Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Ergoterapeut med rehabiliterende fokus søges til 2-årig stilling i Fysio- og Ergoterapi med tilknytning til Blodsygdomme sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital

Med tiltrædelse den 1. juli 2022 eller efter aftale søger vi en rehabiliteringsergoterapeut, som har lyst til og mod på at arbejde med en høj grad af tværprofessionelt fokus, som kan være med til at optimere patientforløbene.

Stillingen er tidsbegrænset frem til den 30. juni 2024 og er på 37 timer pr. uge.

Ansættelsen er i Fysio- og Ergoterapi med tilknytning til Blodsygdomme sengeafsnit. Du får en ledende terapeut som faglig leder, og du vil have det faglige tilhørsforhold i Fysio- og Ergoterapi. Den daglige personaleledelse og arbejdstidstilrettelæggelsen er afdelingssygeplejersken på Blodsygdomme ansvarlig for.

Om afdelingerne
Fysio- og Ergoterapi er en centralt organiseret afdeling og en attraktiv arbejdsplads for knap 200 kompetente og engagerede medarbejdere. Vi har et stærkt fagligt fællesskab med terapeutfaglig funktionsleder tæt på den enkelte medarbejder. Vi er ca. 120 fysioterapeuter og 45 ergoterapeuter, en afdelingsledelse (med terapeutfaglig baggrund), en funktionsledergruppe, stab, forskningsenhed med gæsteprofessor, kliniske undervisere og en sekretærgruppe.

Den strategiske ambition for Aarhus Universitetshospital (AUH) er at være Danmarks komplette hospital på højeste internationale niveau og et stærkt universitetshospital for hele Danmark. I Fysio- og Ergoterapi understøtter vi denne ambition med blandt andet vores forsknings- og udviklingsstrategi, og vi har både forskere og udviklingsterapeuter ansat.

For yderligere oplysninger om afdelingen se her.

Blodsygdomme sengeafsnit er et højt specialiseret afsnit med 33 senge, heraf to sengestuer indrettet som “ungestuer”. Afsnittet er delt op i to teams med hver sin afdelingssygeplejerske;
Team 1 varetager primært plejen af patienter med lymfoide kræftsygdomme.
Team 2 varetager primært plejen af patienter med leukæmi, myelomatose og blødersygdom.

Vi plejer og behandler patienter i alle faser af deres sygdom, og forløbene er ofte langvarige og komplicerede. Enkelte patienter har palliative forløb i afsnittet.

Vi modtager både akutte og elektive patienter direkte i afsnittet og er kendetegnet ved et stort flow. Vi tilstræber tildelt patientpleje og vi samarbejder tæt sammen i tværfaglige teams under inddragelse af patienten og dennes familie.

Vi arbejder aktuelt med følgende inden for sygeplejen: mono- og tværfaglige konferencer, makkerskab, sygepleje til unge kræftpatienter og forbedring af patientforløb.

På Blodsygdommes hjemmeside kan du desuden læse mere om afsnittet og se medarbejdere fortælle om at arbejde i Blodsygdomme sengeafsnit.

Det overordnede formål med stillingen er, sammen med vores anden rehabiliteringsergoterapeut, at understøtte patientforløbene på sengeafdelingen ved at bidrage med ergoterapeutiske kompetencer i de rehabiliterende indsatser under indlæggelsen i samarbejde med plejepersonalet. Arbejdsopgaverne er bl.a.:
 
 • tildeles patienter, hvor man vil arbejde med rehabiliterende indsatser i patientens daglige gøremål under deres indlæggelse
 • tæt makkerskab i samarbejde med sygeplejerske
 • lejring og forflytning
 • bestilling af hjælpemidler under indlæggelse samt ved udskrivelse
 • opmærksomhed mod opsporing af dysfagi
 • opmærksomhed mod opsporing af symptomer relateret til CNS-involvering af sygdom
 • gradueret rehabilitering under indlæggelse:
  • træning relateret til kognition, mobilisering og ADL
  • opfølgning på anbefalinger fra afsnitsergoterapeutisk vurdering
 • udskrivning og sektorovergang:
  • udarbejde plejeforløbsplaner
  • koordinerende kontakter
 • TOKS (tidlig opsporing af kritisk sygdom)
 • tæt samarbejde med pårørende
 • videns og erfaringsdeling med tværfaglige kolleger
 • eventuelt undervisning i afgrænsede emner til tværfaglige kolleger.

Du vil indgå i tæt samarbejde med afdelingens plejepersonale samt de ergo- og fysioterapeuter, der har deres daglige gang på afdelingen. Arbejdsplanen indebærer dag-, aften-, helligdags- og weekendvagter i følgende tidsrum:
Dagvagt: 07.00-15.15
Aftenvagt: 12.00-20.00 / 15.00-23.15
Weekendvagt: gennemsnitligt hver 3. uge.

Vi forventer
 • at du er uddannet ergoterapeut
 • at du gerne har erfaring med patientarbejde i hospitalsregi
 • at du er empatisk, åben og realistisk i mødet med og behandlingen af mennesker med livstruende/kroniske sygdomme
 • at du har lyst til at indgå i et tværprofessionelt samarbejde
 • at du ser en spændende udfordring og potentiale i at være med til at udvikle og ny-skabe udmøntningen af rehabiliteringsstillingen
 • at du har gode kompetencer mht. fleksibilitet og evne til at bevare overblikket i en travl hverdag, som ofte er uforudsigelig, og hvor lagte planer ofte må revideres
 • at du kan trives på en arbejdsplads, der er i konstant forandring, og at du ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi tilbyder
 • et velstruktureret og veltilrettelagt introduktionsprogram
 • rum og plads til læring og sparring uanset alder og erfaring
 • engageret kollegaskab.

Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Danmarks komplette hospital på højeste internationale niveau”, som understøttes af forskning samt udvikling i det nære.

Ligeledes understøtter vi visionen med afholdelse af årlige MUS samtaler med udarbejdelse af individuelle handleplaner.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen.
 
Nærmere oplysninger kan fås ved afdelingssygeplejerske Anne Kirk Dahl via afsnittets sekretær på 7845 5830, eller ledende terapeut Marie Bachmann på 78456730 eller på marbam@rm.dk, hvor det også er muligt at rekvirere en funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist er 12. juni 2022. Vi forventer afholdelse af ansættelsessamtaler 16. juni 2022.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Anne Kirk Dahl
  7845 5830
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2022
 • Regionens jobnr.
  36162
 • Quick-nr.
  430891
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Anne Kirk Dahl
  7845 5830
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2022
 • Regionens jobnr.
  36162
 • Quick-nr.
  430891
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ergoterapeut med rehabiliterende fokus søges til 2-årig stilling i Fysio- og Ergoterapi med tilknytning til Blodsygdomme sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.