Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Jordemødre til Slagelse jordemodercenter, Gynækologisk-obstetrisk afdeling

 

Vi søger flere jordemødre, der brænder for gode fødsler, sammenhængende forløb og bæredygtige jordemoderliv.

I Slagelse kan du arbejde i hele jordemoderens virksomhedsområde, fordi kvindernes forløb går på tværs af afsnittene. Vagter og funktioner er derfor i Fødeafsnit, Fødemodtagelse og Graviditetsafsnit.

Kendt Jordemoder kan være en mulighed på sigt – vi starter en lille ordning i 2-årigt projekt som et muligt svar på et meningsfuldt, bæredygtigt jordemoderliv i Jordemodercenteret.

Vi finder følgende perspektiver værdifulde:

 • At se familiernes forløb som en helhed
 • Kontinuitet i familiens forløb og gode fødselsoplevelser
 • Mere af det gode og ”bæredygtige jordemoderliv” – både for den nyuddannede og den erfarne
 • Jordemødre hjælper hinanden og flytter sig med vagtens kliniske opgaver – vi kan meget, når vi er ”sammen om”!
 • Frugtbart tværprofessionelt samarbejde, hvor der dagligt er plads til flerstemmighed og indflydelse
 • Stor medindflydelse på vagtskema og mulighed for fast afspadsering af nat- og weekendtillæg (F.eks. betyder fuldtidsansættelse ca. 32-33 timers ugentligt fremmøde og 4-5 timers fast afspadsering)

Hvis du også finder det brede arbejde med jordemoderens kerneområde værdifuldt, så er Slagelse Jordemodercenter et godt bud på din kommende arbejdsplads.

Alle stillinger er faste stillinger til besættelse fra 1. august. Udgangspunktet er fuld tid, men deltidsansættelse kan drøftes.

Tid og rum til graviditet, fødsel og barsel i Slagelse

Slagelse Gynækologisk-obstetriske afdeling er en specialafdeling med visiterede patologiske graviditeter fra den sydlige del af Region Sjælland samt gravide med niveau 1-3 i eget optageområde.

Vi er fødested for gravide, som via tilknytning til familieambulatoriet forventer indlæggelse på neonatalafsnittet (niveau 4). Slagelse har regional funktion med abstinensbehandling af nyfødte og afdelingerne har tæt samarbejde om familiernes graviditet, fødsel og indlæggelsesforløb. 

En større del af de gravide og familierne er sårbare. Vi arbejder i tværfagligt team for de gode, individuelle forløbsplaner og prioriterer samtaler hos jordemoder med speciale i sårbare familier samt fødselsangst.

Der er gode muligheder for at yde og udvikle jordemoderfaglig omsorg for gravide, fødende og barslende med komplekse behov. Som noget nyt arbejder vi med familiestuernes indretning (Wave Care) og ”nudging” til mere fysisk aktivitet og velvære under f.eks. kompliceret graviditet og indlæggelse samt under barselsindlæggelse.

Vi arbejder med grundig forældre- og fødselsforberedelse i små hold (max. 10 par), som varetages af to jordemødre.

Fra efteråret skal efterfødselssamtaler være den naturlige afslutning på forløbet hos os. Familierne vælger selv, om samtalen er med konsultations- eller fødejordemoder.

Fra efteråret starter også samarbejdet med Absalon og den nye jordemoderuddannelse i Slagelse. Så der er gode muligheder, hvis du brænder for de jordemoderstuderende. Både kobling mellem jordemoderfaglig teori og –praksis – og udvikling af dagligt læringsmiljø som kontaktjordemoder.

Den fysiologiske fødsel har gode rammer i Slagelse!

Afdelingen er nybygget med 5 rummelige sansefødestuer. Stuerne er hyggeligt indrettet med gyngestole, store hvilebrikse og planter. Der er lattergas og store fødekar på alle stuer samt trådløs CTG på størstedelen af stuerne. Se evt. vores rundvisning for gravide her:

http://regionsjaelland.23video.com/rundvisning-pa-slagelse-fodeafsnit

Kvinder med kompliceret graviditet føder hos os og vi har spontane, ukomplicerede fødsler! Vi arbejder altid med jordemoderfaglighed i begge felter.

Vi tror på det gode ved refleksion over egen faglighed, praksis og kommunikation. Fælles refleksion efter samarbejde udvikler faglighed i stort og småt og opbygger den psykologiske tryghed, som giver høj patientsikkerhed og kvalitet – og ikke mindst arbejdsglæde.

Alle jordemødre planlægges til supervision i små grupper samt skills som en naturlig del af arbejdstiden.

Vi tror på, at Fælles beslutningstagning er en vej til udvikling af svangreomsorgen. Langt er vi ikke nået, men viljen er der og afdelingen er i gang med at lægge fundamentet.

Tillidsbaseret og medinddragende ledelse er vores afsæt! Vi mener, at udvikling af jordemoderfaglig kvalitet og jordemødres trivsel/arbejdsmiljø er noget, vi skaber sammen. TRIO faciliterer alle Jordemodercenterets processer fra personalemøder til organisering af arbejdet og arbejdsmiljømål.

Her kan du se en video om, hvorfor vi er så glade for vores afdeling som arbejdsplads: http://www.youtube.com/watch?v=2Q1_g_x-NOo​

Vi glæder os til at høre mere om dig!

Samtaler finder sted den 31. maj. 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Sammen er vi bedst.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Kontaktperson
  Signe Frederiksen
  sbfr@regionsjaelland.dk
  58553653
 • Adresse
  Fælledvej 13, 4200 Slagelse
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  02-08-2022
 • Regionens jobnr.
  016920
 • Quick-nr.
  430967
 • Indrykningsdato
  12-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  29-05-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Adresse
  Fælledvej 13, 4200 Slagelse
 • Kontaktperson
  Signe Frederiksen
  sbfr@regionsjaelland.dk
  58553653
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  02-08-2022
 • Regionens jobnr.
  016920
 • Quick-nr.
  430967
 • Indrykningsdato
  12-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  29-05-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.