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme. Patienter med hæmatologiske sygdomme er præget af såvel akutte medicinske tilstande som kronisk og livstruende sygdom. Behandlingsforløbene strækker sig ofte over en lang periode, hvilket betyder, at vi får et nært og nuanceret kendskab til den enkelte patient og de pårørende. Sygeplejeopgaverne i det hæmatologiske speciale er på en gang fagligt specialiserede, komplekse og varierende og sætter alle facetter af sygeplejefaget i spil.

Vores værdier
Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har for nyligt defineret de fire mest fremtrædende værdier - passer de til dig?

Vi arbejder sammen
På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, diætister og hospitalspræst arbejder sammen som en enhed for patienternes bedste. Vi har faste tværfaglige konferencer, hvor vi sammen planlægger den bedste behandling for de enkelte patienter, og vi har forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder målrettet med alt fra ernæring til patient- og pårørendeinddragelse. Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.


Vi tager ansvar
Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.


Vi tænker nyt
Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer her. Vi har startet netværket Livskræften til unge patienter med arrangementer i en særlig opholdsstue, og vi har indrettet målrettede patientstuer på sengeafsnittene til delirøse patienter. Vi har en meget aktiv forskningsenhed, hvorfor du vil se projektsygeplejersker, der indsamler data på afsnittene. Vores hjemmeenhed arbejder løbende med patient empowerment – fx i form af hjemmekemo med CADD-pumper.


Vi skaber stemning
Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Hos os tager vi hånd om hinanden, og den gode stemning kan mærkes af patienterne, som ofte beder os om at åbne dørene til deres stuer, så de kan høre os grine sammen. Vi har en stor fælles julefrokost og en juletræsfest, hvor man kan tage familien med. I januar holder vi nytårskur, og vi har to fælles årlige temadage. Mange af os laver også ting sammen i fritiden.  


Læs vores værdibog her

Se afdelingens LindkedIn-profil
Se afdelingens Facebook-profil
Se og hør medarbejdere udtale sig om det at være ansat på afdeling X på Youtube

Læs vores virksomhedsgrundlag

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes lønnings- og takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse.

Vil du vide mere?
Så kontakt meget gerne afdelingssygeplejerske Camilla Ulrich Hess, tkf, 2170 8468


Send din ansøgning via linket på siden


Ansøgningsfrist er til d. 9. juni . Samtaler forventes afholdt uge 24. 
 
 
 

 

 

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Dorthe Skov Rasmussen
  dorthe.skov.rasmussen@rsyd.dk
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 85, Pavillon, 5000 Odense C
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  220887
 • Quick-nr.
  430816
 • Ansøgningsfrist
  09-06-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 85, Pavillon, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Dorthe Skov Rasmussen
  dorthe.skov.rasmussen@rsyd.dk
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  220887
 • Quick-nr.
  430816
 • Ansøgningsfrist
  09-06-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Fysioterapeut (barselsvikariat) søges til patientarbejde på Hæmatologisk Afdeling X, OUH"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.