Jobbet "Socialfaglig medarbejder søges til fagkoordinator-funktion i barselsvikariat" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Seniorhuset

Stadion Alle 3 A, 8382 Hinnerup

Dit næste skridt
Vi mangler dig i Trekløveret, som er vores tre botilbud Seniorhuset, Ådalen og Engstien i Hinnerup.

Har du lyst til at arbejde tæt sammen med et team af dygtige medarbejdere og være med til at understøtte en stærk faglig praksis i afdelingen? Kan du se dig selv som fagkoordinatoren der også er en del af praksis? Så har vi måske et job til dig.

Dine opgaver:
 • Fagligt bindeled mellem daglig leder samt afdelingens teams
 • Ansvarlig for at facilitere og kvalitetssikre viden, faglige tilgange og metoder samt borgerindsatser
 • At agere faglig sparringspartner
 • Ansvarlig for at implementere ny viden, nye metoder samt autismefaglighed – herunder ift. forudsætningsanalyser, kognitive udredninger mm.
 • Tovholder ved vejledning fra Autismefokus, Specialområde Autismes konsulentafdeling
 • Medansvarlig for at virksomhedsgrundlaget og kerneopgaven i Specialområde Autisme integreres i den daglige praksis – herunder trivsel, udvikling og forandring
 • Udarbejde dagsorden, agere mødeleder og processtyrer på teammøder flere gange ugentligt
 • Have overblik ift. bestillingerne fra borgernes handlekommune samt sikre, at der arbejdes kontinuerligt med indsatsmålene
 • Tovholder ift. målarbejdet – herunder indsatsmål, delmål, resultatdokumentation mm.
 • Indsigt og forståelse for takster som er grundlag for indsatsen hos borgerne
 • Samarbejde med kommunale sagsbehandlere omkring bestillinger
 • Ansvarlig for at koordinere statusmøder, forberedelse heraf - herunder at udarbejde statusbeskrivelser, at udarbejde samt udsende referat mm.
Det kan vi tilbyde dig
 • En organisation hvor vi er nysgerrige og vægter fagligheden højt, hvorfor vi konstant opkvalificerer og udvikler os vedr. uddannelse, ny viden mm.
 • Alle medarbejdere deltager i Autismepilot uddannelse
 • Engagerede og gode kolleger, som brænder for at gøre en forskel for borgerne
 • En arbejdsplads, hvor vi sætter fokus på alt det, som vi kan sammen og sammen er vi med til at skabe et stærkt arbejdsmiljø
 • Vejledning og støtte fra vores Sekretariat
 • Et tæt samarbejde på tværs af matriklen samt et netværk for fagkoordinatorer
 • tæt samarbejde med leder ift visioner og mål for Trekløveret på det faglige område
Hvem er du?
 • Du er loyal overfor fælles beslutninger og handler derefter
 • Du udviser handlekraft og kan navigere imellem vilkår og muligheder
 • Du har gejst og ambition på dit fags vegne og er god til at motivere og skabe engagement hos andre
 • Du bevarer overblikket og træffer beslutninger – også i pressede situationer
 • Du har gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt
Din profil
Du har en faglig relevant uddannelse som f.eks. pædagog, ergoterapeut eller har en anden social- /sundhedsfaglig baggrund. Du har praktisk erfaring fra arbejdet med autisme og gerne med målgruppen. Hvis du har en pædagogisk kandidatgrad eller tilsvarende er det et plus, men ikke et must.

Om Trekløveret:
Trekløveret er bestående af tre afdelinger, Engstien, Seniorhuset samt ådalen, er en del af Specialområde Autisme, Region Midtjyllands specialiserede tilbud til voksne med autisme. Vi tilbyder varierende støtte med individuelle udviklingsmuligheder og grundlag for et trygt og meningsfyldt voksenliv med autisme.

Målgruppen
Målgruppen er borgere med  autisme og udviklingshæmning, ligeledes komorbiditet og følger af disse udfordringer, og en moderat grad af kompleksitet i diagnosen indenfor autismespektret.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland og aftaler om Ny Løn.

Vil du vide mere
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Marian Engdal 2361 7553 eller faglig koordinator Anny Aarup 2361 7636. Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfristen er den 24.maj og vi afholder samtaler den 30. maj.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.